Gemeentebestuur Hollands Kroon weggevaagd door de commercie

Wethouder Mary van Gent ging voor in de capitulatie
Wethouder Mary van Gent ging voor in de capitulatie

Mandaat en budgetrecht nu volledig gegijzeld

09/03/2018 - Gisteravond tijdens de belangrijke raadsvergadering van de gemeente Hollands Kroon is gebeurd waar we voor vreesden. Niet voor niets heeft BurgerkrachtCentraal met het Dossier Incluzio Hollands Kroon nog een ultieme poging gedaan de gemeenteraad te behoeden voor een grote misstap.

Het mandaat en het budget van de raadsleden zijn nu volledig gegijzeld. Ze hebben in wezen niets meer te vertellen en dit zal als erfenis meegaan naar de nieuwe gemeenteraad na 21 maart. Eigenlijk is de stembusgang voor de burgers van Hollands Kroon nu alleen nog maar een formaliteit en doen ze voor spek en bonen mee.

Gisteren is de lokale democratie de nek omgedraaid in de kop van Noord-Holland.

Door Ray Heijder

Al tijdens de raadsvergadering begonnen we al ernstig te vrezen ook al waren we er niet bij. We zaten klaar om de vergadering op afstand te volgen. Maar de gemeente had een voorziening getroffen om de transparantie op te heffen. Er waren geen live-beelden. Dat was voor ons een veeg teken. Ons vermoeden werd laat op de avond bevestigd met een artikel in het Noordhollands Dagblad:

Hollands Kroon moet stevig vinger aan pols houden bij zorguitgaven - 08/03/2018 Noordhollands Dagblad


Bezorgd gezwicht voor de commercie

De gemeenteraad van Hollands Kroon illustreert hier ten onder te zijn gegaan aan het gevaar dat we in heel Nederland zien. In de capitulatie aan het grootbedrijf (Facilicom Group, moeder van Incluzio Hollands Kroon) ging wethouder Mary van Gent voor en gisteren lieten de raadsleden zich kennelijk machteloos meetrekken. Hollands Kroon is nu bezet gebied; Facilicom Group is de bezetter en kan nu volgende slagen slaan met Incluzio en RadarAdvies.

Het sociaal domein in de kop van Noord-Holland kan nu volledig worden geplunderd. De commerciële partij heeft vrij spel.

Om toch nog iets van hun eer te redden sputterden de fracties nog wel een beetje. Iedereen sprak zorgen uit, maar het bleef bij bezorgd zwichten en buigen voor het beest.

Zelfs de ChristenUnie, raadslid Johan Paul de Groot, waarvan we vooraf goede verwachtingen hadden op basis van zijn stellingname in de afgelopen jaren, stelde enorm teleur. Totaal geen ruggengraat en dat vertolkt hij zelf goed in een Twitterbericht na de vergadering:

Ingestemd met extra bijdrage Incluzio onder strikte voorwaarde dat dit uitsluitend gaat om nakomen van contractuele verplichtingen uit het verleden. Met verlenging van contract om alle gemeentelijke zorg te laten uitvoeren door slechts 1 commerciële aanbieder ga ik niet akkoord.

Een zwaktebod. Hij had ook gewoon niet kunnen instemmen. Daarmee was het niet anders gelopen, maar zou hij wel zuiver zijn gebleven. Niet akkoord gaan met verlenging van het contract is stoer doen en over de raadsperiode heen regeren.

De enige waar wij we respect voor hebben, is verzetsstrijder Jan Eichhorn van GroenLinks. Hij sprak van een ’forse inschattingsfout’ door met Incluzio in zee te gaan en riep zelfs op met deze marktpartij te stoppen.

Het financiële beleid is zorgwekkend, mistig, de gegevens bijzonder vaag, waardoor mij het gevoel bekruipt dat we geld in een bodemloze put storten.

Maar wat kan hij in zijn uppie uitrichten? Toch goed en moedig gedaan Jan Eichhorn! Hoewel BurgerkrachtCentraal politiek neutraal is, wensen we GroenLinks HK veel stemmen toe op 21 maart. Misschien kan Jan dan in de nieuwe raadsperiode het ondergronds verzet tegen de macht van de commerciële markt van betekenis laten zijn.

De rest van de gemeenteraad is maar een slappe hap waarmee je de oorlog niet kunt winnen.


Hoe nu verder?

Dat is een vraag die we aan de bezetter van Hollands Kroon moeten stellen. Facilicom Group is daar nu de baas.

Het gemeentebestuur kan nu hoogstens een soort van onderdanige NSB-rol spelen. Dat zal dan ook wel de praktijk gaan worden. Arme inwoners daar!

BurgerkrachtCentraal zal in het Dossier Incluzio Hollands Kroon zo nu een dan een nieuwe ontwikkeling en extra achtergronden plaatsen, puur om te constateren.

Invloed uitoefenen kunnen we niet, dat is wel gebleken de afgelopen periode waarin de gemeenteraad ons volledig negeerde.

Alle moeite die wij om niet (gratis) in Hollands Kroon hebben gestoken vanuit de Veluwe werd niet gezien en niet gewaardeerd. We zouden ons kunnen afvragen waarom we ons eigenlijk druk maken.

Laat dat stukje kop van Noord-Holland toch bij wijze van spreken in het IJsselmeer en in de Waddenzee tuimelen! Maar nee, we hebben medeleven met de burgers aldaar. Die verdienen veel beter dan de laffe volksvertegenwoordiging op het pluche.

En tja, als de gemeenteraad zich al niets van ons aantrekt, het is ondenkbaar dat we de commerciële bezetter kunnen wegjagen. Eigenlijk kunnen we alleen de straat op gaan, onze kleren scheuren en ons bestrooien met as. Om te treuren om de dood van de lokale democratie in Hollands Kroon.