Plan van aanpak in de steigers

PlannenPlan van aanpak in de steigers

BOUW STILGELEGD!!!

Ray Heijder heeft uit het gesprek van 20 november 2019 opgemaakt dat de trajectregisseur niet zo zo'n liefhebber van schriftelijke vastlegging is. Met de input van belanghebbende (waar veel tijd in is gaan zitten) wenst de trajectregisseur voorlopig niets te doen. Hiermee blijft de overtreding en onrechtmatig handelen van de gemeente bestaan en loopt ook de schade voor belanghebbende op. Dit zal worden meegenomen in de zaken onrechtmatige overheidsdaad.


Je bent op BurgerkrachtCentraal getuige van een uniek proces: het opstellen van een echt en deugdelijk plan van aanpak voor een echte bijstandsgerechtigde, Ray Heijder. Waarom dat bijzonder is?

Een plan van aanpak (ook wel eens 'uitvoeringsplan' genoemd zoals in de gemeente Rheden) met betrekking tot de bijstandsuitkering stelt bijna nooit echt wat voor. Het is in de meeste gevallen voor de gemeente een stok om mee te slaan richting de klant.

Je kunt hier de ontwikkeling volgen van een plan dat wel echt wat voorstelt.

Het komt ook bijna nooit voor dat een belanghebbende werkelijk wordt betrokken bij het opstellen van een plan van aanpak. Dat gaat hier een keer wel gebeuren. Bijzonder is dat Ray Heijder zich niet laat betrekken, maar zelf de regie neemt.

We gaan zien hoe dat gaat uitpakken, een burger die zelfregie afdwingt!


Ondertekenen!

Een plan van aanpak wordt meestal eenzijdig door de gemeente opgesteld na een gesprek met belanghebbende en hem of haar in de mik geschoven met het 'verzoek' om het voor akkoord te ondertekenen. Dit is Ray Heijder twee keer overkomen, maar hij gaat daar niet meer mee akkoord (en hoeft dat wettelijk ook niet).


Opgelegd, niet afgesproken

Doorgaans wordt er door de gemeente aan belanghebbende van alles opgelegd. Het heet dan 'we hebben afgesproken', maar dat is niet de waarheid. Bij het maken van afspraken is er een dialoog die er toe doet. Het moet meer dan een dictaat zijn.

Je moet er niet gek van opkijken dat de functionaris van de gemeente het zogenaamde plan van aanpak al (op een haar na) gereed heeft en bij zich heeft nog voordat er met jou wordt gesproken. Er zijn kennelijk helderzienden bij de gemeente die kunnen voorspellen hoe een gesprek met de belanghebbende zal verlopen.

Wat er gebeurt, is dat de functionaris bij de gemeente het gesprek zodanig stuurt, dat alles richting het al opgestelde plan van aanpak (dat overigens niet eens die naam mag dragen) gaat en het dus ook (in de ogen van de gemeente) gewoon en gerust door de belanghebbende ondertekend kan worden aan het einde van het gesprek.

Op 30 oktober 2019 heeft de functionaris van de gemeente dit bij Ray Heijder willen proberen. Hij had al een voorgekauwd plan bij zich. Kenmerkend is echter dat een gesprek met Ray nooit de kant opgaat die de gemeente vooraf programmeert. Daardoor kon bijna kant-en-klare vodje dat een plan van aanpak moest voorstellen de prullenbak in. Te meer omdat er wettelijke onjuistheden in staan waar Ray nooit voor zou tekenen en daartoe ook niet verplicht is.


Actieve rol belanghebbende

De Participatiewet schrijft voor dat belanghebbende meewerkt aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak.

Dit is meer dan alleen een plicht, het is ook een recht!

Het mag niet zo zijn dat de gemeente het plan van aanpak eenzijdig opstelt, uitvoert en evalueert. De belanghebbende heeft een actieve rol en mag die ook afdwingen.

Ray Heijder pakt die actieve rol nadrukkelijk en op 30 oktober 2019 is afgesproken dat hij nu als eerste aan zet is en input zal leveren vóór 20 november 2019.

Dit is echt uniek, maar zou eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn.


Okay, let's go de komende weken!

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie