Nederland ziek, zwak & misselijk

Het frame waaraan allesomvattend wordt gebouwd in onze tijd is dat Nederland ziek, zwak en misselijk is. Op alle fronten, bij alle sociale thema's. De Nederlander, of hij nou inheems is of geïmporteerd uit het buitenland, is volgens deze mindset kwetsbaarder dan ooit tevoren. De Totalitaire Staat der Nederlanden heeft dit verdichtsel nodig om te kunnen bestaan.

Nederlanders willen we nog steeds trots zijn op zichzelf en hun land, maar de zittende macht wil dat volledig afbreken. Eergevoel (besef van eigenwaarde) staat namelijk onvoorwaardelijke onderwerping in totale afhankelijkheid (het opgaan van individuen in een controleerbare massa) in de weg. Het ironische is dat we denken te zijn ontsnapt aan het juk van religie en inmiddels van God los zijn, om in werkelijkheid gevangenen van een duistere macht te zijn geworden.


Terugtredende overheid, een schijnbeweging

Alweer een tijdje geleden werd het begrip 'terugtredende overheid' (ook wel 'terugtrekkende overheid' genoemd) geïntroduceerd. Daarmee zijn termen als 'deregulering', 'privatisering', 'marktwerking', 'liberalisering' en 'verzelfstandiging' een belangrijke rol gaan spelen.

We springen flink terug in de tijd naar 1994. Toen zette de overheid de MDW-operatie in. De afkorting staat voor moderniseren van wet- en regelgeving. De hoofddoelstellingen van deze operatie waren het verlagen van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven, meer ruimte geven voor marktwerking en verbeteren van de kwaliteit van wetten. Dit was een valstrik!

Nu, 24 jaar later moeten we vaststellen dat daarvan alleen de tweede hoofddoelstelling is behaald. Inderdaad heeft de marktwerking meer ruimte gekregen. Maar helaas totaal doorgeslagen en zeer ten nadele van het volk. Het maakte mogelijk dat duizelingwekkende hoeveelheden geld konden (en kunnen) worden weggesluisd uit het sociaal domein. Vooral in de meest recente jaren ging dat vlot dankzij de decentralisaties bij werk & inkomen, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en passend onderwijs.

De overheid is zich NOOIT minder gaan bemoeien met burgers en bedrijfsleven, dat was slechts een schijnbeweging om een geldstroomverlegging te faciliteren. Zij heeft de vinger in de pap juist opgeschaald en zal er binnen niet al te lange tijd de hele hand in hebben.

Per ultimo (en dat is vandaag) is de verzorgingsstaat binnen een paar jaar afgebroken. Het volgende jachtgebied is werkend Nederland waarbij de macht het heeft voorzien op de GGN, de Gewone Normale Nederlander.


Nationaal beschermingsbewind

Het gehele Nederlandse volk zal uiteindelijk onder een nationaal beschermingsbewind worden gebracht, onder algehele controle van de overheid. Om dat te kunnen verdedigen is er een frame nodig dat ervan overtuigt dat burgers en bedrijven niet in staat zijn om verantwoordelijkheid te dragen. Ze moeten tegen zichzelf en elkaar in bescherming worden genomen.

Met manipulatieve woorden komt de macht al een heel eind. Er zit grote kracht in diagnosticeren. Als er maar vaak genoeg wordt gezegd dat we ziek, zwak en misselijk zijn, dan worden we automatisch die diagnose. Zeg tegen iemand herhaaldelijk dat hij of zij er witjes uitziet en de persoon meldt zich dezelfde dag nog ziek.

Maar woorden alleen zijn niet genoeg om een nationaal beschermingsbewind (Totalitaire Staat der Nederlanden) te rechtvaardigen. De eerder genoemde MDW-operatie was in werkelijkheid bedoeld om burgers en bedrijven in de val te laten lopen. Dat is gelukt! Zij hebben inderdaad laten zien niet goed om te kunnen gaan met zelfstandigheid, minder regeldruk en vrijheden. Ze kregen de kans op zelfredzaamheid, maar die hebben ze verkwanseld, zo is de boodschap die zich in elk geval invreet in ons onderbewuste.

Bedrijven zijn zich buitensporig gaan verrijken en lieten fatsoensnormen varen en burgers hebben zich in de ellende gestort en zijn in armoede en schuldproblematiek terechtgekomen. Althans daar hebben ze zich in laten meeslepen. Ze konden de verleiding niet weerstaan.

Het leek allemaal zo mooi, maar in een muizenval zit echte kaas!


Overheid verder aan zet

Vooropgesteld dat de overheid zich nooit heeft teruggetrokken, maar dat we te maken hebben met een schijnbeweging, is zij nu verder aan zet.

De zielige mensen in het sociaal domein zullen nog meer worden bevestigd in hun afhankelijke positie waaraan ze nooit meer zullen ontsnappen door armoedeval, schuldpositie en hulpvraag tot aan de dood.

Voor de nog in te kapselen burgers wordt gewerkt aan een Preventieakkoord. Dat is een eerste stap naar verregaande bemoeienis van de overheid op de leefwijze van de Gewone Normale Nederlander. Uiteindelijk zal ook voor hem en haar alles worden bepaald. Dit zal zowel de lichamelijke als de geestelijke levenssfeer van elke burger betreffen.

Wie niet mee gaat in de volgens de macht verantwoorde lifestyle, wordt eerst aangemoedigd, maar uiteindelijk gedwongen zich aan gedragsverandering te onderwerpen. Dat gebeurt via respectievelijk een juichverhaal over 'Positive Health' en aangepaste, wurgende wet- en regelgeving.

Uiteindelijk zal niemand aan de muizenval ontkomen. Allen zullen erin terechtkomen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, IE-DE-REEN!

Opgenomen in:
Individood

Datum:
4 september 2018

Auteur:
Ray Heijder