Lab 055/0578

Lab055/0578

Dit is het dossier rond de uitgebreide casus van Ray Heijder uit Vaassen. Hij heeft hierbij te maken met zijn eigen gemeente, de gemeente Epe en de gemeente die namens Epe de uitvoering van de Participatiewet doet, de gemeente Apeldoorn.


Informatieverzoeken (0)
Er staan momenteel geen informatieverzoeken uit.

Aanvragen (9)
Het gaat om aanvragen die gericht zijn op het verkrijgen van een voor bezwaar vatbare beschikking.

Bezwaren (1)
Er loopt momenteel één bezwaar.

Ingebrekestellingen (0)
Er staat momenteel geen ingebrekestelling uit.

Beroepen (2)
Er lopen momenteel twee beroepen bij Rechtbank Gelderland.

Hoger beroep (1)
Er loopt nu één hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Aansprakelijkstellingen (3)
Er lopen nu drie aansprakelijkstellingen.

Afgehandeld
Alle zaken die nu afgehandeld zijn.

ONRECHT: LAB 055/0578
Aansprakelijkstelling eerste aanvraag bijstand
De tijd is rijp om voor te sorteren op een civiele procedure tegen de gemeente Epe (indirect gemeente Apeldoorn).

AVGONRECHT: LAB 055/0578
Aanvraag inzage AVG
Nadat hij heeft vastgesteld dat er onjuistheden en leugens over hem circuleren bij de gemeente Epe/gemeente Apeldoorn dient Ray Heijder een AVG inzageverzoek in.