Wachttijd bijstand 27+ en voorschotverstrekking

< Startpagina < Kwesties < Operatie: Plichten, maar burgerrechten ook!

Gedwongen wachten nog erger als het onwettig is
Gedwongen wachten nog erger als het onwettig is

'Gemeenten onbetrouwbaar' is een understatement!

11/03/2018 - Aanvragers van algemene bijstand in de leeftijd van 27 jaar en ouder mogen op basis van de wet geen wachtperiode worden opgelegd. De dag waarop zij zich bij de gemeente melden voor bijstand dient te gelden als datum aanvraag. Bij toewijzing van de uitkering moet die datum gelden als ingangsdatum.

Die datum is ook de grondslag voor artikel 52 van de Participatiewet. Dat artikel regelt dat de aanvrager binnen vier weken een voorschot moet krijgen van minimaal 90% (en vervolgens per vier weken). Dit zolang de aanvraag bijstand in behandeling is.

Door Ray Heijder

In de uitvoeringspraktijk zijn er gemeenten die één of beide aspecten aan de laars lappen.

Voor wat betreft de wachtperiode noemde De Nationale Ombudsman deze gemeenten in oktober 2017 (Binnenlands Bestuur) al onbetrouwbaar.

BurgerkrachtCentraal gaat hierbij een stap verder en beschouwt de betreffende gemeente als wetsovertreders. Dientengevolge zouden deze overheden bestuursrechtelijk vervolgd moeten worden. BurgerkrachtCentraal doet voorbereidingen om procedures tegen die gemeenten te starten.

Het is onduidelijk welke stappen de Nationale Ombudsman na oktober 2017 heeft gedaan, meer dan louter constateren. Alleen maar vaststellen en roepen dat wat gemeenten doen niet de bedoeling is, is onvoldoende om misstanden uit de wereld te helpen! Er moet echt meer gebeuren!


Meenemen met de inventarisatie

BurgerkrachtCentraal voert als eerste stap in het programma Operatie: Plichten, maar burgerrechten ook! als eerste stap een inventarisatie uit naar de informatievoorziening aangaande het voorschot bijstand op grond van artikel 52 van de Participatiewet.

Na 50 van de 380 onderzochte gemeenten is als duidelijk dat de situatie uiterst bedroevend is. Als de inventarisatie is voltooid, volgt online publicatie en zal BurgerkrachtCentraal vervolgstappen nemen om gemeenten aan te zetten tot verbetering.

In de inventarisatie nemen we het aspect wachtperiode mee vanwege de ernst van de overtreding en omdat het onlosmakelijk is verbonden met de voorschotregeling.

Vanwege het spoedeisende karakter (burgers worden reeds ernstig gedupeerd) wachten we niet tot onze inventarisatie is afgerond, maar nemen we spoedig contact op met de Nationale Ombudsman, de Vereniging van Nederlandse gemeenten, woordvoerders SZW in de Tweede Kamer en eventueel andere organisaties die we nu nog niet op het vizier hebben.