De immoraliteit en onrechtvaardigheid van Mark Rutte & Co

Willen we van Mark Rutte & Co af?
Willen we van Mark Rutte & Co af?

24/04/2018 - Over het algemeen vinden we onszelf een deugdzaam, keurig volk en zijn we trots op onze beschaafde reputatie. Dat willen we ook internationaal hoog houden. We schamen ons voor ons koloniale verleden en onze rol tijdens de slavernij en tegelijkertijd willen we onze vroegere helden niet verloochenen. Als we als land flink dalen op scorelijsten (zoals die van het respecteren van mensenrechten) schrikken en balen we.

Natuurlijk valt er op ieder van ons ook wel eens wat aan te merken, bij de een wat meer dan bij de ander. Maar gemiddeld vinden we dat we het op het morele vlak toch best goed doen. Daarbij hebben we een sterk gevoel voor rechtvaardigheid.

Door Ray Heijder

We verwachten door dit alles dat ook onze leiders het goede voorbeeld geven, maar op dat punt gaat het al een tijdje mis. Onze frustratie groeit daarover gestaag en het is nog aan onze tolerantie en vergevingsgezindheid te danken dat we het nog altijd toelaten. Dat verklaart dat minister-president Mark Rutte & Co toch steeds weer lijken weg te komen met hun immorele stijl van leiderschap.


Onrechtvaardigheid begint ons op te breken

Het is dan ook eigenlijk wat anders dat ons begint op te breken: onrechtvaardigheid.

Ik merkte dat vandaag bij het plaatsen van deze tweet:

Van fraude beschuldigde persoon in de bijstand:

"Ik wekte verkeerde indruk over ingeleverde stukken."

Vonnis: 6 maanden bijstand terugbetalen + 100% boete.

Daarbij verwees ik naar het nieuwsartikel Knieval Rutte: Ik wekte verkeerde indruk over memo's
(Algemeen Dagblad van 24 april 2018)

Deze tweet kreeg (voor wat ik gewend ben op mijn account @socialesignalen) enorme bijval in de vorm van retweets, likes en clicks op de link van het nieuwsartikel. In totaal richting de 600 interacties (normaal hoogstens enkele tientallen).

Ik maak eruit op dat veel bezoekers op Twitter net als ik onrechtvaardigheid ervaren bij wat Mark Rutte & Co zich allemaal straffeloos menen te kunnen veroorloven terwijl we als burgers veel korter worden gehouden.


Mensen in de bijstand liggen toch niet zo lekker?

Ik weet dat Nederlanders een hoge mate van moreel besef hebben en een gevoel van rechtvaardigheid. Ook tolerantie en solidariteit zijn mooie kenmerken van Oranje.

Maar... ik ervaar ook dat door manipulatie en framing er vaak op mensen in de bijstand wordt neergekeken. Met de bijstand in de tweet noemen dacht ik een veel kleiner publiek aan te spreken.

Dat er toch zoveel bijval kwam is dus goed nieuws, maar ook slecht!

Want blijkbaar herkennen veel meer mensen (ook zij die niet in de bijstand zitten) de ongerechtigheid van onbehoorlijk afgerekend te worden als burgers terwijl de leiding van het land (of de stad) steeds ongestraft bezig kan zijn met wat niet correct is.


Schuldig of schuldig? Schuldig!

Soms lijkt het alsof we als burger op voorhand al schuldig zijn. Er hangt een sfeer van standaard wantrouwen bij de overheid tegenover het volk. We worden gezien als kwetsbaar of frauduleus. Soms allebei tegelijkertijd. In die stemming worden we doodgegooid met plichten en mondjesmaat geïnformeerd over onze rechten.

Er kan worden gekozen uit of we schuldig of schuldig zijn. Dan zijn we dus ook altijd schuldig. En we krijgen straf, onherroepelijk. En ja, we maken fouten, maar in veel gevallen niet eens door ons eigen falen, maar door geen, slechte en/of onvolledige informatie.

En dat geeft ons een zeer onbehaaglijk gevoel. Zeker als Mark Rutte & Co zelf de scheve schaats rijden en ondertussen ons de morele les lezen van 'Gewoon doen' en 'Als je de wil maar hebt, kan alles'.

Dat is ook mijn algemene conclusie bij een rondgang op 380 gemeentelijke websites. Daarbij gaat het dan wel specifiek om aanvragers van een bijstandsuitkering. In mei komt er een rapport over uit.

Mijn stelling is:

Hoe regering en overheid omgaan met de zwakkeren, zo zal het uiteindelijk ook neerslaan op de sterkeren.

En misschien beginnen we dat nu allemaal te voelen en willen we daarom zo zoetjes aan van onze immorele en onrechtvaardige leiders af.