Urgent: beoogde compensatie Incluzio Hollands Kroon

Geacht raadslid van de gemeente Hollands Kroon,

Naar aanleiding van de situatie rond Incluzio Hallands Kroon sta ik bij twaalf onderzoeksvragen kritisch stil.

Ik moedig de raadsleden van de gemeente Hollands Kroon aan om dat ook te doen.

Met spoed aangezien de raad door het college za worden gevraagd een ruimhartige waardecheque van 1,1 miljoen euro voor Incluzio Hollands Kroon goed te keuren. Dit moet misschien JUIST NIET gebeuren.

De twaalf vragen staan hier:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/incluzio-een-grote-zorg/flinke-cheque-voor-incluzio/

Ook breng ik de vragen actief (via e-mail en Twitter) onder de aandacht van leden van de Tweede Kamer, zorgkoepels, enkele concurrente zorgaanbieders en de media.

Hopelijk krijgen de twaalf vragen alle nodige aandacht en volgt beantwoording voordat het (wederom) te laat is.

Met vriendelijke groet,
Ray Heijder
BurgerkrachtCentraal
https://www.burgerkrachtcentraal.nl


Naar aanleiding van Gaston belt aan: Goeeeedenavond Incluzio, bent u thuis?