Brief raadslid inzake B:iob

< Startpagina < Kwesties < Operatie: Plichten, maar burgerrechten ook!

Wie een mens redt, redt de hele wereld
Wie een mens redt, redt de hele wereld

Geachte heer [raadslid],

06/04/2018 - Bedankt voor uw belangstelling voor B:iob, BurgerCertificering informatievoorziening online: bijstandsaanvraag. Goed dat u zich in de materie wilt verdiepen en er iets mee wilt gaan doen.

Bij B:iob gaat het om meerdere elementen van de informatievoorziening, maar de nadruk is op het voorschot komen te liggen omdat blijkt dat artikel 52 lid 1 van de Participatiewet landelijk door veel gemeenten wordt genegeerd en zelfs geschonden.

Dat terwijl het wetsartikel heel eenvoudig is te interpreteren en toe te passen. De techniek is hierbij geen belemmering. Deze is zelfs zo uitontwikkeld dat gemeenten van het ene op het andere moment zonder inspanningen de informatievoorziening kunnen verbeteren. Sterker nog, in veel gevallen is de informatie in de software al aanwezig, maar bewust uitgezet of verdraaid!

We hebben enkele voorbeelden van gemeenten (helaas erg weinig) die laten zien hoe eenvoudig het kan zijn om het wel goed te doen. Het kan daarom niet anders dan dat het overgrote deel van de gemeenten het wetsartikel bewust saboteert. Dat is eigenlijk te erg om waar te zijn.

Dan hebben we het alleen nog maar over de online informatievoorziening en nog niet eens over wat er offline in de praktijk, bij de werkelijke uitvoering gebeurt. De gevolgen van de onjuiste handelswijze rond het voorschot op de algemene bijstand moeten desastreus zijn. Als we landelijk armoede, schuldenproblematiek, jeugdproblematiek (en allerlei geestelijke vervolgschade) zouden kunnen herleiden naar dit aspect, zou dat een enorme shock teweeg brengen. Helaas zal dit causale verband nooit inzichtelijk gemaakt kunnen worden en blijft het bij een vermoeden.

Maar we moeten niet nalaten om dan maar in het klein resultaten te behalen, al is het maar voor een enkeling.

Wie een mens redt, redt de hele wereld

Dat is een Joods gezegde (citaat uit de Talmoed), dat onder meer wordt aangehaald in de film Schindler's List.

Wellicht dat u, heer [raadslid], er ook zo in staat. We kunnen ons voorstellen dat u als raadslid het voor meer dan een enkeling wilt en kunt doen in uw gemeente en omgeving.

U zou een goede stap kunnen maken (eventueel met ondersteuning door ons) om in elk geval de online informatievoorziening van uw gemeente te zuiveren van burgeronvriendelijke elementen en opengevallen gaten in de informatie op te vullen.

Wij zeggen:

De website van een gemeente is een spiegel van haar ziel

De manier hoe iemand over zichzelf praat, bepaalt mede hoe die persoon zich in het echt gedraagt. Dat geldt ook voor een gemeente.


Concreet

Hoe kan BurgerkrachtCentraal het concreet voor u maken? Dat is op dezelfde manier als we het voor alle 380 gemeenten gaan doen (in en vanaf de maand mei).

We komen met een openbare ranglijst (naming & shaming) waarmee we in kaart brengen hoe gemeenten presteren bij de online informatievoorziening bijstandsaanvraag. Daarbij leveren we een uitgebreid rapport met probleembeschrijving en onderbouwing voor de positionering op de ranglijst. Aan dat rapport zijn overigens kosten verbonden. Vervolgens bieden we tegen redelijke vergoeding per gemeente meerdere diensten aan om tot verbetering te komen.


Waarom kosten in rekening brengen?

Kosten in rekening brengen doen we op een non-commerciële basis. De vergoeding dient om het werk te kunnen blijven doen en op te schalen naar meer sociale vraagstukken, alles in burgerbelang. We zijn een groot tegenstander van de hegemonie van het commerciële netwerk van adviespartners waar heel veel sociaal budget aan verloren gaat.

Omdat u tot de 'early adapters' (of 'vroege vogels' zoals u wilt) behoort met uw enthousiaste reactie, zullen we u in mei het rapport kosteloos verstrekken.


Concreet hulpmiddel B:iobScan

Daarnaast bieden we u de individuele check-up B:iobScan aan voor [uwgemeente.nl]. Dat is één van de hierboven genoemde betaalde diensten. Met dit document in de hand kunt u daadwerkelijke verbeteringen voorstellen in uw gemeente of in elk geval de pijnpunten blootleggen.

De B:iobScan kunnen we u als u belangstelling heeft uiterlijk volgende week woensdag doen toekomen.

Laat u ons weten of we de B:iobScan voor [uwgemeente] kunnen doen? (kosteloos voor u dus).

Bedankt voor uw tijd en met vriendelijke groet,

behandeld door:

Ray Heijder
BurgerkrachtCentraal