BurgerkrachtCentraal | Juli 2019

HET GAAT HELAAS TE VAAK OVER WAAR HET NIET OVER GAAT!

JULI 2019

In bezwaar gaan made easy
31 juli 2019 | Da's mooi, bezwaar maken kan ook makkelijk en snel. Dat komt een keer goed uit als het om een relatief lullig bedragje gaat van € 341,- dat je als burger wordt misgund.
MEER


Aansprakelijkheid door derden (zaak 94053)
31 juli 2019 | Met een e-mail (die ook als document wordt geplaatst in het zaaksysteem PIP/MijnEpe) doet Ray Heijder een poging om extra duidelijkheid te verschaffen wat naar zijn waarneming hard nodig is.
MEER


Gemeente Apeldoorn werkt Ray Heijder structureel tegen
30 juli 2019 | Onzin, die Ray Heijder ziet spoken, want zoiets doet een gemeente niet, een burger structureel tegenwerken? Welnu, de gemeente Apeldoorn doet dat wel! Het is de bedoeling om dat uiteindelijk onomstotelijk te bewijzen. Een nieuw incident levert het volgende bewijsstuk: een subjectieve afwijzing aanvraag individuele inkomenstoeslag.
MEER


Gemeente Apeldoorn meedogenloos
17 juli 2019 | Gemeente Apeldoorn kun je zien als het Noord-Korea onder de gemeenten met een schrikbewind op het gebied van de Participatiewet. De nu zo in het nieuws veel genoemde Laborijn-gemeenten (Doetinchem, Aalten en Oude IJsselstreek) en Montferland verbleken erbij. Die hebben tenminste nog iets van zondebesef. Gemeente Apeldoorn toont zich meedogenloos klaar voor de verdere strijd met de worstelende burger Ray Heijder.
MEER


Sociaal domein leegtrekken doe je zo
8 juli 2019 | De decentralisaties in het sociaal domein hebben een enorme geldroof mogelijk gemaakt. De bekende tactiek daarbij was 'verdeel eerst en heers vervolgens' en dat is gelukt. We leggen uit hoe dit geldpiramidespel werkt. Misschien sla jij dan binnenkort ook je slag!
MEER


Parallelle arbeidsmarkt: rond en omhoog pompen
5 juli 2019 | In de parallelle arbeidsmarkt zijn mensen niet belangrijk, maar slechts middelen. Om preciezer te zijn: transportmiddelen die een onnatuurlijke geldstroom omhoog naar de rijken mogelijk maken.
MEER


Zienswijze wint van de waarheid
5 juli 2019 | We leven in een bijzondere periode waarin de zienswijze steeds meer terrein wint van de absolute waarheid en deze naar de achtergrond drukt. De waarheid mag straks zelfs niet meer bestaan, maar zal vervangen zijn door de leugen. Hierbij worden feiten opgeofferd ten gunste van meningen. De massa zal er de voordelen van inzien omdat men denkt dat daardoor de deugden van deze tijd de ruimte krijgen: tolerantie, respect, verdraagzaamheid, diversiteit, inclusie en ga zo maar door. Een enkeling die in de waarheid wil blijven, zal het steeds moeilijker krijgen en als gevaarlijke gek in de verdrukking komen.
MEER


Gaat Laborijn het echt beter doen?
5 juli 2019 | We roepen Laborijn op om in deze periode van berouw & bekering wat te doen aan de online informatie over de aanvraag bijstandsuitkering. Om mee te beginnen.
MEER


Aanvraag individuele inkomenstoeslag ingeleverd
4 juli 2019 | De aanvraag individuele inkomenstoeslag voor Ray Heijder is ingediend. Met een belangrijke kanttekening.
MEER


Werkplein Activerium Apeldoorn blundert. Alweer!
4 juli 2019 | Opgewonden bladert Betty Talstra, de gedumpte directeur van de regionale sociale dienst Laborijn, in de nieuwste editie van het Guinnes Book of Records naar de 'P' van 'Prutsers'... "Kak, heeft wethouder Mark Sandmann van Apeldoorn weer gewonnen?"
Heeft Ray Heijder nou gewoon standaard wat te zeiken over de gemeente Apeldoorn, of blundert deze overheid ook gewoon standaard? Oordeel maar weer zelf.
MEER


Maatschappelijk verantwoord onderdrukken (MVO)
3 juli 2019 | De transitie van de traditionele arbeidsmarkt met vrije werknemers naar een parallelle arbeidsmarkt met gebonden arbeiders (moderne slaven) is in volle gang. Uiteindelijk zullen daarin de basisbaan en het basisinkomen een hoofdrol spelen. Ook jij en ik mogen straks exact afgemeten in ons levensonderhoud voorzien en aanleunen tegen armoede. Als we meewerken, zullen we die ellende ontlopen, maar doen we niet genoeg ons best, dan wordt dat direct afgestraft. De armoedeval ligt namelijk voortdurend op de loer.
MEER


Gemeenten nemen via hun inwoners wraak op het Rijk
2 juli 2019 | De gemeenten voelen zich door de Rijksoverheid genaaid via de decentralisaties. In 2015 kregen ze er van het Rijk taken en verantwoordelijkheden bij, maar ze werden tegelijkertijd door dezelfde overheid door bezuinigingen flink gekort. Zij accepteerden dat toen heel dom, doordat de beloften van de decentralisaties en hun verstevigde maatschappelijke belang (relevantie) ze dronken en blind van geluk en opwinding maakten.
MEER


Armoederegisseur schittert in afwezigheid
1 juli 2019 | Waar en wanneer ontstond het onzalige idee van de armoederegisseur? Wie bedenkt zoiets idioots? Zijn er überhaupt ooit van die doorbraakambtenaren gekomen?
MEER