Klijnsmagelden / Kindgelden

Klijnsmagelden

Vernoemd naar (toenmalig) staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) zijn de Klijnsmagelden (ook wel eens Kindgelden genoemd) specifiek bedoeld voor kinderen in arme gezinnen.

In totaal gaat het om een jaarlijks bedrag van honderd miljoen euro.


Klijnsmagelden onder Rutte-II

Toen zij nog staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was in het kabinet Rutte-II stelde Jetta Klijnsma honderd miljoen structureel ter beschikking voor kinderen uit arme gezinnen. Dat is ingegaan per 1 januari 2017.

Het bedrag is opgedeeld:

85 miljoen
Verdeeld onder de Nederlandse gemeenten. De verdeelsleutel is het aantal kinderen in arme gezinnen per gemeente.

10 miljoen
Verdeeld onder de grote armoedepartijen: Vereniging (van Stichtingen) Leergeld, Nationaal Fonds Kinderhulp, Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Jarige Job.

5 miljoen
Voor de subsidieregeling 'Kansen voor alle kinderen'. Hiervan 4 miljoen voor Europees Nederland en 1 miljoen voor projecten in Caribisch Nederland.


Klijnsmagelden onder Rutte-III

Inmiddels is Jetta Klijnsma geen staatssecretaris meer en sinds 1 december 2017 commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. Dat betekent niet dat daarmee de 'Kindgelden' die als 'Klijnsmagelden' haar naam dragen zijn vervallen. Ze gaan door onder het regime van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Rutte-III: Tamara van Ark.

Van Ark heeft (zoals afgesproken in 2018) een tussentijdse evaluatie laten uitvoeren naar de extra middelen voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Een aparte evaluatie liet zij doen naar de subsidieregeling 'Kansen voor alle kinderen'. Hiervoor werd Bureau Bartels uit Amersfoort ingeschakeld.

Eerste evaluatie van de bestuurlijke afspraken tussen SZW en VNG over kinderen in armoede
Bureau Bartels B.V.  in opdracht van SZW | 28/09/2018 | PDF document | 54 pagina's | 1,8 MB

Evaluatie subsidieregeling kansen voor alle kinderen
Bureau Bartels B.V.  in opdracht van SZW | 14/09/2018 | PDF document | 50 pagina's | 1,2 MB

Kamerbrief bij de resultaten van Bureau Bartels
Staatssecretaris Tamara van Ark | 21/11/2018 | PDF document | 8 pagina's | 193 kB

Verder is er aan Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) door het kabinet verzocht om gezamenlijk te onderzoeken of het mogelijk is tot eenduidige armoede-indicatoren te komen die bruikbaar zijn voor een reductiedoelstelling voor armoede onder kinderen. Het resultaat daarvan staat in een notitie.

Notitie verkenning naar eenduidige armoede-indicatoren
CPB/SCP/CBS op verzoek van SZW | 31 oktober 2018 | PDF document | 12 pagina's | 305 kB


Afspraken

Er zijn over de Klijnsmagelden afspraken gemaakt tussen het ministerie en de gemeenten.

Doelgroep
Het geld is bestemd voor kinderen van 0 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen die door geldgebrek niet kunnen meedoen op het vlak van sport, cultuur, met sociale activiteiten op school of in hun vrije tijd.

Het bereiken van kinderen
Om zoveel mogelijk kinderen in armoede te bereiken zullen gemeenten de aanwezige infrastructuur benutten en relevante partijen inschakelen. Gemeenten betrekken kinderen actief bij de vormgeving van hun aanpak.

Lokaal samenwerken
Maatschappelijke organisaties kunnen gemeenten ondersteunen in het bereiken van de doelgroep, waaronder Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Jarige Job, Nationaal Fonds Kinderhulp).

Ondersteuning en stimulering
Om gemeenten en andere partijen te ondersteunen bij de gemaakte afspraken over deze extra middelen, zullen het Rijk en de VNG hen goede voorbeelden aanreiken.

Rol gemeenteraad
Gemeenten rapporteren aan hun gemeenteraad over de inzet van middelen, instrumenten en behaalde resultaten.

Voortgang en evaluatie
Er zijn twee formele momenten van evaluatie: een tussenevaluatie 2018 en een vervolgevaluatie in 2021.


Jetta Klijnsma

Onbehaaglijk gevoel over de evaluatie

Burgers die door de overheid verstrekte voorzieningen in de vorm van geld ontvangen, moeten deze aanwenden waarvoor ze zijn bedoeld. Doen zij dit niet of kunnen zij bij controle juiste besteding niet bewijzen, dan riskeren zij opschorting, terugvordering, vermindering, boetes of andere sancties.

Gemeentelijke overheden lijken weg te kunnen komen met slechts een tik op de vingers en vaak niet eens rechtstreeks maar via de koepel Vereniging van Nederlandse Gemeenten (de VNG). We hebben dat met betrekking tot de Klijnsmagelden zien gebeuren onder het regime van Jetta Klijnsma tijdens Rutte-II en nu weer onder staatssecretaris Tamara van Ark tijdens Rutte-III.

We krijgen een wat onprettig gevoel over de tussentijdse evaluatie van Van Ark, opgesteld door Bureau Bartels. We hebben de indruk dat er wordt geprobeerd om misstanden weg te moffelen en de situatie mooier voor te stellen dan deze is. Ook zetten we onze vraagtekens bij het nakomen van de afspraken die er zijn gemaakt tussen het minister (SZW) en de gemeenten.

Ons onbehaaglijke gevoel wordt aangewakkerd door onderstaande bloemlezing:

SP en Breda'97: Klijnsma-gelden daadwerkelijk besteden aan kinderen in armoede
Gemeente Breda | SP Breda | 3 juli 2019

Geld voor arme kinderen in Enschede gaat terug in de spaarpot van de gemeente
Gemeente Enschede | Tubantia | 27 december 2018

Deventer stopte geld bedoeld voor arme kinderen in commercieel bedrijf Peeves
Gemeente Deventer | Algemeen Dagblad |  31 augustus 2018

Waarom extra geld voor arme kinderen in Enkhuizen vorig jaar op de plank bleef liggen
Gemeente Enkhuizen | NH Nieuws | 29 november 2018

'Die 2 miljoen hoort niet op de grote hoop'
Gemeente Rotterdam | Algemeen Dagblad |  17 juni 2018

Gilze en Rijen ziet niets in inzet van Klijnsma-gelden
Gemeente Gilze en Rijen | Algemeen Dagblad |  9 mei 2018

Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting
Tweede Kamer der Staten-Generaal | Kamerstuk | 8 april 2018

Geld voor arme kinderen komt vaak elders terecht
Gemeente Westland | Algemeen Dagblad |  26 februari 2018

Debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven
Tweede Kamer der Staten-Generaal | Handelingen | 8 februari 2018

RKVV Sint-Michielsgestel doet afstand van gemeentevoorstel om via club arme kinderen op te sporen en financieel te ondersteunen
Gemeente Sint-Michielsgestel | Brabants Dagblad | 7 februari 2018

'Zeeland moet extra armoedegeld beter besteden'
Zeeuwse gemeenten | Omroep Zeeland | 20 december 2017

Klijnsma gelden voor kansarme kinderen op aan Vlissings armoedebeleid
Gemeente Vlissingen | PZC | 7 december 2017

'Wat deed Moerdijk met Klijnsma-gelden?'
Gemeente Moerdijk | BN De Stem | 4 december 2017

‘Wethouder heeft verwarring geschept over Klijnsma-gelden'
Gemeente Barendrecht | Algemeen Dagblad |  28 november 2017

Vragenuur: Vragen Westerveld
Landelijk | Tweede Kamer | 28 november 2017

Geld voor arme kinderen verdwijnt in schuldenberg gemeenten
Landelijk | Nieuwsuur | 24 november 2017

Geld niet naar arme kinderen in Almelo
Gemeente Almelo | Tubantia | 6 oktober 2017

Extra kindgeld niet voor achttienplussers
Gemeente Heerenveen | Binnenlands Bestuur | 18 juli 2017

Geld voor bestrijding kinderarmoede verkeerd besteed
Landelijk | Centrum voor Lokaal Bestuur (PvdA) | 9 juli 2017

Minder extra geld naar kinderen in Eindhoven
Gemeente Eindhoven | Eindhovens Dagblad | 20 juni 2017

Wat gaat Veldhoven doen met de € 85.000 van Jetta Klijnsma?
Gemeente Veldhoven | PvdA Veldhoven | 30 januari 2017

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

2 reacties op “Klijnsmagelden / Kindgelden”

 1. Als voorzitter van Stichting Leergeld Meppel zie ik dat in veel Drentse gemeenten waaronder Hoogeveen en Meppel de ontvangen gelabelde Klijnsma gelden uit het Gemeentefonds, zsm van hun labels worden voldaan, zodat het moeilijker wordt om het spoor van de besteding te volgen. In feite worden deze gelden toegevoegd aan de algemene middelen van de gemeente, of er worden hobby projecten van wethouders mee bekostigd die niets met de bestrijding van jeugdarmoede van doen hebben. Het zou van moed getuigen als de Kamer de grootste geldstroom van 85 mij niet meer via het Gemeentefonds liet lopen, maar via Kinderhulp, Jarige Job, Sport en Cultuur en Leergeld die als samenwerkende organisaties zijn genoemd in de brief van Mw Klijnsma aan de Kamer.

  Beantwoorden
  • Het belang van labels (oormerken) wordt overschat. Het ligt heel simpel:
   Elke gemeente krijgt elk jaar een bepaald bedrag van uit de Kindgelden (Klijnsmagelden).
   Of het bedrag nou wordt gelabeld of geoormerkt of niet, het bedrag is wat het is.
   Vervolgens zou bepaald kunnen worden hoeveel geld er juist wordt besteed.
   Het verschil tussen dat geld en het oorspronkelijke bedrag dat werd toegekend is het het deel dat onrechtmatig wordt besteed (lees: gestolen van de kinderen).

   Beantwoorden

Plaats een reactie