Bevorderen van actieve deelname door de burger

ParticipatieBevorderen van actieve deelname door de burger

De overheid betrekt de burger zoveel mogelijk actief bij haar handelen.

De overheid spant zich in om de burger actief te betrekken bij haar handelen en bij de totstandkoming en de uitvoering van beleid. Als in het besluitvormingsproces de burger een rol heeft, geeft de overheid dit tijdig aan en laat weten welke rol de burger kan vervullen en hoe de participatie is vorm gegeven. Ook geeft zij na afloop aan wat er gedaan is met de inbreng van de burger.

In deze casus van Ray Heijder zagen we in de beginfase (april/mei 2016) het activeringstraject 'Direct Actief'. Het was een combinatie van werken en leren.

De actieve deelname van de belanghebbende burger is minstens op twee manieren tegengewerkt door de gemeente Apeldoorn. Let wel: dat is het tegenovergestelde van bevorderen.

  1. Er werd ontwijkend gereageerd door de gemeente Apeldoorn op de bedenkingen die Ray Heijder over 'Direct Actief' had. Uiteindelijk heeft hij formeel het vertrouwen in het traject opgezegd (maar is wel verplicht blijven deelnemen).
  2. Belanghebbende heeft een actieve rol opgeÃĢist, met name bij het klassikale gedeelte. Maar zijn inbreng werd niet op prijs gesteld (wat veel later achteraf bleek, pas na twee jaar dankzij een AVG-inzageverzoek en uit stukken bij bezwaar en beroep). Er is dus ook niet op behoorlijke manier aangegeven wat met de inbreng van de burger werd gedaan.

Voorschot

Met betrekking tot het wettelijk voorschot op de bijstandsuitkering zijn meerdere aspecten van behoorlijkheid geschonden. Dat is ook hier het geval.

Los van het op alle manieren verzwijgen van de mogelijkheid van het wettelijk voorschot heeft de gemeente Apeldoorn verzuimd om de belanghebbende te betrekken bij de overwegingen om hem de voorziening te weigeren. Hij wist simpelweg niet wat er over hem afspeelde ten aanzien van het voorschot.

Eerst jaren later is hem duidelijk geworden wat de overwegingen waren. Die zijn overigens onrechtmatig. Dat komt elders aan de orde.

Het debacle rond het wettelijk voorschot komt telkens weer voorbij omdat het een cruciaal element is in de toedracht van de schade.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie