Operatie: Plichten, maar burgerrechten ook!

< Startpagina < Kwesties

De aftrap voor broodnodige sociale innovatie

Gemeenten zijn onvermoeibaar in het wijzen op plichten die burgers hebben in het sociaal domein. De ervaring leert dat zij er steevast en dominant werk van maken om er bij elk contactmoment met de burger uitbundig over te communiceren. In de basis is dat een goede zaak, want het helpt voorkomen dat burgers ongewild de fout in gaan. Maar hoe zit het met de rechten van de burger die er tegelijkertijd zijn?

Die burgerrechten liggen weliswaar net als de plichten in de Wet vast, maar worden meestal niet zo uitbundig gecommuniceerd door de overheid. Eerder schoorvoetend of als dat in een transparante-overheid-campagne ineens trending is slechts tijdelijk. Daarna valt de overheid weer in oude patronen terug.

Is het niet eerlijk dat burgers maximaal openheid van zaken moeten geven op straffe van strenge maatregelen en boetes, maar de gemeente informatie naar willekeur?


BurgerCertificaat Bio:b

Dat moet echt anders en BurgerkrachtCentraal doet daar een eerste inspanning voor met inventarisatie naar en BurgerCertificering van online informatievoorziening bijstandsuitkering.

Belangrijke aspecten daarbij zijn de basisinformatie en zeker ook het berichten over het voorschot op de algemene bijstand tijdens de beoordeling van de aanvraag (geregeld in artikel 52 van de Participatiewet).

Tevens wordt gekeken of de wachttijd die alleen geldt voor aanvragers van jonger dan 27 jaar volgens de online informatie ook echt alleen voor die groep geldt. Niet voor mensen van 27 jaar en ouder.

De certificering doen we zowel kwantitatief als kwalitatief. Met andere woorden: informatie moet niet alleen aanwezig zijn, maar ook begrijpelijk, ondubbelzinnig en juist.

Lees meer over het BurgerCertificaat Bio:b...