Case Ray Heijder – 3 januari 2018

< Startpagina < Kwesties < Case Heijder

De werkwijze van de gemeente Apeldoorn jegens Ray Heijder zet zich zoals te verwachten was ook in het nieuwe jaar door. Direct zelfs, want gelijk op al 3 januari brengt de postbode met het brommertje nog voor 10:00 uur een gemeentelijke brief bij Ray Heijder thuis. Een uitnodiging voor een voortgangsgesprek op 22 januari, maar dat is niet zomaar een gesprek!

Ray Heijder zou gisteren, 2 januari niet zijn komen opdagen om 9:00 uur, de eerste werkdag in het nieuwe jaar. Hij zou daarvoor zijn uitgenodigd. Daardoor kan de gemeente Apeldoorn nu naar het middel ‘recht op bijstand beoordelen’ worden aangegrepen. Dat past mooi in de reeks middelen die al vaker tegen Ray Heijder zijn ingezet in de afgelopen bijna twee jaar. Het houdt niet op, niet vanzelf!


Heijder bepaalt, gemeente volgt

Ray Heijder zal op 22 januari 2018 zeker verschijnen, want het is hoog tijd dat er weer eens horloges gelijk worden gezet. De gemeente Apeldoorn is namelijk alweer een aantal maanden aantoonbaar haar plicht aan het verzuimen. De bewijslast tegen haar neemt nog steeds toe.

Heijder zal in het gesprek de gemeente direct dwingen naar een andere focus dan het bepalen of hij recht heeft op uitkering. Als cliënt moet het zo zijn dat hij de agenda van het gesprek bepaalt en niet de gemeente, die per slot van rekening dienstverlener is. Dat moet maar weer eens opnieuw duidelijk worden gemaakt.

Uiteraard zal de gemeente Apeldoorn daar anders over denken en de harde noot die dat oplevert, moet dan ook gelijk maar weer(!) eens worden gekraakt op 22 januari.


Uitnodiging tussen wal en schip

Ray Heijder heeft de uitnodiging voor 2 januari niet gezien. Hij meent deze zelfs niet te hebben ontvangen, maar ga dat maar eens bewijzen! Laat de gemeente Apeldoorn maar bewijzen dat de uitnodiging daadwerkelijk is aangemaakt en verzonden. Of moet alleen de burger alles aantonen en de gemeente helemaal niets? Tip: waarom wordt de uitnodiging niet in de berichtenbox van Mijnoverheid.nl gezet? Wat een brutaal voorstel hè? Burgers dienen de doelmatigheid niet bepalen en met ideeën te komen, dat is voorbehouden aan de overheid!

Maar dit met ook maar eens veranderen en daarom zal Ray Heijder formeel een bewijs opvragen van het aanmaken en versturen van de uitnodiging voor een gesprek op 2 januari 2018 om 9:00 uur.

Ray Heijder vermoedt dat de uitnodiging helemaal niet is verstuurd en dat hier sprake is van een list van de gemeente Apeldoorn uit wraak voor een situatie vorig jaar. Kennelijk wil de gemeente de harde koers voortzetten en weigert het nog steeds klantvriendelijk te worden. Dat leidt er weer toe dat Ray Heijder op dezelfde manier de gemeente zal blijven bejegenen.

Jammer dat het hiermee een strijd wordt van wie de langste adem heeft, de machtige gemeente of de kwetsbare burger. Bespottelijk!


Wel een nieuwe klantmanager!

Wat precies de motivatie is, laat zich raden zoals bij veel fratsen van de gemeente, maar klantmanager M.J. is vervangen door E.M.

Redenen voor de deze beweging van de gemeente zouden kunnen zijn:

  • Gemeenten doorbreken graag de band tussen uitkeringsgerechtigde en klantmanager. Heel anders dan in het bedrijfsleven, is een nauwe relatie onwenselijk. Hieruit blijkt eigenlijk al dat gemeenten niet oplossingsgericht zijn.
  • De vorige klantmanager is onzorgvuldig geweest bij het afsteken van vuurwerk of door een andere oorzaak niet inzetbaar.
  • Het verzoek van Ray Heijder om een andere klantmanager aangewezen te krijgen vanwege een vertrouwensbreuk is (maanden en maanden later) toch ingewilligd.

Nu maar ervan uitgaan dat de nieuwe klantmanager goed op de hoogte is van het dossier van Ray Heijder.


Nog steeds geen werk

In de brief van vandaag staat ook iets over werk. Namelijk dat zoals in de vorige uitnodiging (waarvan Ray Heijder het bestaan dus betwijfelt)  ook al staat dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om werk te vinden.

Misschien kunnen wij daarin wat voor u betekenen!

Let op het woordje ‘misschien’ en het uitroepteken. Het eerste duidt op de onwettige vrijblijvendheid van de gemeente die eindelijk eens aangepakt moet worden vanuit de burgerij. En het leesteken op het einde pretendeert juist een stelligheid, maar die is er totaal niet bij de gemeente. Behalve als men de burger een loer kan draaien, want dan is men onverbiddelijk.

Tijdens het gesprek kunt u ook aangeven of u daar ondersteuning bij nodig heeft.

Deze hypocriete zin heeft betrekking op het vinden van een bezigheid. Waarom hypocriet? Omdat het al maanden, nee al bijna TWEE JAAR  zo is dat de afspraak is dat Ray Heijder ondersteuning zou krijgen. Die is VOLLEDIG uitgebleven en dat is nu juist een zeer groot geschilpunt waar Ray Heijder de komende tijd een halszaak van zal maken. Bovendien neemt hij dit mee in de aansprakelijkheidsstelling voor de enorme financiële en immateriële schade veroorzaakt door de gemeente Apeldoorn en gemeente Epe.

Ray Heijder is ervan overtuigd dat zonder bewuste tegenwerking door de gemeente Apeldoorn hij met zijn staat van dienst anderhalf jaar geleden al betaald werk had kunnen hebben. Het is niet het ontbreken van de wil van Ray Heijder, maar de onwil van de gemeente Apeldoorn die het leven van deze burger aan het verwoesten is.


Mailreactie 3 januari

Geachte [klantmanager],

Hierbij bevestig ik u de ontvangst van uw uitnodiging voor een gesprek op 22 januari 2018 om 11:00 uur.

Ik bestrijd dat ik de vorige uitnodiging voor een gesprek op 2 januari (gisteren) heb ontvangen. Ik vermoed dat u deze uitnodiging heeft verzonnen, ofwel dat deze nooit is aangemaakt en verstuurd.

Omdat ik de uitnodiging voor gisteren niet heb gezien, ben ik dientengevolge uiteraard ook niet verschenen. Dat de gemeente Apeldoorn heeft besloten om mijn recht op bijstand te beoordelen OM DIE REDEN beschouw ik dan ook als onrechtmatig.

Ik adviseer u om de uitnodiging in te trekken en eventueel een nieuwe op te stellen met andere inhoud. Ik zal deze dan opnieuw beoordelen op rechtmatigheid.

Om de gemeente geen extra munitie te geven bij het mij tegenwerken, zal ik vooralsnog wel verschijnen op 22 januari. Maar aangezien de basis voor het oorspronkelijke gespreksdoel mijn oordeel is komen te vervallen, neem ik de vrijheid om het gespreksonderwerp te bepalen: het aan de orde stellen van het plichtsverzuim van de gemeente Apeldoorn de afgelopen maanden.

Ik raad u krachtig aan kennis te nemen van de inhoud van het nieuwe online dossier op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/case-heijder/

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder

< Case Ray Heijder