Let op de kanarie!

We zitten nu volop in het proces van het uitschakelen van het individu ten gunste van een controleerbare, te onderdrukken massa. De meesten die deze bewering lezen, vinden dat totaal ongeloofwaardig en uit de lucht gegrepen. Jij ook? Let op de kanarie!

Vroeger namen mijnbouwwerkers een kanarie in een kooitje mee als zij aan het werk gingen diep onder het aardoppervlak. Dat was niet omdat een van de mannen zo gehecht was aan het beestje en het daardoor niet thuis kon laten, maar van levensbelang. Bij werkzaamheden in de kolenmijn kunnen ongemerkt(!) dodelijke gassen vrijkomen. Als dat gebeurt en je niets in de gaten hebt, er niet razendsnel vandoor gaat, kom je niet meer thuis bij moeder de vrouw.

Kanaries zijn kwetsbaar en gevoelig voor giftige gassen. Ze leggen daarbij sneller het loodje dan de mens. De mijnwerkers wisten dat ze rap de werkplek moesten verlaten als hun gele vriendje van zijn stokje ging. Let op de plof! Hartstikke dood de pijp uit met de pootjes omhoog.


De kanaries in het sociaal domein

De samenleving van nu is levensgevaarlijk voor het individu. Heel sluimerend en ongemerkt moeten we er allemaal aan geloven: opoffering aan de massa. Ook jij terwijl je denkt veilig in de zetel van je veelbelovende betaalde baan en carrière te zitten. De heersende macht verspreidt als het ware zonder dat we het in de gaten hebben het giftige gas van eenheidsdenken en creatie van massa.

Kijk naar de kanaries! Dat zijn de kwetsbare mensen om ons heen die geen baan hebben en in de bijstand terecht zijn gekomen. Maar ook degenen die net genoeg verdienen bij een baas om er niet aan onderdoor te gaan. Maar zij zakken steeds verder weg in armoede en schuldenproblematiek.


Minkukels

Met een deel van de mensen in de armoede hebben we nog wel medelijden. Vooral zij die er echt niets aan konden doen en natuurlijk kinderen die niet kiezen voor ellende. Maar verder zijn het allemaal minkukels, vooral die lui in de bijstand! Elk gevoel van medemenselijkheid richting die groep wordt nu uitgebannen.

De dodelijke gassen die daarvoor in het systeem (het sociaal domein) worden gepompt,  zijn vast herkenbaar voor je:

 • Er is overvloedig werk
  De media staan er bol van, de berichten over de enorm aantrekkende economie waardoor werkgevers schreeuwen om personeel. Vele vacatures kunnen niet worden ingevuld. De subliminale boodschap is dat je in deze tijd eigenlijk niet meer werkloos kunt zijn.
 • Er is werk voor iedereen
  Niemand hoeft meer buiten de boot te vallen in het huidige geweldige Nederland. Ook zestigplussers hebben geen excuus om achterover te leunen. Ruik je de stal van de AOW al en is die nog een jaar van je af. Niks mee te maken: solliciteren! En bewijzen dat je voldoet aan de Taaleis, ook al ben je oer-Hollands maar niet meer in het bezit van je schooldiploma's (doordat deze ergens ver weggestopt liggen want je had ze nooit nodig, decennia lang bij dezelfde baas).
 • Ze willen maar niet
  Wie nu nog in de bijstand zit, wil eigenlijk niet werken. Want anders waren ze in dit gunstige arbeidsklimaat allang aan de slag gekomen. Door de onwil van deze minkukels moeten er zelfs mensen uit Polen, Roemenië en dergelijke worden gehaald. Dat leidt dan weer tot huisvestingsproblemen. Allemaal de schuld van die lui die liever hun hand ophouden thuis op de bank.
 • Ze solliciteren maar niet
  De onwil om te werken, wordt ook duidelijk uit het feit(?) dat de meeste bijstandtrekkers vinden dat ze niet hoeven te solliciteren. Het schijnt zelfs zo te zijn dat velen niet weten dat ze een sollicitatieplicht hebben. Men denkt te zijn vrijgesteld. Dat gemeenten zowel mondeling als schriftelijk en ook op de website voortdurend hameren op de verplichting tot solliciteren, werkt kennelijk niet onder die labbekakkers.
 • Groot deel is allochtoon
  Meer dan de helft (er zijn bronnen die vermelden 62%) van de minkukels in de bijstand heeft een niet-westerse achtergrond. Allochtonen dus. Dat zijn naar verluid niet alleen luie, kansloze donders, maar ook nog eens de ergste profiteurs. Veel van hen sluizen een deel van hun uitkering naar het buitenland, zoals Turkije en Marokko, waar ze ondertussen hun schaapjes op het droge hebben. Sommigen hebben kasten van huizen en zuigen ons desondanks leeg. Ze misbruiken de anti-discriminatie en anti-racisme troefkaart om uit handen van de sociale recherche te blijven.
 • Migrantenstroom
  En dan is er nog de verkrachtende, auto's in de fik stekende en vieze stroom gelukszoekers die met de migrantenstroom meekomt. Velen onder ons geloven dat die hele beweging uit nep zielige mensen bestaat die hier alleen komen voor gratis geld en andere geneugten. Van onze belastingcenten nog wel!

Eenheidsdenken

Alle manipulatie heeft maar een enkel doel: het aanzetten tot eenheidsdenken waardoor het individu kan worden uitgeschakeld in de massa. Het gaat niet om die minkukels, want die zijn in feite al een gecontroleerde massa. Het gaat om jou! Jij moet mee in de gedachte dat de onderkant van de samenleving vreselijk is en bestaat uit inferieure mensen.

Maar jij geheel anders. Jij hebt je best gedaan en bent gekomen waar je nu bent. Vanuit eigen kracht, terwijl anderen die (dom genoeg) onbenut lieten. Jij hoort niet in de bijstand. In de armoede en de schulden? Daar wil jij niet zijn en dat hoeft ook niet. Want jij bent jij en geeft om jezelf. Jij hebt recht op geluk.

Daarvoor moet jij dan wel net als iedereen in de massa gehoorzamen aan alles wat je wordt voorgehouden en opgedragen. Je laat je keurig trainen en coachen en je zult net als iedereen luisteren naar de aanbevelingen uit het aanstaande Preventieakkoord. Ook jij zal niet ontkomen aan Positive Health, aan verdere hersenspoeling via mindfulness, yoga en meditatie. Ook neem je alle aanbevelingen voor jouw lichamelijke gezondheid aan die jou worden voorgeschoteld. Jij bent baas over eigen lijf als je maar eet en drink wat wordt voorgeschreven. En roken? Dan doen alleen minkukels nog in de toekomst, Joost mag trouwens weten waar ze dat van betalen.

Het is het buigen voor het beest dat 'Massa' heet. Iedereen moet het aanbidden en het teken ervan dragen, dat is: geen individu meer zijn. Wie niet gehoorzaamt, zal uiteindelijk niet meer kunnen kopen of verkopen.

Het zal verstikkend zijn en dan ga je dood, net als de kanarie. Maar geen haan die daarnaar kraait!

Opgenomen in:
Individood

Datum:
18 augustus 2018

Auteur:
Ray Heijder