D-day 08/03/2018 aangaande Incluzio Hollands Kroon?

Dossier Incluzio Hollands Kroon < Bibliotheek relevante documenten

Geachte heer Pankras, fractievoorzitter Senioren Hollands Kroon,

Via deze e-mail vraagt BurgerkrachtCentraal zeer dringend uw aandacht voor het Dossier Incluzio Hollands Kroon.

We benaderen de fractievoorzitters ieder afzonderlijk om aan de algemene aankondiging wat maatwerk toe te voegen. In het geval van Senioren Hollands Kroon moeten we ons realiseren dat de wethouder, Mary van Gent, die wij kritisch bekijken in dit dossier van uw partij is. Het is daarom niet realistisch om aan te nemen dat u ons dossier heel erg warm zult ontvangen. Dat hoeft ook niet, maar u heeft wel recht om in kennis te worden gesteld. Bij deze.

De algemene aankondiging van het dossier:

Geachte gemeenteraad,

Morgenavond tijdens de raadsvergadering (8 maart 2018 om 20:00 uur) staat uw eer op het spel en is het mandaat en het budgetrecht van uw gemeenteraad in het geding. Bovenal staan de belangen van de inwoners van Hollands Kroon op het spel.

Bovendien lijkt het er sterk op dat wethouder Mary van Gent de gemeenteraad probeert medeplichtig te maken aan het nemen van een financieel besluit waarvan (volgens juristen) VOORAF bekend is dat het ongeoorloofd kan zijn. Waarschijnlijk wil ze hiermee het risico op verwijtbaar wanbestuur achteraf spreiden.

Om met de deur in het gemeentehuis te vallen: BurgerkrachtCentraal roept de gemeenteraad zeer dringend op om morgen GEEN beslissing te nemen op het raadsvoorstel partnerschap Incluzio Hollands Kroon en de daarbij genoemde bijdrage van € 1.096.018 aan deze commerciële zorgaanbieder, dochter van de Facilicom Group.

In plaats daarvan zou u er volgens ons heel goed aan doen om het besluit uit te stellen naar de volgende raadsperiode. U zou dan werkelijk gedegen besluitvorming kunnen komen na een onafhankelijk onderzoek in samenwerking met BurgerkrachtCentraal. Wij zitten als enige bureau voor sociale vraagstukken dat los staat van het commerciële netwerk van adviespartners klaar om een traject met u aan te gaan!

BurgerkrachtCentraal heeft een dossier aangelegd, waarin argumenten worden genoemd om nog niet tot besluitvorming over te gaan. In het kort zijn deze:

[1] Formaliseren partnerschap
Een formeel partnerschap met Incluzio Hollands Kroon vervangt de klassieke opdrachtgever/opdrachtnemer relatie en kan de gemeente in een wurggreep van de commerciële partij brengen. Nog steviger dan nu al het geval is. Hiermee raakt de gemeenteraad de grip op mandaat en budgetrecht kwijt. Dit wordt nog eens verergerd door de suggestie om het contract met Incluzio niet met één jaar, maar gelijk met vier jaar te verlengen. De nieuwe raad na 21 maart 2018 zit er dan gelijk de gehele raadsperiode aan vast.

[2] Onduidelijkheden bij het verstrekken van een forse bijbetaling aan Incluzio
Zoals u in de raadsstukken die bij de vergadering van 8 maart 2018 horen kunt lezen, zijn er onduidelijkheden over getallen en percentages. Desalniettemin meent wethouder Mary van Gent de raad te kunnen overhalen om een flinke aanslag (€ 1.096.018) te doen op de bestedingsreserve sociaal domein. BurgerkrachtCentraal heeft ernstige twijfels of dit bedrag terecht is en heeft redenen om aan te nemen dat het zelfs verwerpelijk is als alle feiten op tafel komen.

[3] Voorgenomen verlenging contract met vier jaar (2019-2022)
Het lijkt erop dat de gesprekken over nauwere banden (partnerschap) en bangmakerij ten aanzien van alternatieven voor Incluzio preludes zijn op het er doorheen drukken van een nog langere verbintenis met Incluzio. Is het zo dat wethouder Mary van Gent al heeft besloten en verwacht dat de gemeenteraad gewoon even tekent het kruisje?

De gemeenteraad zou zichzelf serieus nemen door niet te zwichten voor dwingeland Mary van Gent.

BurgerkrachtCentraal vermoedt overigens dat de wethouder in de achterkamertjes onder druk is gezet door de machtige Facilicom Group. Alleen de gemeenteraad kan dit zekerheidshalve neutraliseren.

Het dossier Incluzio Holland Kroon staat klaar met initiële vulling. Het wordt de komende tijd fors uitgebreid.
Om reden van urgentie (8 maart raadsvergadering) stelt BurgerkrachtCentraal het in bèta-versie beschikbaar en wel op:

https://www.burgerkrachtcentraal.nl/kwesties/dossier-incluzio-hollands-kroon/

Hoogachtend,

Ray M.F. Heijder
BurgerkrachtCentraal.nl