Dossierbibliotheek

In de media


2018

Hollands Kroon heeft nauwelijks buffer voor tegenvallers
09/03/2018 - Noordhollands Dagblad

Hollands Kroon moet stevig vinger aan pols houden bij zorguitgaven
08/03/2018 - Noordhollands Dagblad

Ruim een miljoen naar Incluzio
27/02/2018 - Schagen FM

Hollands Kroon wil zorgtekort van bijna 1,1 miljoen euro aanvullen
20/02/2018 - Noordhollands Dagblad

Incluzio blijft geld verliezen in HK
17/02/2018 - Schagen FM

College Hollands Kroon schiet te hulp
06/02/2018 - Schagen FM


2016

Incluzio in beeld voor zorg in Hollands Kroon
22/01/2016 - Noordhollands Dagblad

Lokale politiek


E-Mails aankondiging dossier Fractievoorzitters
Senioren Hollands Kroon, LADA, VVD, CDA, PvdA, D66, Progressief Hollands KroonChristenUnie, GroenLinks en Onafhankelijk Hollands Kroon.


Download

Het functioneren van het sociaal domein in Hollands Kroon
14/05/2017 - GroenLinks, PvdA en ChristenUnie hebben twijfels over het functioneren van Incluzio Hollands Kroon.

Raadsvergadering 08/03


DownloadRaadsvoorstel partnerschap Incluzio Hollands Kroon
Wat is nu de bedoeling? Dat er een partnerschap doorheen wordt gedrukt of een extra bijdrage aan Incluzio (€ 1.096.018)? Of gewoon allebei?


DownloadBijlage raadsvoorstel partnerschap Incluzio


DownloadAntwoord op technische vragen van de PvdA


DownloadNota reserves en voorzieningen gemeente Hollands Kroon 2018


DownloadBijlage reserves en voorzieningen
Hierin wordt op pagina 15 de reserve sociaal benoemd en op pagina 21 stand van de reserve vermeld en geprognosticeerd.


DownloadMutatie reserves en voorzieningen
Op pagina 3 staat de voorgestelde onttrekking van € 1.096.018 aan de bestedingsreserve sociaal domein ten behoeven van Incluzio Hollands Kroon.