Kwesties

Op burgerkracht centraal brengen bij kwesties misstanden en allerlei ongein aan het licht. Primaire doel is om te illustreren wat er in de praktijk gebeurt volgens een bepaalde modus operandi. Wat zijn de gevolgen van wat ‘ze’ doen en dan met name voor individuele of groepen burgers.

Case Ray Heijder
Een omvangrijk kwestie die op deze website volledig zal worden uitgeplozen, is de Case Ray Heijder. Hier zullen we steeds meer de ranzige wijze van uitvoering van de Participatiewet zien in de gemeente Apeldoorn (gedelegeerd door de gemeente Epe). De conclusie zal uiteindelijk zijn dat deze case die wet helemaal niet wordt uitgevoerd, maar veelvuldig schaamteloos wordt overtreden.
Case Ray Heijder…


Kersttas 2017, decemberbedrog in Rheden
Een zeer onverkwikkelijke kwestie aan het eind van 2017 in de gemeente Rheden. Kerken hebben hier een zeer bedenkelijke rol. Mensen in de armoede worden gedupeerd. Antwoorden blijven uit. Er wordt heel schofterig gewoon niet gereageerd. Gemeente Rheden kijkt erbij toe en doet of de neus bloedt.

Deze kwestie is gearchiveerd. Uiteindelijk hebben de Stichting Mensen in de Armoede (de kerken) en de gemeente Rheden volhard in het weigeren van het geven van antwoord. Mensen in de armoede kunnen dus gewoon verrekken, zo is onze conclusie.