Wurgend partnerschap

Toe aan een vaste relatie?

Vanaf eind tweede kwartaal 2017 zijn we met Incluzio Hollands Kroon in gesprek over het verder vormgeven van onze relatie. Aanleiding hiervoor was dat met de huidige overeenkomst en contractduur onderaannemers aangaven meer perspectief nodig te hebben voor nieuwe ontwikkelingen.

Wurgend partnerschap

Al langere tijd en in verschillende gemeentelijke publicaties, alsmede in bijvoorbeeld de verkiezingsprogramma's van de partijen in Hollands Kroon, wordt Incluzio Hollands Kroon genoemd als zorgpartner van de gemeente.

Niets mis mee, maar het wordt wat anders als het meer wordt dan een aanduiding bij wijze van spreken. Wethouder Mary van Gent wil een geformaliseerd partnerschap. Dit is geen goede zaak!

Als argument wordt gebruikt dat onderaannemers meer perspectief willen en dat daarom Incluzio Holland Kroon een vastere relatie met de gemeente zou moeten hebben. Dat neigt naar een soort huwelijk in gemeenschap van goederen.

Raakt het gemeentebestuur zo niet de regie kwijt die een opdrachtgever behoort te hebben?

Met andere woorden: wordt zo het mandaat en het budgetrecht uitgehold of zelfs gegijzeld door de commerciële markt?


Verkeringstijd nog niet voorbij

BurgerkrachtCentraal maakt uit alle gegevens en ontwikkelingen op dat de verkeringstijd van de gemeente Hollands Kroon en Incluzio nog lang niet heeft bewezen dat er een vaste relatie in zit. 

Er zijn zelfs argumenten om de verkering uit te maken!

Het is zeker niet het moment om een formeel partnerschap te gaan afsluiten met Incluzio. De raad zou zich daar anoniem tegen moeten verzetten!