Inline informeren over het voorschot op bijstand

< Startpagina < Kwesties < Operatie: Plichten, maar burgerrechten ook!

Puzzel compleet met inline info over het voorschot
Puzzel compleet met inline info over het voorschot

25/03/2018 - Over het voorschot op de bijstandsuitkering zoals geregeld in artikel 52 van de Participatiewet wordt slecht geïnformeerd op de gemeentelijke websites. Dit is het algemene beeld waar BurgerkrachtCentraal met het BurgerCertificaat Biob verandering in wil brengen.

Lees hier meer over het BurgerCertificaat Biob >

Gelukkig zijn er behalve gemeenten die het voorschot zelfs compleet verzwijgen ook die geheel overeenkomstig de wet informeren. De gemeenten die het goed doen zouden het nog net een stapje beter kunnen doen met (zoals BurgerkrachtCentraal dat noemt) 'inline informeren'.


Rechten en plichten

Het is opvallend dat gemeenten over de plichten die verbonden zijn aan een bijstandsuitkering overwegend uitgebreid (soms heel indringend) informeren. Deze plichten staan veelal bij elkaar opgesomd. De aanvrager bijstand hoeft niet apart op zoek te gaan en deze vanaf diverse plekken te verzamelen.

Bij de rechten ligt dat even anders in veel gevallen. Dat geldt in het bijzonder voor het voorschot. Als het al wordt genoemd op een gemeentelijke website, dan  moet er apart op worden gezocht. Daarvoor moet dan meestal de zoekbox worden gebruikt door er 'voorschot' in te typen.

Informatie over het voorschot wordt zelden gevonden door in het menu of op hyperlinks te klikken.

Ook vinden we het onderwerp nagenoeg nooit tussen de opsomming van rechten en plichten.


Informeer inline

BurgerkrachtCentraal moedigt gemeenten aan om over het voorschot op de bijstand inline te informeren. Plaats de informatie bij voorkeur bij het onderdeel 'Hoe lang duurt het?'

Het voorschot heeft daar namelijk het meest mee te maken, met de behandelduur van maximaal 8 weken (die wettelijk één keer mag worden verlengd). Het voorschot is om die periode te overbruggen en te helpen voorkomen dat er financiële problemen ontstaan bij de aanvrager.

Met de huidige techniek (contentmanagementsystemen) moet dat een heel eenvoudige stap zijn.


Hoogste trede

Na de inventarisatie onder alle 380 gemeenten, wordt elke gemeente momenteel door BurgerkrachtCentraal in een klasse ingedeeld. Daarbij hoort een plek op de Burgerinformatieladder Biob.

Behaalt een gemeente de hoogste trede, dan reiken we haar het BurgerCertificaat Biob uit.

Het hierboven beschreven inline informeren over het voorschot op de bijstand vindt BurgerkrachtCentraal zo belangrijk dat we het als voorwaarde hebben opgenomen om de hoogste trede te kunnen behalen, ofwel om in de hoogste klasse Biob te kunnen worden ingedeeld.