Wachttijd bijstand 27+ en voorschotverstrekking

< Startpagina < Kwesties < Operatie: Plichten, maar burgerrechten ook!

Gedwongen wachten nog erger als het onwettig is
Gedwongen wachten nog erger als het onwettig is

'Gemeenten onbetrouwbaar' is een understatement!

11/03/2018 - Aanvragers van algemene bijstand in de leeftijd van 27 jaar en ouder mogen op basis van de wet geen wachtperiode worden opgelegd. De dag waarop zij zich bij de gemeente melden voor bijstand dient te gelden als datum aanvraag. Bij toewijzing van de uitkering moet die datum gelden als ingangsdatum.

Die datum is ook de grondslag voor artikel 52 van de Participatiewet. Dat artikel regelt dat de aanvrager binnen vier weken een voorschot moet krijgen van minimaal 90% (en vervolgens per vier weken). Dit zolang de aanvraag bijstand in behandeling is.

Door Ray Heijder

In de uitvoeringspraktijk zijn er gemeenten die één of beide aspecten aan de laars lappen.

Voor wat betreft de wachtperiode noemde De Nationale Ombudsman deze gemeenten in oktober 2017 (Binnenlands Bestuur) al onbetrouwbaar. Het instituut publiceerde het rapport Behoorlijk bijstand, zorgde voor wat ophef en bereikte zelfs dat enkele gemeenten hun wanbeleid aanpasten. Maar vervolgens werd het weer oorverdovend stil zoals bij alle oprispingen van de Nationale Ombudsman.

Echt van doorpakken weet men niet. Er ontstaat zo een vorm van berusting waardoor een deel van de gemeenten gewoon in hun misstanden kan volharden. De door gemeenten verstrekte motivatie voor het afwijken van de Participatiewet wordt uiteindelijk toch maar laf gedoogd.

BurgerkrachtCentraal wil geen slapjanus zijn zoals de Nationale Ombudsman en gaat verder. Veel verder, totdat ELKE gemeente volledig naar de Participatiewet handelt.

BurgerkrachtCentraal beschouwt de betreffende gemeenten als wetsovertreders. Dientengevolge zouden deze overheden bestuursrechtelijk vervolgd moeten worden. BurgerkrachtCentraal zal per ultimo juridische procedures tegen die gemeenten starten.


Meenemen met de inventarisatie

BurgerkrachtCentraal voert als eerste stap in het programma Operatie: Plichten, maar burgerrechten ook! als eerste stap een inventarisatie uit naar de informatievoorziening aangaande het voorschot bijstand op grond van artikel 52 van de Participatiewet.

Na 50 van de 380 onderzochte gemeenten is als duidelijk dat de situatie uiterst bedroevend is. Als de inventarisatie is voltooid, volgt online publicatie en zal BurgerkrachtCentraal vervolgstappen nemen om gemeenten aan te zetten tot verbetering.

In de inventarisatie nemen we het aspect wachtperiode mee vanwege de ernst van de overtreding en omdat het onlosmakelijk is verbonden met de voorschotregeling.

Vanwege het spoedeisende karakter (burgers worden reeds ernstig gedupeerd) wachten we niet tot onze inventarisatie is afgerond, maar nemen we spoedig contact op met de Nationale Ombudsman, de Vereniging van Nederlandse gemeenten, woordvoerders SZW in de Tweede Kamer en eventueel andere organisaties die we nu nog niet op het vizier hebben.