Verkenning kinderarmoedebestrijding

Dit gaan we verder verkennen...

Kindgelden (Klijnsmagelden)
In 2017 zijn we aangelopen tegen schrijnende gevallen van het achteroverdrukken van door staatssecretaris Jetta Klijnsma ter beschikking gestelde Kindgelden. Een deel van de gemeenten maakt er letterlijk en figuurlijk een potje van. Waar het letterlijke potje naar verdwijnt, Joost mag het weten. Maar wij willen het ook weten!

Stichting Leergeld en dergelijke
Hoe goed zijn partijen zoals Stichting Leergeld eigenlijk bezig? De indruk is dat veel enthousiaste vrijwillige medewerkers hun stinkende best doen. Waar lopen zij en de aanvragers van ondersteuning tegenaan? Bureaucratie? Afstemmingsproblemen met gemeenten? Worden deze partijen misbruikt om falend en onbehoorlijk (zelfs misdadig) gemeentelijk beleid te camoufleren?

Goede voornemens
Wat komt er van goede voornemens terecht? Welke zijn er? Worden ze slechts voor de bühne uitgesproken? Gaat 'the road to hell is paved with good intentions' op?

Huidige regering
Hoe wappert de vlag bij de huidige regering en in de politiek aangaande bestrijding van armoede bij kinderen? Wordt het wanbeleid voortgezet of is waait er een frisse wind?

Goede gemeenten, slechte gemeenten
Welke gemeenten doen het goed en maken echt werk van kinderarmoedebestrijding? Wat hebben ze hiervoor in gang gezet? Welke gemeenten treuzelen met het oplossen van problemen en welke gedragen zich ronduit misdadig op dit vlak?

Ervaringen van de burgers
Eigenlijk zou dit bovenaan moeten staan. Kunnen we boven water krijgen wat er leeft onder de mensen en dan natuurlijk bij de doelgroep; de arme kinderen en hun ouders. Hoe moeilijk is het om het leed in beeld te krijgen? De kinderen en ouders die lijden, bereiken we misschien niet, maar hoe zit het met solidaire naasten die meer in hun kracht staan? Kunnen en willen die hier voor de minderen opkomen en het woord voeren?

Zijn er dappere vrijwilligers die uit de school durven te klappen over misstanden plaatsvinden bij het uitvoeren van armoedebestrijding?

En wat er verder nog ter tafel komt...

Rond de bestrijding van armoede onder Nederlandse kinderen heeft burgerkracht centraal veel onbeantwoorde vragen uit 2017 mee moeten nemen naar het nieuwe jaar. Eigenlijk alle vragen die gesteld zijn!

Gemeenten, maar ook de verantwoordelijke staatssecretaris Jetta Klijnsma en Kinderombudsman Margrite Kalverboer het schaamteloos lieten afweten.

Het jaar 2018 beginnen we met goede moed en sociale bewogenheid om in elk geval boven water te krijgen waardoor in Nederland de kinderarmoede alleen maar toeneemt, terwijl er niet duidelijk is wat er met tientallen miljoenen armoedegelden gebeurt.

Iets afdwingen kunnen we niet, maar laat dat in elk geval duidelijk worden welke organisaties en personen zich schuldig maken aan het benadelen van de meest kwetsbare burgertjes en hun hun ouders. Ooit zal ieder die zich vergrijpt aan kinderbelangen volledige rekenschap moeten afleggen voor deze misdaad tegen de menselijkheid.