Gaston belt aan: Goeeeedenavond Incluzio, bent u thuis?

Gaston belt aan: Goeeeedenavond Incluzio, bent u thuis?Het is alsof Gaston van de Postcodeloterij aanbelt bij Incluzio van de Facilicom Group (powered by RadarGroep). Het college van burgemeester en wethouders is misschien net op tijd met een cheque van 1,1 miljoen euro. De gemeenteraad moet de surprise echter nog goedkeuren.

Is het maatschappelijk wel gewenst dat dit gebeurt? En blijft het hier bij? Hoeveel geld is er al eerder weggesluisd?

Raadsleden, onderzoek en denk goed na voor u tekent bij het kruisje!

Door Ray Heijder

Bij de volgende onderzoeksvragen sta ik kritisch stil. Ik moedig de raadsleden van de gemeente Hollands Kroon aan om dat ook te doen. Met spoed aangezien de raad gevraagd zal worden de ruimhartige waardecheque goed te keuren.

Ook breng ik de vragen actief (lees: via e-mail en Twitter) onder de aandacht van leden van de Tweede Kamer, zorgkoepels, enkele concurrente zorgaanbieders en de media.

[1] Is het u bekend dat Incluzio een puur commercieel bedrijf is, onderdeel van Facilicom Group?

[2] Bent u ervan op de hoogte dat het drievoudig, primaire hoofddoel van Incuzio is: groei, compensatie krimp en voortbestaan van Facilicom Group? Met andere worden: belangen gemeente en cliënt zijn secundair!

[3] Bent u ook van mening dat een commercieel bedrijf dat een contract afsluit ondernemingsrisico draagt, waarbij eventuele verliezen voor eigen rekening komen.

[4] Heeft u beschikking over alle contracten?

[5] Zo nee, waarom niet? Zo nee, bent u bereid deze aan BurgerkrachtCentraal te overleggen?

[6] Klopt het dat het gat in de begroting van Incluzio mede werd veroorzaakt doordat er bijna 150 klanten meer zijn geholpen dan waarop werd gerekend?

[7] Zo ja, zijn er tijdens de contractperiode in overleg schriftelijke correcties op het contract gemaakt?

[8] Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke?

[9] Zijn er eerder aanvullende bedragen betaald aan Incluzio?

[10] Zo ja, hoeveel, hoe vaak en met welke onderbouwing?

[11] Incluzio is sinds medio 2016 de exclusieve zorgpartner van Hollands Kroon en heeft een contract tot eind 2018. Incluzio draait zowel in 2016 als in 2017 met grote verliezen, desondanks wil Hollands Kroon het contract met het zorgbedrijf tot eind 2022 verlengen. Waarom?

[12] Wat vindt (in relatie met het vorige punt) de gemeente Hollands Kroon van de publicatie van het Centraal Planbureau van 21 februari 2018: Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein. Daarin wordt onder meer gesteld dat meer keus in zorgaanbieders goed is voor gemeente en cliënt?

Hopelijk krijgen deze twaalf vragen alle nodige aandacht en volgt beantwoording voordat het (wederom) te laat is.