Halderberge

Slechts vijf fouten aangetroffen op de website van gemeente Halderberge. Dat is een goede prestatie!

Meer weten? Mail naar info@burgerkrachtcentraal.nl.

Pagina met fout

Linktekst met fout

Verbetersuggestie

SlopenTabje Subsidie:
Rijksoverheid
Inmiddels en razendsnel(!) door de gemeente gecorrigeerd
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/vraag-en-antwoord/kan-ik-subsidie-krijgen-om-asbest-te-verwijderen
Inschrijven in Registratie Niet-IngezetenenBij Wat moet u weten:
meer informatie
Inmiddels en razendsnel(!) door de gemeente gecorrigeerd
https://www.rvig.nl/brp/rni
Waarmerken kopieBij Niet waarmerken:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Inmiddels en razendsnel(!) door de gemeente gecorrigeerd
https://duo.nl/particulier/uittreksel-diplomagegevens-downloaden.jsp
Jeugdhulpwww.twb.nl
Inmiddels en razendsnel(!) door de gemeente gecorrigeerd
https://www.twbzorg.nl/jeugdgezondheidszorg/curssussen/
Hoeven - locatie ReuzelaarBij Zie ook:
Brede school Hoeven
Inmiddels en razendsnel(!) door de gemeente gecorrigeerd
 Uit te zoeken door gemeente zelf