Uitkering toch gekort, maar snel daarna gecorrigeerd

< Startpagina < Kwesties < Case Heijder

Oude vermeende schuld blijft opspelen
Minnelijk traject nog steeds een optie

27/02/2018Vandaag stelde Ray Heijder vast dat de gemeente Apeldoorn toch zijn uitkering heeft gekort voor een bedrag van € 28,35. Direct hierop heeft hij zijn ongenoegen hierover geventileerd op Twitter en de gemeenten(raden) Apeldoorn en Epe hierin betrokken.

Hij meldde dat hij het gestelde ultimatum van 2 maart 2018 voor een minnelijk traject zou intrekken en de juridische procedure onvermijdelijk is geworden omdat hem door de korting van de uitkering is gebleken dat de gemeente Apeldoorn de harde weg kiest.

Om 16:19 uur komt er echter een e-mail binnen waarin de gemeente Apeldoorn bericht dat de inhouding wordt gecorrigeerd en Heijder de gekorte € 28,35 alsnog zal ontvangen.

Dit is voor Ray Heijder aanleiding om het ultimatum in ere te herstellen en ervan uit te gaan dat een minnelijk traject alsnog mogelijk is.

Mocht het toch tot een juridische procedure komen, dan zal alles hier te volgen zijn:
Juridische procedure 2018 | Ray Heijder versus gemeente Apeldoorn


 De e-mail van de gemeente Apeldoorn vandaag

Logo gemeente Apeldoorn

Geachte heer Heijder,

Uw e-mail hebben wij in goede orde ontvangen. U geeft aan dat u de brief van 21 februari 2018 niet duidelijk vindt met betrekking tot de mogelijkheden tot betaling. Wij nemen dit punt mee in onze toekomstige communicatie.

De uitkering over de maand februari is al uitbetaald. Het bedrag dat verrekend is wordt een dezer dagen overgemaakt op uw rekening.

Met vriendelijke groet

[geanonimiseerde medewerker]
Team Schuldhulpverlening, Uitbetalen en Terugvorderen


Reactie Ray Heijder

Kopie aan: Secretariaat Activerium

Geachte mevrouw/heer [geanonimiseerde medewerker],

Dank voor uw e-mailbericht.
Deze komt precies op tijd, aangezien ik vanwege het inhouden van het bedrag de conclusie trok dat de gemeente Apeldoorn geen gebruik wil maken van mijn aanbod om een minnelijk traject met mij aan te gaan over mijn gehele dossier.
Ik stond net op het punt om op Rechtspraak.nl een juridische procedure te starten zoals aangekondigd in mijn eerste e-mail, maar dan al vóór de deadline.

Door uw bericht schort ik nu mijn conclusie op tot vrijdag 2 maart, de oorspronkelijk aangegeven deadline.

Als u dat al niet heeft gedaan, kan het denk ik positief bijdragen als uw mijn eerste e-mail voor de zekerheid onder de aandacht brengt van de actuele teamleider van het Activerium. Omdat ik niet weet wie dat is, heb ik dat niet gedaan en heb ik mij beperkt tot het in kopie zenden aan het secretariaat van het Activerium (mogelijk niet afdoende).

In elk geval dank voor de correctie van het uitkeringsbedrag. Ik zie de nabetaling met vertrouwen tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Ray M.F. Heijder