Wat nou geld?

Geld

HOOFDSTUK 3

Wat nou geld?

De hoeveelheid geld die je ter beschikking hebt, is iets waar je aan went, of je het nu weinig of veel is. Als je langere tijd bijna geen cent te makken hebt, dan komt er zelfs een moment dat het je helemaal niet meer interesseert en je berust in de armoede en schiet in de modus van niets meer verliezen te hebben. Je hebt er noodgedwongen mee leren leven.

Bij rijkdom werkt dat anders: je moet steeds meer geld hebben, je raakt er nooit bij verzadigd. De opwinding van elke toename van je vermogen ebt snel weer weg.

Ray zit al sinds maart 2016 op een houtje te bijten. Het eerste kleine halfjaar had hij zelfs helemaal niets. Zijn aanvraag voor een bijstandsuitkering werd geweigerd door de gemeente. Dat is zijn eigen schuld vindt de wethouder werk & inkomen voorgelogen door het ambtelijk apparaat dat ook wel de ‘uitvoeringsorganisatie’ wordt genoemd.

Ray is het volstrekt oneens met de afwijzing. Volgens hem heeft de gemeente een meervoudige onrechtmatige overheidsdaad tegen hem gepleegd en is zij aansprakelijk voor de schade die richting een bedrag van zes cijfers gaat.

Gratis geld

Op maandag 21 maart 2016 drukt Ray op de knopjes van het zuiltje bij de ontvangstbalie van het werkplein. Nadat hij zijn burgerservicenummer heeft ingevuld, rolt er een bonnetje uit het gleufje. Er staat nummer 84 op met grote cijfers. Op een groot digitaal scherm ziet hij hetzelfde getal verschijnen. Er zijn nog zeven wachtenden voor hem.

‘Pling!’

Kijk, hij moet naar hokje 3, want dat nummer verschijnt op het scherm achter 84.

Wat onwennig neemt hij plaats op de stoel tussen de twee schotten. Aan weerszijden staan logischerwijs hokjes 2 en 4. Er zijn er in totaal wel honderd van. Het is allemaal totaal nieuw voor Ray, hoewel hij heel bekend is met gemeenten en de ambtenarij. Dit lijkt toch wel even andere koek.

Tegenover hem achter een wat overdreven breed tafelblad ertussen zit een vrouwelijke ambtenaar half naar Ray en half naar een computerscherm gericht. Ze schuift het toetsenbord wat dichter naar haar toe. Dat doet ze behoedzaam om haar dampende bekertje thee niet om te stoten. Het zakje rooibos hangt er nog in.

‘Goedemiddag, u komt voor?’ Ze kijkt over haar bril met een strenge blik.
‘Gratis geld!’ grapt Ray wat schaapachtig. Hij is toch niet zenuwachtig?

Dat had hij beter niet kunnen doen! Dit is het begin van alle tegenspoed die nog zal volgen. Het gezicht van de dame verzuurt terstond alsof het een hap uit een citroen heeft genomen.

‘Geintje mevrouw, geintje. Niet opschrijven hoor!’

Te laat, Eucalypta rammelt driftig op de toetsen.

‘Meneer zo werkt dat hier niet!’

‘Oh, ik dacht dat ik ergens mijn bankpasje in kon steken en dat er dan door de gemeente wat geld op wordt gezet.’

Ray maakt het er alleen nog maar erger mee. Dat hij jarenlang zakelijk en vriendschappelijk losjes en joviaal met ambtenaren is opgetrokken, telt hier niet. De sociale dienst bestaat uit een heel ander slag medewerkers. Wat gaat hij het hier nog moeilijk krijgen!

Er wordt niet meer gereageerd door de getergde mevrouw van de ‘soos’. Ze verricht nog wat tikwerk en sluit af met een indrukwekkende ‘ENTER’. Gelijk zoemt verderop de printer. Daar rolt een bevestiging uit met een datum voor een intakegesprek. De ambtenaar zet haar krabbel bij 'behandeld door: mw. A. Zuur-Pruim' en overhandigt ietwat nijdig de brief aan Ray.

Hij verlaat het hokje en groet de vrouw die later de moeder van alle ellende zal blijken te zijn.

‘Denk aan het geld Ray’

‘Soms denk ik dat je niet wil werken.’ Mehmet borduurt verder op Ray's argumenten tegen ‘alle vacatures zijn passend’ en ‘breed solliciteren’.

‘Nou dat werp ik verre van mij en laat ik het niet merken dat dit naast alle andere leugens ook in mijn dossier komt.’

‘Maar als je gaat werken, is dat toch veel beter? Je zit toch met die kostendelersnorm en zo? Denk aan het geld Ray, met een baan heb je ineens veel meer. Dan kun je weer aan het echte leven meedoen.’

De al jaren armlastige bijstandsgerechtigde met maar vierhonderd euro uitkering per maand zet zich schrap in zijn stoel en klampt zich vast aan beide armleuningen.

‘Nou wordt het mooi! Ga jij nu serieus doen alsof het de gemeente ook maar iets kan schelen hoe het met mijn geld zit?’

Mehmet lijkt wat achterover te deinzen, maar hij hoeft zich geen zorgen te maken. Ray gaat op kalmere toon verder.

‘Ik kan mij niet herinneren dat de gemeente in 2016 een boodschap had aan mijn zeer benarde financiële situatie. Nog steeds niet trouwens. In plaats van mij te helpen, heeft ze er alles aan gedaan om dat juist niet te hoeven doen. Maanden achtereen. Ze heeft mij ook het voorschot op de bijstand verzwegen en onthouden. Uiteindelijk zelfs de hele uitkering geweigerd.’

‘Maar dat was je eigen schuld omdat je het noodzakelijk geachte huisbezoek weigerde.’

‘Dat is het sluitstuk, helemaal aan het einde toen jouw collega's inclusief de sociale recherche mij hadden gebroken. Het gaat om de toedracht en dat is precies waarom ik zo hard aan het vechten ben en zal blijven strijden totdat ik mijn gelijk krijg.’

‘Maar wat heb je daar nu aan. Laat het gaan, laat het los!’

‘Onmogelijk, te meer omdat de gemeente tot op de dag van vandaag mijn financiële belangen blijft schaden. Denk alleen al aan de onlangs geweigerde individuele inkomenstoeslag. Oh, oh, wat heeft de gemeente het met mij te doen zeg als het om geld gaat. Schei toch uit, Mehmet.’

‘Je hebt ook eigenlijk ge...’

Mehmet slikt het woord in. Hij kan en mag dat niet zeggen. Ray heeft coûte que coûte ongelijk! Punt! Basta! Dat is de snoeiharde instructie die Mehmet vanuit de organisatie heeft meegekregen. Hij heeft verder zelf niets in te brengen.

‘Geld is inmiddels niet meer mijn eerste motivator. Bijna vier jaar ver onder het wettelijk bestaansminimum zitten, doodt elke prikkel naar meer inkomen. Daarvoor is een allesoverheersend verlangen naar rechtmatigheid en rechtvaardigheid in de plaats gekomen. Dat heeft nu alle prioriteit.’

BIJSTANDSROMAN

BLADEREN

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie