Het wordt juridisch procederen tegen de gemeente Apeldoorn

< Startpagina < Kwesties < Case Heijder

Helaas, deze case wordt een rechtszaak
Helaas, deze case wordt een rechtszaak

04/03/2018Wederom blijkt de gemeente Apeldoorn te volharden in de keiharde aanpak van de burger en absoluut geen knieval te willen maken jegens Ray Heijder. Ook niet na een laatste aanbod van hem aan de gemeente om zijn kwestie op vriendelijke manier af te handelen.

Erg teleurstellend, maar ook wel weer voorstelbaar, want de gemeente Apeldoorn weet ook wel dat ze een probleem heeft als ze toegeeft aan het verzoek van Heijder. Dat zal namelijk een begin van een erkenning zijn van schuld aan wat deze burger beweert. Nu zal het zeer tegen de zin van Ray Heijder in op een juridische procedure uit moeten draaien.

Hij is van mening dat burgers geen juridische strijd met de overheid zouden moeten hoeven voeren. In het Bijbelboek Romeinen, in hoofdstuk 13 staat dat ieder mens zich moet onderwerpen aan de overheden die boven hem staan. Wie zich tegen de overheid verzet, trotseert een instelling van God. Er wordt gesteld dat de overheid in dienst van God staat, de mens ten goede. Als iemand goed handelt, hoeft hij of zij volgens de schrijver Apostel Paulus niet bevreesd te zijn voor de overheidspersonen. Hieruit volgt zowel een verantwoordelijkheid voor de onderdaan als voor de overheden.


Het kortste eind

De standaard opvatting bij zowel overheidsdienaren als de burgers zelf, is dat iemand die het opneemt tegen de overheid altijd aan het kortste eind trekt. Dit ligt voortdurend op het puntje van de tong en in keihard geprogrammeerd in de mindset van iedereen. Ray Heijder wil dit óf logenstraffen (doorbreken) óf dan maar weer voor de zoveelste keer bewezen zien door eigen waarneming.

De gemeente Apeldoorn verkijkt zich al twee jaar op Ray Heijder, die niet zoals men gewend is uiteindelijk maar opgeeft. Bij hem werkt het zo dat hij strijdvaardiger wordt naar gelang de tegenwerking toeneemt. Maar misschien is dat wel wederzijds. Alleen van een overheid zou je anders mogen verwachten.

Het ziet er wat dit betreft in het algemeen niet best uit voor de burgers in Apeldoorn. In januari 2018 verscheen het rapport van de Apeldoornse Rekenkamercommissie met de veelzeggende titel: Je trekt altijd aan het kortste eind (download pdf).

Het onderzoek van de Rekenkamercommissie heeft overigens plaatsgevonden in de periode dat Ray Heijder ook in de clinch lag met de gemeente Apeldoorn. Hij is niet gehoord en het is bijna onmogelijk de onderzoekers hem over het hoofd hebben kunnen zien!


Bij de rechter

Ray Heijder zal als hem daartoe gelegenheid wordt gegeven bij de rechter een pleidooi houden over zijn hele case die al twee jaar duurt. Hier op internet, wordt de kwestie tot aan de zitting bij de rechtbank ook nog eens in detail uitgeschreven. Het is belangrijk dat het niet alleen bij de individuele zaak van Heijder blijft, maar dat andere burgers er iets aan kunnen hebben. Dat is dan ook één van de doelstellingen van BurgerkrachtCentraal.nl:

Het naar een hoger niveau tillen van individuele casuïstiek, zodat het ook het algemeen maatschappelijk belang kan dienen.

Dat is iets wat bijvoorbeeld een jurist als Kevin Wevers niet doet. Die verrijkt zich heel fors aan de samenleving door individuele zaken geïsoleerd te houden en zo vele malen aan hetzelfde te verdienen. Zeer, maar dan ook zeer verwerpelijk, de praktijken van deze man die ook nog eens wordt ondersteund door de zich evenzo aan volksverlakkerij schuldig makende Federatie Nederlandse Vakfederatie (FNV) 

Probleem is: werkelijk niemand die dat doorheeft, laat staan zich er tegen protesteert. Het is zelfs zo dat velen vol lof zijn over de verrichtingen van Wevers en de FNV. Dieptriest!


Onwil gemeente Apeldoorn

Ray Heijder zal zijn pleidooi bij de recht beginnen met het heel duidelijk te benadrukken dat de gemeente Apeldoorn het moedwillig heeft laten aankomen op een onnodige juridische procedure die aan alle betrokkenen schade berokkent. Niet alleen aan de betreffende burger, maar ook aan de gemeente zelf (en daardoor indirect de belastingbetaler).

Het is allemaal zo nodeloos omdat Ray Heijder voortdurend heeft aangestuurd op een dialoog. Zijn eerlijke, maar wel kritische opstelling is hem heel duur komen te staan en dat wijst op intimidatie, machtsmisbruik en onderdrukking door de overheid die echt aan het licht moet worden gebracht.

Dat hij op internet openlijk in verzet is gekomen, zou niet nodig zijn geweest als de gemeente Apeldoorn had willen praten. Ook het finale aanbod tot een gesprek heeft zij genegeerd. Vermoedelijk heeft de gemeente inmiddels de strategie van compleet wegkijken gekozen in de hoop dat de zaak overwaait en de burger de moed verliest en opgeeft. Het hierboven eerder genoemde rapport Je trekt altijd aan het kortste eind (download pdf) moet Heijder (en andere kritische burgers) ontmoedigen.

Hoe dan ook, de gemeente Apeldoorn is er niet alleen schuldig aan dat al twee jaar ambtenaren hun tijd verspillen aan Ray Heijder (en hem een stap verder helpen zoals wettelijk voorgeschreven), maar leggen nu ook onnodig beslag op de capaciteit van de toch al drukke rechtsspraak.

Ik bied de gemeente Apeldoorn na anderhalf jaar meervoudige schending van wettelijke vereiste procedures en protocollen door de gemeente Apeldoorn in de gelegenheid om in gesprek met mij te gaan voor een minnelijk traject.

Als de gemeente dat afslaat, start ik een juridische procedure tegen die organisatie om mijn gehele vordering op te eisen en een schadevergoeding te bedingen voor de gevolgen van de schending van procedures en protocollen. Ik ben voornemens dit (indien noodzakelijk) op vrijdag 2 maart 2018 in gang te zetten op Rechtspraak.nl.

Dit is een citaat uit de e-mail (27 februari) van Ray Heijder aan de gemeente Apeldoorn. Nu vrijdag 2 maart is verstreken zonder dat de gemeente zelfs maar iets heeft laten horen, laat staan ingaat op het aanbod, zal de komende week de juridische procedure in gang worden gezet op www.rechtspraak.nl.

Nadat de vooroordelen jegens de gemeentelijke overheid veelvuldig in Apeldoorn zijn bewezen, is de hoop nu gevestigd op de rechterlijke macht.