De vijf Kempengemeenten haten ongekwalificeerde werklozen

< Startpagina < Kwesties < Operatie: Plichten, maar burgerrechten ook!

Vele horden op de weg naar bijstand in De Kempen
Vele horden op de weg naar bijstand in De Kempen

Startkwalificatie gaat voor uitkering

Raak je werkloos in één van de vijf gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot of Reusel-De Mierden dan ben je pas echt de Sjaak als je een bijstandsuitkering nodig hebt. 

Door Ray Heijder

Als je op de website van de vijf Kempengemeenten als mens met een afstand tot de arbeidsmarkt zoekt naar de mogelijkheid van een bijstandsuitkering vind je daar niets over en word je doorverwezen naar ISD De Kempen. Dat is de Intergemeentelijke Sociale Dienst.

Daar aangekomen op isddekempen.nl kom je er snel achter dat je als het uitschot in je gemeente wordt gezien. Heb je geen havo/wvo diploma of een diploma op mbo-2 niveau of hoger, dan ben je echt het laagste van het laagste. Je avontuur bij ISD De Kempen stelt je voor een schrikbewind dat er eerst alles aan zal doen om jou weg te houden van de bijstand. Waar bij veel andere gemeenten een dergelijke aanpak tenminste nog een beetje mooi wordt verpakt, windt deze sociale dienst er geen doekjes om.


Alles is vooropgesteld jouw eigen schuld

In de Kempen is het vooropgesteld jouw schuld als je voor een bijstandsuitkering moet aankloppen. Pas als je helemaal bent doorgezaagd kan blijken dat je voor bijstand in aanmerking komt.

Men gaat eerst iets proberen te vinden waaruit blijkt dat je niet genoeg je best hebt gedaan om werk te vinden. Of wellicht kun je gepakt worden op de oorzaak waardoor je geen werk meer hebt. Heb je misschien toen je nog wel een baan had iets niet gedaan waardoor je je werk had kunnen behouden?

Alles wordt ingezet om je te weren uit het vangnet. Pas als zeker is dat je er echt niets aan kon doen, is er verder te praten.


Startkwalificatie gaat voor uitkering

De beleidsruimte die gemeenten van het Rijk hebben gekregen bij het uitvoeren van de Participatiewet uit zich bij de Kempengemeenten in wel heel burgeronvriendelijke creativiteit.

Om een goede kans te maken op een baan is het belangrijk dat u in het bezit bent van een startkwalificatie. Dit is een havo/wvo diploma of een diploma op mbo-2 niveau of hoger. Heeft u deze startkwalificatie niet? Dan kunt u uw zoekperiode gebruiken om te onderzoeken of u weer naar school kunt. Als u namelijk alsnog een startkwalificatie kunt halen, krijgt dit voorrang op een bijstandsuitkering.

Afgezien dat hier de zoveelste kanskaart weer wordt getrokken, lezen we hier over een toch wel heel wonderlijke aanpak. Het noemen van de zoekperiode herbergt een perverse prikkel. Het komt al vaker voor dat gemeenten zo'n periode stiekem invoeren en ook steeds meer oprekken. Daarbij wordt de termijn genoemd in artikel 52 van de Participatiewet sluw in de wind geslagen. Dit artikel regelt dat een aanvrager van bijstand binnen vier weken na datum aanvraag voorschotten moet krijgen zolang het recht op bijstand niet is vastgesteld (of afgewezen).

Maar wat gemeenten ook denken te kunnen manipuleren en intimideren, feit blijft dat het recht op voorschot binnen vier weken wettelijk als een paal boven water blijft staan. Maar verweer je als burger maar eens als dit recht je wordt onthouden. Wie kan dit? Wie durft dit?

Maar hoe moeten we de aanpak verder duiden? Is het mogelijk om zo'n startkwalificatie nog even gauw binnen te slepen? Is het de bedoeling dat je even heel snel een diploma gaat halen? Met een lege portemonnee? Een bankrekening met € 0,00? Gaan je vaste lasten niet door?

Wat er impliciet wordt gesteld, is dat je geen bijstandsuitkering zou moeten krijgen als je in staat bent om de startkwalificatie alsnog in de wacht te slepen. Dit staat loodrecht op de Participatiewet. Je hebt altijd recht op bijstand tenzij er op de wet gebaseerde redenen zijn om dat recht niet toe te kennen.

In de praktijk is de aanpak niet realistisch, want niemand kan in zo'n korte tijd een startkwalificatie halen. Er is hier dan ook vooral sprake van schaamteloze intimidatie om zoveel mogelijk hordes op de weg naar de voorziening bijstand neer te zetten.

Aan deze wanstaltige praktijk die strijdig is met de Participatiewet en ook met de geest daarvan moet zo snel mogelijk een einde komen. Tot die tijd beschouwt BurgerkrachtCentraal ISD De Kempen als een misdadige organisatie.