Het onderhavige raadsvoorstel

Het onderhavige raadsvoorstel

Het raadsvoorstel Partnerschap bestaat uit de volgende drie (belangrijkste) beslispunten.

[1] Aangaan formeel partnerschap met Incluzio Hollands Kroon

[2] Compensatie van € 1.096.018 voor het tekort van Incluzio over 2017

[3] Voorgenomen verlenging contract met Incluzio 2019-2022 (4 jaar)


[1] Aangaan formeel partnerschap met Incluzio Hollands Kroon

BurgerkrachtCentraal is van mening dat dit niet wenselijk is op dit moment en dat de gemeenteraad hier geen akkoord op moet geven in dit stadium. We beschrijven dit op de pagina Wurgend partnerschap.


[2] Compensatie van € 1.096.018 voor het tekort van Incluzio over 2017

BurgerkrachtCentraal moedigt de gemeenteraad aan om op dit moment zeker niet akkoord te gaan met het compensatiebedrag voor Incluzio. We attenderen de raadsleden erop dat zijn medeplichtig kunnen worden aan wetsovertreding die wethouder Mary van Gent kennelijk wil begaan, maar met de 'zegen' van het hoogste bestuursorgaan. Doe het niet!

BurgerkrachtCentraal kan de gemeenteraad helpen bij het inzichtelijk maken van de geldstromen richting bedrijfsstructuren zoals Radar, Facilicom en Incluzio. Dat zal een compleet andere in- en doorkijk gaan geven!


[3] Voorgenomen verlenging contract met Incluzio 2019-2022 (4 jaar)

Het lijkt erop dat de gesprekken over nauwere banden (partnerschap) en bangmakerij ten aanzien van alternatieven voor Incluzio preludes zijn op het er doorheen drukken van een nog langere verbintenis met Incluzio. Het lijkt erop dat wethouder Mary van Gent al heeft besloten en eigenlijk van de raad verwacht dat er gewoon even wordt getekend bij het kruisje.

De gemeenteraad zou zichzelf serieus nemen door niet te zwichten voor dwingeland Mary van Gent. 

BurgerkrachtCentraal vermoedt overigens dat de wethouder in de achterkamertjes onder druk is gezet door de machtige Facilicom Group. Haar daden zijn derhalve voor ons wel enigszins te begrijpen. Alleen de gemeenteraad is er juist voor om dit soort perikelen te dwarsbomen.