Sta ik in het Doelgroepregister?

Heb je een uitkering en wil je weten of staatssecretaris Tamara van Ark ook jou onder het minimumloon wil laten werken?

Je loopt die kans als je in het Doelgroepregister staat. 

Ga naar www.uwv.nl en login op MijnUWV.

Klik vervolgens op ‘Persoonlijke gegevens’.

Als je op ‘Controleren’ bij ‘Doelgroepregister’ klikt, weet je het gelijk.

Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen met uw burgerservicenummer zien of u in het doelgroepregister staat. En of u dus meetelt voor de banenafspraak. Via Mijn UWV kunt u zelf controleren of u bent opgenomen in het doelgroepregister.

Sta ik in het Doelgroepregister?