Niet alleen de labbekakken staan op het spel

Zeg vriend, moet jij niet eens aan het werk?
Zeg vriend, jij moet aan het werk! (Hans de Boer, VNO-NCW)

25/04/2018 - In juni 2015 toen de Participatiewet koud een half jaartje actief was, noemde Hans de Boer van VNO-NCW mensen met een uitkering niet bepaald liefkozend 'labbekakken'. Sindsdien is door manipulatie en framing het beeld over werklozen met een bijstandsuitkering er niet beter op geworden. Maar vergis u niet, er staat veel meer op het spel. Ook u met uw prijzenswaardige arbeidsethos en keurige instelling bij het afdragen van belastingen.

De manier waarop de neoliberalen en de machtige lobbyisten plannen uitdenken en arbeidsmarktconstructies ontwerpen aan de Haagse tekentafel raakt niet alleen de 'uitkeringstrekkers'. Ook de gewone, normale en werkende Nederlander zou zich er zorgen over moeten maken. Bedenk hierbij dit:

Hoe regering en overheid omgaan met de zwakkeren, zo zal het uiteindelijk ook neerslaan op de sterkeren.

Het is goed om dit in gedachten te houden als u geneigd bent om u te laten meeslepen in de meesmuilende beeldvorming over mensen die 'de hand ophouden' voor een bijstandsuitkering.


Arrogante influencer Hans de Boer

Hij is een arrogante, totaal niet diplomatieke influencer: Hans de Boer. Gisteravond droop dit er bij het kopstuk van de invloedrijkste lobby in Den Haag van af. Dit is eentje van het type mannen waar je in de Tweede Wereldoorlog een grote boog omheen zou hebben gemaakt als je de kans kreeg.

Al die labbekakken die hier in een uitkering zitten, moeten aan het werk.

Aldus 'Der Hans' in juni 2015. Hij geniet ervan om vooral niet diplomatiek te zijn. In de uitzending van Pauw gisteren illustreerde hij het maar weer eens met de manier waarop hij Jesse Klaver bejegende. Weerzinwekkend, met dat bekende wijsvingertje van hem:

Dit is inhoud vriend!

Hans de Boer is er dan ook niet voor het gewone volk, maar voor de grote bedrijven, voor zichzelf en onmisbaar bij het uitrollen van een systeem van moderne slavernij. Als baas van werkgeversorganisatie VNO-NCW, een club die ook vertegenwoordigd is in de schimmige Werkkamer. Daarin participeren ook gemeenten (wethouders) en onze 'vrienden' de vakbonden.

U moest eens weten: daar in die Werkkamer (die doet denken aan een loge van de Vrijmetselarij) wordt gedobbeld om de labbekakkers en de gewone normale Nederlander!

U staat ook op het spel!


Arbeit macht frei

We kunnen wel heel krampachtig doen over het verwijzen naar onze laatste wereldoorlog, maar de doctrines van toen zijn nog altijd in leven. Weliswaar lang niet zo gruwelijk als toen, maar wel sluimerend om uiteindelijk weer die afgrijslijke proporties aan te nemen.
Maar we gaan dat niet zover laten komen... denken we!

Adolf Hitler en consorten spraken over 'economisch onwaardigen'. Ik vind 'labbekakken' op de manier waarop het uit de mond van Hans de Boer kwam er niet eens zoveel voor onderdoen. Oké, met minder afschuwelijke consequenties (voorlopig).

Dat we dit soort mensen nog tolereren, vind ik zorgwekkend. Dat geldt ook voor onze minister-president die (zij het in schaapskleren) in zijn uitspraken ook neigt naar het gewraakte 'Arbeit macht frei'. De leugens zijn daarbij onuitputtelijk voorradig. Ook de vazallen om Rutte heen (zelfs onze christenbroeder Gert-Jan Segers) zijn niet te vertrouwen of anders niet toerekeningsvatbaar vanwege acute dementie.


Het moet vandaag stoppen!

We kunnen er niet op gokken dat dit goed gaat aflopen als we dit als volk laten doorgaan. Het zou vandaag moeten stoppen door de leugenaars weg te sturen of als dat het hoogst haalbare is, ze een paar stappen terug zetten.

Dat zou het een en ander vertragen. Of we het echt definitief de kop in kunnen drukken, betwijfel ik omdat het onderliggende systeem niet afhankelijk is van de poppetjes. Vertragingstechniek dan maar in elk geval.

Met de huidige stand van techniek mogen we er niet afwachtend op rekenen dat we straks een ondergrondse verzetsbeweging zoals in WO-II kunnen organiseren. Meisjes met het rode haar en Oscar Schindlers zullen ook niet veel kunnen doen omdat ze met behulp van algoritmes al in de kiem zullen zijn geneutraliseerd.

Misschien vindt u dat ik overdrijf. Doe maar niet!