Ondergraving mandaat raad

Mandaat en budgetrecht gemeenteraad in het geding

Landelijk ziet BurgerkrachtCentraal, het echt onafhankelijke bureau voor sociale vraagstukken, door het gehele land dat bij gemeentebesturen mandaat en budgetrecht in het geding zijn.

Vaak wordt dat versterkt binnen gemeenschappelijke regelingen, maar dat is niet alleen de gevaarlijke setting waarin de macht van gemeenteraden wordt gekaapt. Ook gemeentebesturen die autonoom de decentralisatieopgave uitwerken, komen in de 'danger zone' terecht als zij worden gescalpeerd door het netwerk van adviespartner, met name de RadarGroep (met vlaggenschip RadarAdvies). Onder aanvoering van Radarianen wordt bij voorkeur de Facilicom Group ingevlogen om posities in te nemen in de samenleving van waaruit de sociale budgetten worden geplunderd.


Operatie Incluzio

Incluzio werd door de Facilicom Group in het leven geroepen om een nieuwe markt aan te boren: de zorg. De motivatie was puur commercieel, hoewel er voor de bühne wordt gesproken over maatschappelijk engagement. Dit laatste moet het rookgordijn opwerpen om wethouders en gemeenteraadsleden te misleiden. Facilicom Group zag in de zorgbranche een uitgelezen mogelijkheid om krimp in de tot dan toe bediende marktsegmenten op te vangen. Met andere woorden: Incluzio moet geld opleveren en zeker geen geld kosten.

Eén van de eerste wapenfeiten in 2014 van de commerciële vloot Facilicom Group Incluzio zien we in de gemeente Utrecht waar het concept van buurtteams werd uitgerold. Tegen de zin van de Partij van de Arbeid en de Socialistische Partij.

Zowel de SP als de PvdA zijn kritisch over de nieuwe zorgorganisatie Incluzio die de aanbesteding heeft gewonnen voor het draaien van de buurtteams sociaal vanaf 1 januari 2015. De socialisten en sociaal-democraten vinden het maar niks dat het Rotterdamse bedrijf weinig ervaring heeft in de zorg en de PvdA heeft ook zo haar bedenkingen bij het feit dat Incluzio onderdeel uitmaakt van Facilicom, een bedrijf met winstoogmerk.

Bron: https://utrecht.sp.nl/in-de-media/pvda-en-sp-niet-blij-met-nieuwe-zorgorganisatie-incluzio


Incluzio Hollands Kroon

Met inmiddels wat meer ervaring nam de Facilicom Group stellingen in de Kop van Noord-Holland in. Het won de aanbesteding in de gemeente Hollands Kroon. Daarvoor moest dan wel de gemeenschappelijke regeling COWWI met de gemeente Schagen om zeep worden geholpen. Dat heeft flink voeten in aarde gehad en Incluzio claimt ook wat dat betreft nog verliezen. 

Ook moest de onderhandeling met een eerste keus nog worden afgebroken. Incluzio was namelijk in de aanbestedingsprocedure 'second best'.

Voor wat betreft de Wmo is nog even Buurtzorg in beeld geweest in 2016, maar dat is vervelend misgegaan. Vanuit het perspectief van het bedrijf van Jos de Blok omdat de gemeente concurrent Incluzio al in beeld had en Buurtzorg vanaf 2017 het nakijken zou hebben. Daar bedankte men voor.

Extra punt van aandacht:
Buurtzorg trok zich dus terug. Hollands Kroon was daar flink verbolgen over, maar zat ook met een acuut probleem ten aanzien van continuïteit zorg (na het faillissement van TSN Thuiszorg waar op dubieuze wijze de scherven van werden opgeruimd). Het moest halsoverkop een alternatief vinden en vond dat in Axxicom en wat wil het 'toeval'... dat is ook Facilicom! Net als Incluzio dat de klus toch al een klein jaartje later zou krijgen.

Saillant detail hierbij is dat de gemeente zich destijds niet zo druk maakte om stabiliteit voor de hulp vragende inwoners (eerst een jaartje Buurtzorg en daarna Incluzio). Nu zij dikke vrienden met Incluzio wil worden (en denkt aan contractverlenging met vier jaar), is het ineens wel heel belangrijk dat er in het voordeel van de burgers een duurzame relatie met een zorgpartner is.


Heeft de gemeenteraad nog wel wat te zeggen?

In het raadsvoorstel dat op 8 maart 2018 aan de orde komt in de raadsvergadering, treffen we een Mary van Gent aan die zo'n beetje alles al heeft besloten. Ze erkent wel dat de gemeenteraad budgetrecht heeft en anders zou kunnen beslissen. Maar wat ze eigenlijk zegt is: beslis maar overeenkomstig mijn besluit, want andere alternatieven zijn niet geschikt. 

Laat de gemeenteraad van Holland Kroon de wethouder maar eens trotseren als eerste stap naar heroveren van volledig mandaat en budgetrecht!