Klacht trajectregie werk & inkomen

Lab 055/0578

Klacht trajectregie werk & inkomen

25 februari 2019

Hierbij dien ik een klacht in tegen de gevoerde trajectregie werk en inkomen in mijn case. Dit doe ik zowel bij de gemeente Epe als de gemeente Apeldoorn, in beide gevallen digitaal (online). Reden voor dubbel indienen is dat het mij niet duidelijk is (en ook niet is gemaakt) wie nu wat doet voor mijn case.

Uit de correspondentie die met mij wordt gevoerd, ontstaat daar een wisselend beeld over. Zelfs binnen afzonderlijke berichten. Eventueel verlangde bewijsstukken hiervan zijn in uw bezit, want u bent als organisatie de uitgever. Bij de klachtbehandeling zal ik bereid zijn een en ander uitvoerig toe te lichten.

Mijn klacht luidt:

Het niet reageren op cruciale correspondentie via e-mail met betrekking tot een voortgangsgesprek op 28 februari 2019. Hierdoor weet ik niet waar ik aan toe ben.

Om niet via de afstemmingsverordening in de problemen te komen en tegen een maatregel aan te lopen, zal ik op het gesprek van 28 februari 2019 om 10:00 verschijnen, maar onder protest.

Dit protest vanwege een aantal omgevingsvariabelen die niet goed zijn ingeregeld. Dat voorzag ik op tijd en om die reden verzocht ik tijdig om het uitstellen van het gesprek. Maar het behaagde de trajectregie om totaal niet op mijn e-mails dienaangaande te reageren.

Dit nieuwe incident schrijf ik bij op de lange lijst belastende feiten die ik aanleg voor een juridische procedure tegen het college van de gemeente Epe ziende op artikel 7 lid 1 van de Participatiewet, de opdracht van het college richting een persoon die een algemene bijstandsuitkering ontvangt. De aanklacht zal zijn dat jarenlang geheel niet aan die opdracht is voldaan.

Tot zover deze klacht die ook hier online staat:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/klacht-trajectregie-wi/

Ray Heijder
Vaassen