Bio:b werpt eerste concrete vruchten af

Werk & Inkomen Hoeksche Waard13/04/2018 - Het project BurgerCertificering informatievoorziening online bijstandsaanvraag (Bio:b) streeft dit doel na: een bijdrage leveren aan betere informatieverstrekking aan de burgers.

Dit werpt al concrete vruchten af in de vorm van aanpassingen die gemeenten en gemeenschappelijke regelingen doorvoeren op hun websites. Wij hopen dat de oogst nog veel groter wordt.

Tot nu toe zijn het kleine modificaties, maar met een grotere impact en winst voor de burgers dan we denken. Daar doen we het allemaal wel voor. Elke stap in de goede richting is er weer een.


Flinke verbetering bij Werk & Inkomen Hoeksche Waard (WIHW)

Een wijziging van grotere betekenis is het. Na een melding door BurgerkrachtCentraal doorgevoerd door de organisatie van de Werk & Inkomen Hoeksche Waard. Het betreft de informatie over het voorschot bijstandsaanvraag.

De aanpassing maakt om twee redenen indruk:

Ten eerste was de oude situatie op de website behoorlijk afwijkend van de Participatiewet. In de nieuwe situatie is dat helemaal in orde gekomen.

Ten tweede is het winst voor burgers uit meerdere gemeenten. Het betreft hier namelijk een gemeenschappelijke regeling. Zodoende komt de aanpassing ten goede aan burgers in vijf gemeenten: Binnenmaas, Strijen, Cromstrijen, Oud-Beijerland en Korendijk.


De betwiste oude situatie

In de oude tekst stelde WIHW dat het 'soms' mogelijk is om een voorschot te krijgen. Dat klopt niet want in de werkelijkheid zal het andersom zijn, namelijk dat in enkele gevallen (dus soms) iemand geen voorschot krijgt. Wij vonden de oude aanduiding misleidend, alsof je behoorlijk uitverkoren moet zijn om voor het recht in aanmerking te komen.

Ook vielen we over de opmerking die zegt dat WIHW nagaat of een voorschot wel echt nodig is. Wij gaan ervan uit dat mensen die een bijstandsaanvraag indienen een nood hebben en daarmee ook behoefte hebben aan een voorschot.

Maar los daarvan, de Participatiewet artikel 52 stelt een voorwaarde van die strekking helemaal niet.

In de tekst van WIHW kwamen we verder de passage tegen die we vaker bij gemeenten tegenkomen:

Verder moet het bijna zeker zijn dat u een bijstandsuitkering gaat ontvangen

Wij vinden dit een zeer verwerpelijke verbastering en omkering van de oorspronkelijke wettekst:

Bij de aanvraag duidelijk is dat geen recht op algemene bijstand bestaat

De onjuiste passage bevat het vage 'bijna'. Zolang de aanvraag in behandeling is, gaat het er juist om dat het groeit naar zekerheid totdat een besluit kan vallen (toewijzing of afwijzing). Het is altijd bijna zeker dat iemand de uitkering krijgt tenzij dus bij de aanvraag duidelijk is dat geen recht op algemene bijstand bestaat.


De sterk verbeterde nieuwe situatie

We zijn er content mee dat alle bezwaren uit de oude situatie zijn weggenomen!
Daarvoor in de plaats is een krachtige titel gekomen:

Ontvangen van een voorschot

Dat is stelliger dan het 'Kan ik een voorschot van WIHW ontvangen?'

Verder is de tekst helemaal in lijn met de Participatiewet artikel 52 lid 1. Stellig en ondubbelzinnig. Zonder gedraai en uitvluchten.

Chapeau!


Oude situatie

Oude situatie

Nieuwe situatie

Nieuwe situatie