Eerste ronde Bio:b voltooid en wat leverde het op?

< Startpagina < Kwesties < Operatie: Plichten, maar burgerrechten ook!

Alle 380 gemeentelijke website onder de loep genomen
Alle 380 gemeentelijke website onder de loep genomen

05/04/2018 - De eerste ronde van het startproject van 'Operatie: plichten, maar burgerrechten ook!' gestart op 9 maart 2018 zit er na een kleine maand op.

We hebben de websites van alle 380 Nederlandse gemeenten bezocht en beoordeeld op de informatie over de aanvraag algemene bijstand.

Het leverde een zeer zorgwekkend beeld op; er is veel werk aan de winkel.


Waar keken we naar?

We hebben gekeken naar de basisinformatie over rechten en plichten die verbonden zijn aan de algemene bijstand. Een bijzondere plek neemt het voorschot op de uitkering in. Het recht hierop binnen vier weken na het indienen van de aanvraag ligt vast in artikel 52 lid 1 van de Participatiewet. Het is een automatisch recht dat ontstaat door het indienen van een aanvraag algemene bijstand. Dit vervalt alleen door de uitzonderingen genoemd in onderdelen 1a en 1b van het genoemde wetsartikel. Als er binnen vier weken een besluit valt op de bijstandsaanvraag is het voorschot logischerwijs ook niet meer van toepassing.

Verder hebben we informatie over de aanvraagprocedure (uitvoering) bekeken inclusief de beslistermijn.

Ook een belangrijk aspect van onderzoek was de vindbaarheid en toegankelijkheid van de informatie.


Algemeen beeld: bedroevend

Het algemene beeld van de 380 gemeenten is zeer somber. We kwamen websites tegen waarin zelfs helemaal geen informatie over de aanvraag algemene bijstand wordt gegeven. Ook erg verontrustend is de hoeveelheid onjuiste informatie die geen recht doet aan het bovengenoemde wetsartikel in de Participatiewet. Daarmee is vooral het belang van aanvragers in het geding.

Gelukkig zijn er ook gemeenten die het goed doen en enkelen bijna uitmuntend. Deze zullen dan ook als voorbeeld dienen bij de aanmoediging tot verbetering onder de falende gemeenten.


Trigger voor verbetering

Tijdens de visitatie van de 380 websites hebben we negatieve en alarmerende bevindingen gemeld in Twitterberichten op @Biob2018 en daarin de betreffende gemeente 'getagd'. Dat ging vaak op het scherpst van de snede en op een streng kritische toon. We hebben hiermee de gemeenten de kans willen geven verbeteringen door te voeren voordat we met onze eindrapportage komen in mei.

Een aantal gemeenten heeft dit positief ontvangen en direct aanpassingen doorgevoerd of aangegeven er op korte termijn werk van te maken.

In enkele gevallen hebben we ons verbaasd over de feedback doordat er uit bleek dat de respondent zich nauwelijks in de materie had verdiept. Soms hadden we het idee te maken te hebben met een 'robot' die een standaard en niet ter zaken doende bericht aan ons retourneerde. Daar hebben we dan toch weer met enige verontwaardiging op gereageerd.

Voordat we komen tot ons eindrapport zullen we de websites van gemeenten die via Twitter naar ons reageerden opnieuw toetsen en de laatste status meenemen.


Tweede ronde: Gemeenschappelijke Regelingen

In de tweede ronde nemen we de websites van de zogenaamde Gemeenschappelijke Regelingen onder de loep. Dit zijn in dit kader de samenwerkingsverbanden die de uitvoering (behandeling van de bijstandsaanvraag) geheel of gedeeltelijk voor deelnemende gemeenten hebben overgenomen (er zijn ook Gemeenschappelijke Regelingen on andere gebieden).

Die tweede ronde start op 6 april en zal ongeveer een week duren.


Derde ronde: classificeren

Vanaf 13 april worden alle gemeenten ingedeeld in klassen op basis van de inventarisatie in ronde 1. Daarbij vindt nog een hertoetsing plaats van de websites van gemeenten die ons hebben benaderd over (voorgenomen) aanpassing(en).

Toedeling in een bepaalde klasse leidt tot een plek op een trede van de Burgerinformatieladder.

Blijf op deze website de ontwikkelingen volgen en eventueel ook via Twitter @Biob2018.