Wacht maar een maandje want ons Zeeuwen ben zûnig

< Startpagina < Kwesties < Operatie: Plichten, maar burgerrechten ook!

Ons Zeeuwen ben zunig
Ons Zeeuwen ben zûnig

Geen eurocent teveel hoor!

12/03/2018 - Vijf gemeenten werken samen in de Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden. Het lijkt bij uitstek een constructie om flink te sjoemelen met de regels van de Participatiewet. Dat kan dan 'mooi' buiten de waarneming van de afzonderlijke vijf gemeenteraden. In Gemeenschappelijke Regelingen zien we vaak dat mandaat en budgetrecht aangetast zijn en dat op onderdelen de democratische legitimiteit verloren is gegaan. 

Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden is een samenwerking van de vijf Zeeuwse gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. Het samenwerkingsverband wordt door de gemeenten gebruikt om de Participatiewet te overtreden en wellicht ook de Wet maatschappelijke ondersteuning, maar dat hebben we niet onderzocht.  Mensen die een beroep doen op een bijstandsuitkering worden benadeeld en opgelicht.

Door Ray Heijder

De concrete overtreding die BurgerkrachtCentraal hier in Zeeland heeft vastgesteld, is het hanteren van een wachtperiode voor aanvragers van 27 jaar of ouder. Dit mag niet! Prima dat de Zeeuwen 'ons ben zûnig' scanderen, maar zullen we ons wel aan de wet houden?

Ik schreef er ook over in Wachttijd bijstand 27+ en voorschotverstrekking. In de Zeeuwse situatie wordt deze verwerpelijke praktijk buiten de prettige habitat van de gemeenteambtenaren op afstand uitgevoerd bij GR De Bevelanden. Dat is wel zo prettig voor de gemeenten, maar zeer nadelig voor de betrokken burgers.

Van iedere aanvrager wordt alvast één maand uitkering gestolen door de gemeente.

Dat kan op het totale bestand van aanvragers een flinke besparing opleveren, maar dat is winst op de korte termijn. Doordat mensen minimaal een maand (maar door de behandeltermijn meestal meerdere maanden) hun vaste lasten niet kunnen betalen, komen ze in de schuldenproblematiek. En dat leidt dan weer tot een volgende hulpvraag en de 'oplossing': de schuldhulpverlening.


Gemeenschappelijk maar toch eigenwijs

Je zou kunnen denken dat bij zo'n Gemeenschappelijke Regeling de vijf gemeenten eenduidig werken in de informatievoorziening naar de inwoners. Dit blijkt niet het geval. Verontrustend en onacceptabel. Zie de analyse hieronder, peildatum 11 maart 2018.

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

Zoeken op 'uitkering' in de zoekbalk op de website, geeft een link naar de externe informatie van GR De Bevelanden.

Zoeken op 'uitkering' in de zoekbalk op de website, geeft eigen informatie.

Zoeken op 'uitkering' in de zoekbalk op de website, geeft eigen informatie.

Zoeken op 'uitkering' in de zoekbalk op de website, geeft eigen informatie.

Zoeken op 'uitkering' in de zoekbalk op de website, geeft een link naar de externe informatie van GR De Bevelanden.

Commentaar BurgerkrachtCentraal
Borsele en Reimerswaal zouden ook informatie op de website moeten plaatsen. Dat moet niet al te moeilijk zijn aangezien het om vrij standaard teksten gaat. De andere drie gemeenten kunnen het ook. Ander idee is om de informatie volledig op de website van GR De Bevelanden te hebben staan en daar dan uitsluitend naar te verwijzen zonder info op de eigen website. Maar doe dat dan ook als alle vijf gemeenten.

Zoeken op 'voorschot' levert een opmerking over de mogelijkheid van een voorschot op. Maar je moet er dus echt naar op zoek. Staat niet tussen de primaire informatie.

Zoeken op 'voorschot' levert een opmerking over de mogelijkheid van een voorschot op. Maar je moet er dus echt naar op zoek. Staat niet tussen de primaire informatie.

Zoeken op 'voorschot' levert een opmerking over de mogelijkheid van een voorschot op. Maar je moet er dus echt naar op zoek. Staat niet tussen de primaire informatie.

Zoeken op 'voorschot' levert niets op.

Zoeken op 'voorschot' levert niets op.

Commentaar BurgerkrachtCentraal
Elke gemeente zou moeten informeren over het voorschot zoals vermeld in artikel 52 van de Participatiewet.

Op dit aspect vertrouwen op de website van GR De Bevelanden is niet verantwoord. Daarop levert de zoekactie 'voorschot' namelijk ook niets op.

Link voor aanvragen bijstand naar werk.nl

Link voor aanvragen bijstand naar werk.nl

Commentaar BurgerkrachtCentraal
Bij de Gemeenschappelijke Regeling zoals deze zou de aanvraagmethode hetzelfde moeten zijn en zou er ook op eenduidige manier over moeten worden geïnformeerd. Dat is hier niet in orde. Op de gemeentelijke website van Borsele, Goes en Reimerswaal is onduidelijk hoe men de bijstand moet aanvragen. Op die van Kapelle en Noord-Beveland wel.

Opmerking over re-integratie naar werk.

Opmerking over re-integratie naar werk.

Opmerking over re-integratie naar werk.

Commentaar BurgerkrachtCentraal
I.v.m. eerste punt (geen eigen info) evident waarom hier info mist bij Borsele en Reimerswaal.

Info over voorwaarden voor een bijstandsuitkering.

Info over voorwaarden voor een bijstandsuitkering.

Info over voorwaarden voor een bijstandsuitkering.

Commentaar BurgerkrachtCentraal
I.v.m. eerste punt (geen eigen info) evident waarom hier info mist bij Borsele en Reimerswaal.

Informatie over toegestaan eigen vermogen.
€ 6.020 / € 12.040 / €50.800

Informatie over toegestaan eigen vermogen.
€ 5.850 / € 11.700 / € 49.400

VEROUDERDE INFO!

Op 30 maart 2018 hebben we vastgesteld dat de informatie is bijgewerkt naar:

€ 6.020 / € 12.040 / €50.800

Informatie over toegestaan eigen vermogen.
€ 6.020 / € 12.040 / € 50.800

Commentaar BurgerkrachtCentraal
I.v.m. eerste punt (geen eigen info) evident waarom hier info mist bij Borsele en Reimerswaal.

Informatie moet natuurlijk wel up-to-date zijn! Kapelle gaat hier in de fout!
Op 30 maart 2018 hebben we vastgesteld dat deze informatie is bijgewerkt!

Info over wat je moet aannemen/aanleveren.

Info over wat je moet aannemen/aanleveren.

Info over wat je moet aannemen/aanleveren.

Commentaar BurgerkrachtCentraal
I.v.m. eerste punt (geen eigen info) evident waarom hier info mist bij Borsele en Reimerswaal.

Info over duur afhandeling beslissing binnen 8 weken

Bezwaar binnen 6 weken

Info over duur afhandeling beslissing binnen 8 weken

Bezwaar binnen 6 weken

Commentaar BurgerkrachtCentraal
I.v.m. eerste punt (geen eigen info) evident waarom hier info mist bij Borsele en Reimerswaal.

Vreemd dat Goes dit stuk informatie ineens weg laat terwijl de andere infoblokken er wel staan.

Misleiding! Dit suggereert impliciet dat de wachtperiode geen aanvragers van 27 jaar en ouder treft. Dat terwijl de site van GR De Bevelanden daar heel anders over bericht.

Let op! Bent u jonger dan 27 jaar? Dan meldt u zich eerst voor bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Is dit niet gelukt? Dan kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

Misleiding! Dit suggereert impliciet dat de wachtperiode geen aanvragers van 27 jaar en ouder treft. Dat terwijl de site van GR De Bevelanden daar heel anders over bericht.

Let op! Bent u jonger dan 27 jaar? Dan meldt u zich eerst voor bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Is dit niet gelukt? Dan kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

Misleiding! Dit suggereert impliciet dat de wachtperiode geen aanvragers van 27 jaar en ouder treft. Dat terwijl de site van GR De Bevelanden daar heel anders over bericht.

Let op! Bent u jonger dan 27 jaar? Dan meldt u zich eerst voor bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Is dit niet gelukt? Dan kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

Commentaar BurgerkrachtCentraal
Hier sprake van een cruciale mismatch tussen deze info en wat we aantreffen op de website van de Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden. Dit grenst aan of is misleiding!

Hier wordt door Goes, Kapelle en Noord-Beveland de suggestie gewekt dat de wachttijd specifiek geldt voor personen tot 27 jaar en impliciet niet voor aanvragers bijstand van 27 jaar en ouder. Op de website van de Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden zien we overigens een heel andere praktijk, DIE ONWETTIG IS!