Case Ray Heijder – 5 januari 2018

< Startpagina < Kwesties < Case Heijder

Een grote voorsprong die de overheid heeft op (gedupeerde) burgers, is dat deze niet in scenario’s kunnen denken. Daardoor kan zij doen wat ze wil. Burgers die daar bovenuit kunnen stijgen, worden neergezet als complotdenkers. Met de psychologische truc “je ziet echt dingen die er niet zijn” zet bijvoorbeeld een gemeentelijke klantmanager de kritische cliënt meestal afdoende in zijn zwakte. Deze truc komen we ook in de psychiatrie tegen onder de naam ‘gaslighting’, een vorm van manipulatie die beoogt om twijfel te zaaien bij een doelwit (een individu of een groep). 

Het is misschien wel de belangrijkste reden waarom Ray Heijder zijn ervaringen, kennis en inzichten deelt met het brede publiek op internet: het anderen bewust maken van de noodzaak van het denken in scenario’s in plaats van het slechts in verontwaardiging en wanhoop achter blijven.


Terug stoppen waar het vandaan kwam

Hoe valt de laatste ontwikkeling van de afgelopen dagen in de Case Ray Heijder te verklaren? Uit de onderkoelde en inhoudsloze reactie van de Apeldoornse klantmanager gisteren (zie hier) valt niets op te maken. In een situatie dat de andere kant totaal niet informeert, zijn we genoodzaakt om zelf in te vullen.

In dit geval is het scenario ‘terugstoppen waar het vandaan kwam’ het meest aannemelijk.

Het is een gemeentelijk geheim dat klantmanagers vanuit een pool los worden gelaten op cliënten voor een duur van beperkte tijd. Ongetwijfeld is dit protocol opgesteld binnen Divosa, de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein.

Een vaste klantmanager kun je wel vergeten. Zodoende zal het nooit tot een band komen zoals je in het bedrijfsleven wel ziet. Daar wordt juist wel gestreefd naar een duurzame relatie tussen klant en klantmanager. Maar duurzaam is volgens de officiële agenda dan ook een verboden woord in relatie tot de bijstand. Dat vangnet is immers bedoeld voor tijdelijke opvang.

Sommige (als onafhankelijke aangemerkte) cliëntondersteuners zien dit ook en bevestigen burgers ook in dat vermoeden. Zij vinden het ontbreken van vastigheid in de begeleiding ook een kwalijke zaak (zegt men althans). Ray Heijder heeft dat meegemaakt met een cliëntondersteuner van MEE Veluwe IJsseloevers. Die was erg begripsvol en op de hand van de cliënt. Saillant detail: zij werkt niet meer bij MEE!

De nieuwe klantmanager voor Ray Heijder, E.M. volgt M.J. op die zijn langste tijd met betrekking tot Ray Heijder heeft gehad. Dit heeft niets te maken met het feit dat Heijder een half jaar geleden schriftelijk het vertrouwen in M.J. heeft opgezegd en een andere klantmanager heeft geëist. Gemeenten onderhandelen namelijk niet met ‘terroristen’ en als zij tot iets besluiten, kan dat nooit afgedwongen zijn door een burger. Nee, het is dan net als bij God een onverdiende gunst (ook bekend als ‘genade’).

De nieuwe klantmanager E.M. heeft waarschijnlijk een heel lijstje cliënten op het bureau gekregen. Uit de carrousel geslingerde uitkeringsgerechtigden die nog steeds niet in staat bleken om werk te vinden, ook al gaat het weer zo geweldig in Nederland.

Na de Radetzkymars de zondvloed
Zo aan het eind van het jaar staat het hoofd van de klantmanager natuurlijk niet naar de dossiers van de cliënten. Het is belangrijk om voor de kerst en de jaarwisseling het bureau conform de clean-desk-policy op te leveren voordat het kerstpakket in ontvangst wordt genomen. Daarom wordt volstaan in het niet gehinderd door dossierkennis in bulk de cliënten aan te schrijven voor een voortgangsgesprek in het nieuwe jaar.

Daags na de Radetzkymars op Nieuwjaarsdag zien we wel weer verder. Dan komen de cliënten keurig naar het voortgangsgesprek. Maar het gevaar van zonder dossierkennis ruchtsiglos uitnodigingen uitsturen, is dat je daarmee ook dingen oplepelt die moeten blijven waar ze zijn. Ray Heijder is zo’n geval, waarvan onuitgesproken is besloten om hem in een informele, krampachtige regelluwe bijstand te laten creperen (daarover later een ander artikel).

E.M. dat was niet handig. Stop het terug waar het vandaan kwam!

Dat zal waarschijnlijk het collegiale advies zijn geweest van de vorige klantmanager M.J. toen E.M. ruggespraak deed over de azijnpismail van Ray Heijder.


Andere scenario’s

Uiteraard kan er ook sprake zijn van een ander scenario. Je weet het nooit zeker als kwetsbare burger.

Eén van de externe adviseurs van burgerkracht centraal kwam met de volgende twee:

  • Damage control tranches tijdelijke consulenten die ingezet worden.
  • Gemeenteraadsleden die hier en daar wat vragen.

De eerste zou goed kunnen omdat Ray Heijder al geruime tijd loopt te zaniken (ingegeven door het nog steeds niet gecompenseerde onrecht dat hem door de gemeente Apeldoorn is aangedaan).

Dat gemeenteraadsleden hier en daar wat vragen, zou prachtig zijn en het gevolg kunnen zijn van de e-mail van burgerkracht centraal op 3 januari waarin alle gemeenteraadsleden in Apeldoorn en Epe op de hoogte zijn gebracht van de nieuwe ontwikkelingen in dit dossier.

Als er sprake is van het laatste, zal dat natuurlijk nooit worden toegegeven. Tegemoetkomen aan de kritische burger Ray Heijder zou immers een totaal verkeerd signaal aan de samenleving afgeven. 

< Case Ray Heijder