Onrechtmatige overheidsdaad 1

ClaimsOnrechtmatige overheidsdaad 1

Geschillen rond de bijstandsuitkering tussen burgers en gemeenten worden doorgaans in bezwaarprocedures uitgevochten. Komt men er niet uit dan stapt de burger nog wel eens naar de rechter. Dat is meestal de bestuursrechter.

Bezwaar en beroep pakken helaas zelden goed uit voor de burger.
Die trekt meestal aan het kortste eind. Als hij of zij de strijd al weet vol te houden.


Frustrerende, bijna kansloze weg

Als de burger zijn of haar Waterloo niet bij de gemeente vindt, dan wel bij de 'gewone' bestuursrechter die veelal aan de kant van het bestuursorgaan staat. In de vakliteratuur is nog wel eens te lezen dat dit opzettelijk spel is. In hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep wordt soms alsnog een succesje door burgers behaald. Maar wat een frustrerende, bijna kansloze weg!

Rechtsbijstand dan? Dat is niet meer dan de tweede hand op de buik waarbij de andere die van de gemeente is. Gesubsidieerde rechtsbijstand (andere vorm meestal onmogelijk) wordt bijna altijd verleend door juristen uit de kliek van SSZ-advocaten.


Wat valt er ├╝berhaupt te winnen?

Via de bestuursrechter is te bereiken dat bijvoorbeeld een besluit onrechtmatig wordt bevonden en het bestuursorgaan het moet intrekken. Dat kan betekenen dat een aanvraag opnieuw moet worden beoordeeld en de uitkomst wel goed zal uitpakken voor de belanghebbende waar dat eerst niet het geval was (bij een afwijzing en dergelijke).

Maar er zijn ook troostprijzen te winnen zoals een 'op de vingers tikken' van de gemeente en een 'dat had anders gemoeten' waar je eigenlijk niet veel aan hebt als individuele burger.

En dan is er eventueel nog de dwangsom bij niet tijdig nemen van een beslissing door een bestuursorgaan. Als je het lukt om die af te dwingen, is dat nog wel aardig. Zeker omdat (de maximaal kleine 1.500,-) voor de bijstand niet wordt meegeteld bij de draagkrachtmeting.

Maar dat is het wel zo'n beetje. Schade en vervolgschade wordt via deze weg op last van de rechtbank niet vergoed of gecompenseerd door het veroorzakende bestuursorgaan (gemeente).


Onrechtmatige overheidsdaad

Ray Heijder wil het publiek (met name lotgenoten) inspireren met het voeren van meerdere rechtszaken tegen de gemeente Epe en gemeente Apeldoorn wegens de zogenaamde onrechtmatige overheidsdaad. Uiteraard doet hij dit ook in zijn individuele persoonlijke belang en dat is het vergoed of gecompenseerd krijgen van zijn schades en vervolgschades. Inderdaad meervoud en daarom komen er ook meerdere rechtszaken.

Elke rechtszaak volgen we op BurgerkrachtCentraal. Van voorbereiding tot en met het bittere of zoete eind.

Je volgt hier de eerste zaak die betrekking heeft op de onrechtmatige overheidsdaad van de gemeente Epe (feitelijk, gedelegeerd gepleegd door de gemeente Apeldoorn) met betrekking tot de eerste aanvraag bijstandsuitkering van Ray Heijder in maart 2016.