Dossier Incluzio Hollands Kroon

Wat moet in Hollands Kroon verborgen blijven voor ons?

08/03/2018 - Geen beeld en geen geluid! Dat terwijl we zo graag op de digitale publieke tribune de belangrijke raadsvergadering in Hollands Kroon willen volgen.
Wat klopt er hier niet? Wat is hier aan de hand?


D-day 08/03/2018?

Donderdagavond 8 maart 2018, een belangrijkere raadsvergadering dan de raadsleden van Hollands Kroon misschien beseffen. Wethouder Mary van Gent gaat ze proberen in de val te laten lopen. BurgerkrachtCentraal wil hier een stokje voor steken.
Lees verder...


Bedenkelijke financiering

Momenteel is er het voorstel van het college om Incluzio € 1.096.018 te verstrekken uit de bestemmingsreserve sociaal domein. De onderbouwing daarvoor is allerminst op sluitende getallen en percentages gebaseerd. Er is nog veel onduidelijk en toch wil het college een akkoord van de gemeenteraad.
Lees verder...


Wurgend partnerschap

Het college stuurt (al dan niet onder druk gezet door Facilicom Group!)  aan op een partnerschap met Incluzio. Dit in plaats van de klassieke opdrachtgever/opdrachtnemer relatie. BurgerkrachtCentraal ziet hierin grote bezwaren, te meer omdat B&W voorstelt om het contract niet steeds per jaar te verlengen, maar in één keer voor vier jaar.
Lees verder...


Ondergraving mandaat raad

We zien in de handelswijze van verantwoordelijk wethouder Mary van Gent ondergraving van het mandaat van de raad. Dit gebeurt volgens ons door verkapte chantage van de gemeenteraad door argumenten voor te leggen waarbij zij suggereert dat er veel hogere kosten en andere gevolgen zullen zijn als zij haar zin niet krijgt. In hoeverre deze dreiging alleen op het conto van de wethouder kan worden geschreven, is maar zeer de vraag. Waarschijnlijk (maar dat is uiteraard onbevestigd en wellicht niet aan te tonen) staat zij onder zware druk van Facilicom en RadarAdvies.
Lees verder...

Gemeenteraad Hollands Kroon zwicht toch voor de corrupte wethouder Mary van Gent!

We moeten het uit de krant vernemen omdat de live beelden van de raadsvergadering moedwillig niet werden uitgezonden om het volk erbuiten te houden. De gemeenteraad heeft zich nu verlaagd tot hetzelfde bespottelijke niveau als het college. Hiermee is het gehele gemeentebestuur vijand van het volk geworden en vriend van het commerciële grootbedrijf. Het Dossier Incluzio Hollands Kroon van BurgerkrachtCentraal wordt volledig genegeerd. Dat staat gelijk aan het schofferen van de burgers!

Hollands Kroon moet stevig vinger aan pols houden bij zorguitgaven
09/03/2018 - Noordhollands Dagblad


Verwerpelijke marktwerking in de zorg?

Incluzio Hollands Kroon is een commercieel project in de gemeente Hollands Kroon. Het is onderdeel van de Facilicom Group. Incluzio Hollands Kroon levert sinds 1 juli 2016 zorg en ondersteuning in de gemeente Hollands Kroon.

Hierbij gaat het om alle taken in de Jeugdzorg, Wmo, voorliggende voorzieningen en signalering. Men doet dit met eigen medewerkers, maar schakelt ook gespecialiseerde zorg door derden in. Wijkteams vormen een sleutelrol.


Onafhankelijk onderzoek voor de gemeenteraad

BurgerkrachtCentraal, het echt onafhankelijke bureau voor sociale vraagstukken, maakt zich zorgen over de relatie tussen de gemeente en Incluzio Hollands Kroon en bouwt hier aan een dossier om die zorgen te ventileren. Dit doen we door onafhankelijk onderzoek te verrichten en de resultaten online te delen. Dit doen we hoofdzakelijk ter ondersteuning van de gemeenteraad van Hollands Kroon. Dit gebeurt vooralsnog ongevraagd op eigen burgerinitiatief.


Ook in het burgerbelang

Maar we doen dit ook zeker voor de bewoners van Hollands Kroon en iedereen op de publieke (burger)tribune!

Onze inspanningen voor dit dossier passen in onze missie:

Aanhangig maken van de commerciële geldonttrekking aan het sociaal domein die in heel Nederland gaande is. We hopen hiermee ondanks de overmacht verschil te maken en aan te sturen op het alternatief burgerbedrijf en burgerfondsen.

Meer in Over BurgerkrachtCentraal...

Gemeente Hollands Kroon


Incluzio Hollands Kroon


Wmo-adviesraad gemeente Hollands Kroon


Facilicom Group


Incluzio