Case Heijder

Case agenda

Binnenkort...


20/04/2018
Online aanvragen (www.rechtspraak.nl) juridische procedure tegen gemeente Apeldoorn.


27/04/2018
Geplande ontvangst nota voor griffierechten.


27/04/2018
Aanvragen bijzondere bijstand voor het voldoen van de griffierechten.

Extra input voor juridische zaak

11/04/2018 - Ray Heijder heeft het starten van de voorgenomen juridische procedure aangehouden, lopende het onderzoek B:iob waaruit extra kennis komt voor het opstellen van zijn pleidooi. Het verzwijgen van het voorschot bijstand is één van de betwiste punten in zijn zaak. Door voortschrijdend inzicht is duidelijk geworden dat het juridisch procederen tegen gemeente Apeldoorn een bepaald beste momentum kent. Dat is bijna aangebroken.

Het wordt juridisch procederen tegen de gemeente Apeldoorn

04/03/2018 - Nadat de vooroordelen jegens de gemeentelijke overheid veelvuldig in Apeldoorn zijn bewezen, is de hoop nu gevestigd op de rechterlijke macht. De gemeente Apeldoorn blijft weigeren om in een minnelijk gesprek te treden met Ray Heijder en kiest moedwillig voor een confrontatie bij de rechter. Ondanks een laatste aanbod van de burger.
Lees meer...

Juridische procedure 2018

27/02/2018 - Het is nog niet zover, maar mocht vrijdag 2 maart 2018 het ultimatum verstrijken en de gemeente Apeldoorn niet ingaan op het aanbod tot een minnelijk traject met Ray Heijder dan wordt maandag de juridische procedure in gang gezet en luidt de aanklacht:

Meervoudige schending door de gemeente Apeldoorn van bepalingen in de Participatiewet, meervoudig ambtsverzuim, intimidatie & machtsmisbruik, het negeren van hulpvragen en het aldus toebrengen van financiële en immateriële schade.

Lees meer...

Uitkering toch gekort, maar snel daarna gecorrigeerd

27/02/2018 - Vandaag stelde Ray Heijder vast dat de gemeente Apeldoorn toch zijn uitkering heeft gekort voor een bedrag van € 28,35. Direct hierop heeft hij zijn ongenoegen hierover geventileerd op Twitter en de gemeenten(raden) Apeldoorn en Epe hierin betrokken.
Hij meldde dat hij het gestelde ultimatum van 2 maart 2018 voor een minnelijk traject zou intrekken en de juridische procedure onvermijdelijk is geworden omdat hem door de korting van de uitkering is gebleken dat de gemeente Apeldoorn de harde weg kiest.

Om 16:19 uur komt er echter een e-mail binnen waarin de gemeente Apeldoorn bericht dat de inhouding wordt gecorrigeerd en Heijder de gekorte € 28,35 alsnog zal ontvangen.
Bekijk de e-mailwisseling van 27 februari 2018...

Oude vermeende schuld blijft opspelen

23/02-2018 - De gemeente Apeldoorn blijft kiezen voor de uiterst klantonvriendelijke confrontatie met Ray Heijder. Er is in deze case in de bijna twee jaar die inmiddels is verstreken nog nooit, maar dan werkelijk nog nooit enige positieve toenadering geweest van deze overheidsorganisatie. Opnieuw toch maar eens kijken of er een kanteling in zit. De burger wil wel, maar ja, wie is de burger nog?
Lees meer...

Hoe gaat het eigenlijk met die Ray Heijder?

23/02/2018 - In maart 2016 startte de oorlog (andere term is niet passend) tussen de gemeente Apeldoorn en Ray Heijder, inwoner van het dorp Vaassen in buurgemeente Epe. Hoe gaat het inmiddels met hem, bijna twee jaar later?
Lees meer...

Maffia-afdeling gemeente Apeldoorn

21/02/2018 - Ook de gemeente Apeldoorn bedient zich van de truc 'legitimatie van misdaden door zelfkritiek'. Met een onderzoek naar de uitvoering van de Participatiewet door de zogenaamd onafhankelijke Rekenkamercommissie aangevoerd door perceptiemanager Joop Roebroek. De ultieme subliminale boodschap aan het volk en de uitvoerende ambtenaren is: de burgers trekken altijd aan het kortste eind.
Lees meer...

Terug stoppen waar het vandaan kwam

05/01/2018 - Gemeenten onderhandelen niet met ‘terroristen’ en als zij tot iets besluiten, kan dat nooit afgedwongen zijn door een burger. Nee, het is dan net als bij God een onverdiende gunst (ook bekend als ‘genade’). Er moet sprake van een ander scenario zijn om de gemeentelijke reactie van gisteren te verklaren.
Lees meer...

Ja en nu?

04/01/2018 - Reactie van de klantmanager bij de gemeente Apeldoorn op de e-mail van gisteren: annulering van het voortgangsgesprek. Zonder toelichting of enig boe of bah. Apart!
Lees meer...

Het begint weer lekker

03/01/2018 - Het brommertje dat de post van de gemeente Apeldoorn komt brengen levert voor 10:00 uur een brief af bij Ray Heijder. Het is weer raak, nieuwe fratsen van de gemeente. Het houdt niet op, niet vanzelf.
Lees meer...

Bijna twee jaar ellende

01/01/2018 - Over ruim twee maanden is het zover, Ray Heijder is dan twee jaar afhankelijk van de grillen van de gemeente Apeldoorn. Een lange periode van een gemeentelijk ambtsverzuim van nota bene een ingezetene van een andere gemeente, namelijk gemeente Epe. Uit niet valt op te maken dat er hoop is dat het in 2018 beter zal gaan, daarom goed om het jaar direct te starten met het opbouwen van een online dossier dat iedereen kan volgen.
Lees meer...

Case Ray Heijder

De case Ray Heijder

Sinds maart 2016 ligt Ray Heijder van BurgerkrachtCentraal persoonlijk in de clinch met gemeente Apeldoorn en indirect met gemeente Epe.

Met deze gemeenten is hij tot op de dag van vandaag in een strijd verwikkeld, waarbij hij eerst zes maanden helemaal zijn burgerrecht niet kreeg en volledig financieel in de steek werd gelaten. Later kreeg hij wat meer voor elkaar, maar een absoluut minimum.

Hij publiceert en onderzoekt inmiddels in een veel breder kader om sociaal onrecht in het licht te zetten. Zijn eigen case is daarbij niet het belangrijkste, maar het algemeen maatschappelijk belang des te meer.

De manier waarop Ray Heijder is geschoffeerd door met name gemeente Apeldoorn heeft hem geactiveerd tot een soort sociaal burgerrechercheur des vaderlands.