Gemeente Bagger op Zoom en de bijstandsaanvraag

< Startpagina < Kwesties < Operatie: Plichten, maar burgerrechten ook!

Alstublieft burger, bagger!
Alstublieft burger, bagger!

Minachting van de burger

Het is natuurlijk geen Bagger, maar Bergen op Zoom. Mijn verspreking is echter wel begrijpelijk want ik heb net de puinhoop in de online informatievoorziening van de Brabantse gemeente bekeken.

De troep heb ik vergeleken met de prestaties van een andere gemeente, heel ergens anders in het land, namelijk in de provincie Overijssel: Borne. Waarom? Omdat beide gemeenten van hetzelfde gereedschap gebruik maken.

Door Ray Heijder

Laat ik beginnen met een heel belangrijke waarschuwing aan de inwoners van Bergen op Zoom die een bijstandsuitkering aanvragen of er al eentje hebben.

Neem geen voorbeeld aan je gemeente als het gaat om informatieverstrekking. Als jij zelfs maar 1% van het onzorgvuldige gedrag van de gemeente zou overnemen, komt je dat op strafmaatregelen en hoge boetes te staan. Je wordt zelfs als fraudeur aangemerkt! Alleen de gemeente mag rotzooien wat ze wil, maar jij niet. Onthoudt dat goed!


Antwoordop.nl van Schulinck

Vaak wordt gekscherend de grap gemaakt dat ambtenaren lui en werkschuw zijn. Ik ben tien jaar ambtenaar bij het Rijk geweest en kreeg dat vooroordeel geregeld als pesterijtje naar het hoofd geslingerd. Maar soms is het ook wel een beetje waar. Vooral gemeenteambtenaren hebben nog wel eens de neiging om liever lui dan moe te zijn en bovendien weg te lopen voor verantwoordelijkheden. Als het even kan zorgen ze voor vrijwaring van aansprakelijkheid.

Die houding staat ook in verband met de achterdocht van gemeenteambtenaren jegens burgers. Elke burger kan jou een probleem opleveren. Daarom moet er iets tussen jou en de burger en de gemeente in komen te staan. Een veilige interface als ontkoppeling.

Het bedrijf Schulinck (onderdeel van uitgeverij Wolters Kluwer) heeft een stuk gereedschap dat daar allemaal in voorziet. Met Antwoordop.nl zet je als gemeente een groot deel van de moeite van informatieverstrekking offshore (buiten de deur op afstand).
Dat scheelt een heleboel werk, voelt alsof je minder verantwoordelijk bent en scheelt gezeik met de burgers.

Een nadeel is dat het niet goedkoop is, maar dat maakt een gemeente doorgaans niet zoveel uit. Richting de burgers wordt moeilijk gedaan over geld, maar het netwerk van adviespartners hoeft nooit te bedelen.


Basisidee is goed

Het basisidee achter het instrument is helemaal niet verkeerd. Ik ben er zelf een groot voorstander van en heb het concept in het verleden professioneel meerdere keren toegepast. Het draait om het één keer centraal goed ontwikkelen en vervolgens meerdere keren decentraal gebruiken.

Dat is precies wat Schulinck ook doet, maar dan om zich enorm mee te verrijken ten koste van de samenleving. De Participatiewet op één plek uitwerken in teksten en deze dan met internettechnologie verspreiden. Hierbij komt een zeer lucratief verdienmodel kijken, want gemeenten betalen er grif voor. Zo heeft het bedrijf tal van oplossingen in de aanbieding en verdient een zeer goede boterham aan deze roof op de decentralisatiebudgetten.

Een andere product is 'Grip op'. Dat zijn kennisbanken waar gemeenteambtenaren uit kunnen putten. Wij burgers zouden er ook zoveel aan kunnen hebben, maar het is verboden gebied voor ons helaas. Met 'Grip op Inburgering', 'Grip op Wmo', 'Grip op Participatiewet', 'Grip op Omgevingsrecht', 'Grip op Jeugd' en 'Grip op Schuldhulpverlening' heeft Schulinck onuitputtelijke goudmijntjes in handen en heeft men vooral Grip op de overheid!


Bagger op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom informeert de inwoners over de Participatiewet grotendeels via het Antwoordop.nl gereedschap van Schulinck. Maar we zien iets opmerkelijks, het is bagger! Ondertussen ziet het er in de Overijsselse gemeente Borne veel beter uit onder gebruikmaking van hetzelfde instrument.

Waarschijnlijk moeten we dit toeschrijven aan minachting voor de burgers door de gemeente Bergen op Zoom.

Ben ik nu te streng? Het blijft toch mensenwerk? Nee, we moeten dit de gemeente zeker kwalijk nemen. De burgers kunnen zich bij hun informatieplicht ook geen fouten en onzorgvuldigheid veroorloven. Zij moeten het opperste respect hebben voor een minachtende gemeente en anders krijgen ze straf.

Op verschillende plekken komen we deze tekstblokken tegen, zelfs een aantal achter elkaar. De laatste zin is een zwaktebod. Moet je als uitkeringsgerechtigde eens doen, zeggen dat de klantmanager werk en inkomen een andere keer nog maar eens opnieuw naar jouw aangeleverde gegevens moet kijken en dat het dan misschien wel klopt.

Regels van ISD Brabantse Wal
Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Volstrekt bedroevend is het volgende blok tekst, ruim drie jaar na de invoering van de Participatiewet. Schandalig!

Regels van ISD Brabantse Wal
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Participatiewet per 1 januari 2015 moeten alle beleidsregels van de ISD "Participatiewet-proof" worden gemaakt. Onderstaande beleidsregel is nog niet getoetst aan de nieuwe wet en bevat mogelijk foute informatie.

Er geldt een verkorte aanvraagprocedure als u binnen het gebied van de ISD Brabantse Wal van de ene gemeente verhuist naar de andere gemeente. U moet de verhuizing melden met het wijzigingsformulier, uiterlijk 5 werkdagen na de verhuizing.

Verandert er niets door uw verhuizing? Dan krijgt u een formulier toegestuurd dat u moet invullen. U krijgt van de gemeente die u verlaat een beëidigingsbesluit en van de gemeente waar u bent gaan wonen een toekenning.

Heeft uw verhuizing gevolgen voor uw recht op bijstand? Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u samen gaat wonen. Dan moet u een compleet nieuw aanvraagformulier invullen.

Laatst bijgewerkt op 29-12-2014