Lab055/0578 Tijdlijn

Lab055/0578
Case Ray Heijder versus gemeente Epe/Apeldoorn
Bekijk ook het overzicht van lopende zaken: De ijzers in het vuur

Cool Timeline

2019
1 november

Aansprakelijkstelling gederfd inkomen 2019

Schadeclaim voor gederfd inkomen 2019 bij de gemeente Epe ingediend. Geschat schadebedrag: € 17.000,-
MEER

31 oktober

Aanvraag inzage AVG

AVG inzageverzoek ingediend om de onjuistheden en leugens die over mij circuleren bij de gemeente Epe/Apeldoorn te onderscheppen en vervolgens te laten wijzigen en/of wissen. Dit om te voorkomen dat ze in de toekomst plotseling (verder) kunnen toeslaan.
MEER

31 oktober

Aanvraag partiële ontheffing sollicitatieplicht

Er is mij te verstaan gegeven dat een baan vinden bij de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn voor mij is uitgesloten. Daarom vraag ik een gedeeltelijke ontheffing van de sollicitatieplicht aan bij het college van b&w.
MEER

31 oktober

Protest tegen e-mail trajectregisseur

Aardige man en jammer van de prettige sfeer, maar als mijn trajectregisseur bij de gemeente Apeldoorn/Epe volledig negeert wat ik aanvoer, lijkt samenwerking onmogelijk. Terwijl die wel cruciaal is. Dan maar weer(!) en nog steeds de harde lijn.
MEER

30 oktober

Terugblik gesprek met trajectregisseur

Een terugblik tevens verslag van het gesprek vandaag met mijn trajectregisseur bij de sociale dienst. Misschien herken je er wat in als consulent/klantmanager of als #bijstandsgerechtigde zoals ik en heb je er wat aan.
MEER

25 oktober

Aansprakelijkstelling eerste aanvraag bijstand

Hoewel het bestuursrechtelijke bezwaar en beroep in deze casus nog loopt, is nu de tijd rijp om voor te sorteren op een civiele procedure tegen de gemeente Epe (indirect gemeente Apeldoorn).
MEER

24 oktober

Consulent werk, zullen we goed doorstarten?

“Jouw bazen (mijn ‘dienstverleners’) lijken er onderling over uit te zijn dat onze gesprekken de kans lopen te gaan mislukken. We moeten ons dus echt heel goed gaan indekken in een PvA anders zijn wij straks de Sjaak.”
MEER

23 oktober

Sociaal Verhaal, griezelig verhaal?

Sociaal Verhaal lijkt op die achterdochtige gemeente van je waar je nou juist helemaal klaar mee bent. Wedden dat ze die kopie ID ineens minder belangrijk vinden als er flink geld aan je zaak kan worden verdiend?
MEER

23 oktober

Schijnloket: Juridisch Loket

Belemmering van de rechtsgang begint bij het Juridisch Loket. Wil je dat zelf ervaren? Vul dan het online formulier in en met enkele dagen weet jij ook hoe dat voelt.
MEER

18 oktober

Onrechtmatige overheidsdaad (Juridisch Loket)

Hij heeft er een tijd tegenaan gehikt, maar het is nu tijd voor krachtiger stappen tegen de gemeente Apeldoorn en gemeente Epe. Bezwaar & beroep (bestuursrechtelijk) zorgen voor tergend, slepende zaken. Noodzakelijk maar niet afdoende voor een inhoudelijke behandeling. Daarom wil Ray Heijder gelet op de ernst van de misstanden (en de 100% onwil vanuit de gemeenten om er iets tegen te doen) nu ook de burgerrechtelijke weg gaan betreden. Voor de onderste steen boven. Maar waar begin je als onervaren burger op dat terrein? Eerst maar eens naar het Juridisch Loket.
MEER

18 oktober

Twee rechtszaken op vrijdag de dertiende

Vragen om een andere zittingsdatum? Vanwege vrijdag de dertiende? Nee joh, het kan ook de ongeluksdag van de gemeente zijn!
MEER

17 oktober

Acties intrekkingen overbodig

Wow! Weer hulp van de juridisch medewerker gemeente Apeldoorn, de heer V. K. die een positieve uitzondering vormt op het onbehoorlijk overheidshandelen van de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe. Waren er maar meer zoals hij.
MEER

17 oktober

Vervolg op afwijzing uitnodiging hoorzitting

Doordat ik onervaren ben met bezwaarprocedures en ik omwille van zelfredzaamheid bewust zonder jurist werk, was ik een beetje dom. Maar dankzij een schaarse goede ambtenaar bij de gemeente Apeldoorn ten halve gekeerd i.p.v. ten hele gedwaald.
MEER

15 oktober

Reactie rechtbank Gelderland blijft uit

Je moet een megaburger zijn wil je zonder advocaat of jurist alle ballen van bezwaar & beroep in de lucht kunnen houden en daarbij ook nog overzicht behouden. Je moet de gemeente, maar ook de rechtbank achter de vodden aan blijven zitten. Beetje triest!
MEER

15 oktober

Bezwaar besluit ingebrekestelling

Helaas is er WEER(!) een bezwaar nodig tegen een besluit dat is genomen door de gemeente Apeldoorn namens het college van burgemeester en wethouders van Epe.
MEER

15 oktober

Afwijzing uitnodiging hoorzitting

Ray Heijder ziet geen toegevoegde waarde in de geplande hoorzitting van de bezwarencommissie op 22 oktober 2019 en wijst daarom de uitnodiging af.
MEER

10 oktober

Ziekelijk machtsvertoon gemeente Apeldoorn

Nooit, maar dan ook nooit, moeten we toestaan dat die Heijder die € 341,00 krijgt. Maakt niet uit wat ervoor moet gebeuren en wat het kost, maar nooit dus!
MEER

9 oktober

Correctie formulier dwangsom naar gemeente Epe

Correctie op formulier van 3 oktober 2019.

3 oktober

Formulier dwangsom naar gemeente Epe

Na 8 weken is er nog geen beslissing op het bezwaar van 30 juli 2019 genomen. Dat bezwaar is gericht tegen de afwijzing van de aanvraag  individuele inkomenstoeslag 2019.
MEER
25 september

Analyse leugenbrief gemeente Epe

Goed om te laten zien aan iedereen hoe gemeenten vuile spelletjes spelen om een kritische hulpvrager de mond te snoeren en daarbij keihard te liegen en te intimideren.
MEER

25 september

Nietigverklaring brief gemeente Epe

Het wordt steeds gekker met de ambtenaren van de gemeente Epe in samenwerking met hun liegende collega’s bij de gemeente Apeldoorn. Ray Heijder pikt niet. Hoe durven ze?
MEER

23 september

Tweede aanvraag verbetering ‘Mijn Epe’ afgeserveerd?

Het college van burgemeester en wethouders van Epe lijkt niet zo goed op de hoogte te zijn van de Algemene wet bestuursrecht. In plaats van een besluit te nemen op een aanvraag van Ray Heijder laat het college deze door de ambtelijke organisatie afserveren.
MEER

16 september

Een reactie is nog geen beslissing

Als gemeenten hun inwoners sarren en treiteren (vaak met behulp van hun juristen) met woordspelletjes om onder hun verantwoordelijkheden uit te komen, is het beste medicijn daartegen om je als burger op dat niveau aan te passen en ook star wet- en regelgeving te volgen.
MEER

16 september

Hoe moet ik mijn uitkerende instantie adresseren?

Ik weet helemaal niet (meer) wie mijn contactpersonen voor werk, re-integratie en inkomen zijn bij mijn gemeente. Dat is onwerkbaar bij het nakomen van mijn actieve informatieplicht.
MEER

14 september

Reactie aan rechtbank op toezending kopie stukken

“Maar mijn zorgen zijn ondergeschikt aan mijn vertrouwen in Rechtbank Gelderland om de mening van de gemeente Epe tot een mening te laten en niet te interpreteren als een verzoek tot het ongegrond verklaren van mijn beroep.”
MEER

14 september

Eindelijk paniek bij gemeente Apeldoorn

Twijfelt gemeente Epe eindelijk aan de leugens van gemeente Apeldoorn ook al negeert ze tot nu toe Ray Heijder die als enige de aantoonbare waarheid in pacht heeft en die ook graag wil delen met iedereen? Gaan de leugens mee de rechtbank in?
MEER

5 september

Verblijf buiten de gemeente en bijstand

Een informatieverzoek bij de gemeente Epe ingediend om erachter te komen wat de exacte plichten bij en regels voor verblijf buiten de gemeente(grens) zijn.
MEER

3 september

Proefproces individuele inkomenstoeslag

Waarom is de kwestie rond de aanvraag van Ray Heijder voor de individuele inkomenstoeslag belangrijk? Om te beginnen natuurlijk voor hemzelf. Het gaat toch om een extraatje van € 341,-. Maar daar hebben we als groot publiek (dat niets heeft met die individuele burger) niet zoveel aan. Behalve dat we het leuk voor Ray vinden als het hem lukt of hem juist als profiteur zien als hij zijn zin krijgt. Maar er speelt meer van een hoger belang. 
MEER

24 augustus

Aanvraag opsporing individuele inkomenstoeslag 2018

Mogelijk is er bij de gemeente Epe ruim 300 euro individuele inkomenstoeslag 2018 van Ray Heijder zoekgeraakt en zelfs aan de verkeerde persoon overgemaakt. Ook mist de beschikking, maar dat zou kunnen komen door ambtshalve toewijzing (wellicht).
MEER

24 augustus

Gemeentelijke schizofrenie, het blijft wennen

Als burger moet je jezelf exact aan regels en procedures houden. Zelfs een klein ongewild foutje kan al voldoende zijn voor zelfs een beschuldiging van fraude. Gemeenten kunnen echter doen wat ze willen zolang het maar over de kaders van de wet heen klotst. Voor een voorbeeld gaan we weer op bezoek in Apeldoorn. Nee in Epe, of toch Apeldoorn? Of is het nou Epe?
MEER

24 augustus

Is het nou het college van Apeldoorn of van Epe?

Als je als juridische medewerker van de gemeente stelselmatig liegt en draait om een burger tegen te werken, word je vanzelf schizofreen en paranoïde. Dat zien we bijvoorbeeld gebeuren in de gemeente Rheden, maar ook in Apeldoorn/Epe. Een voorbeeldje…
MEER

24 augustus

Hoger beroep afhandelen kan zo een jaar duren

Een hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep afhandelen kan blijkens een brief van Rechtspraak.nl zomaar een jaar duren (of meer). Gelukkig loopt er uit de onderhavige kwestie geen bloed, dus geen probleem.
MEER

20 augustus

Beschuldiging en aansprakelijkheid niet nakomen zorgplicht

Ray Heijder beschuldigt formeel de gemeente Epe van het niet nakomen van haar zorgplicht jegens hem en stelt haar aansprakelijk voor de schades.
MEER

20 augustus

Beroep rechtbank wegens niet tijdig beslissen college Epe

Na ruim drie jaar heibel met de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe, bekruipt je het gevoel ‘men zal het uiteindelijk toch een keer niet laten aankomen op bezwaar & beroep?’ Dat is ook een beetje de hoop. Maar helaas, een ‘game changer’ laat op zich wachten en daarom gaat Ray Heijder ook nu weer in beroep bij de rechtbank. Het is niet anders.
MEER

20 augustus

Tweede aanvraag verbetering ‘Mijn Epe’

Ray Heijder vraagt voor de tweede keer een verbetering aan van de werking van ‘Mijn Epe’ bij de burgemeester van de gemeente Epe. De eerste aanvraag is naar zijn oordeel niet toereikend behandeld.
MEER

20 augustus

Aanvraag rechtmatigheidstoets mutatieformulier bijstand

Rechtmatigheidstoets mutatieformulier ‘wijziging(en) doorgeven bijstand’. Mag de gemeente van de bijstandsgerechtigde eisen om (o.a.) een adreswijziging i.h.k.v. de informatieplicht door te geven aan de uitkeringsadministratie?
MEER

13 augustus

Voorlopige afwijzing schadeclaim

De ambtelijke organisatie van de gemeente Epe lijkt onvoldoende mandaat te hebben en/of te weinig expertise om zelfstandig te handelen. Best sneu!
MEER
12 augustus

Aanvraag verbetering ‘Mijn Epe’

Aanvraag bij college: Ray Heijder ondervindt dat hij in zijn recht wordt beperkt doordat de overheidsdienst ‘Mijn Epe’ (PIP), een zaaksysteem, voor hem niet naar behoren werkt. Hij doet een aanvraag voor verbetering bij het college van de gemeente Epe.
MEER

11 augustus

Aanvraag onderzoek administratieve misstand

Een gemeente die een andere gemeente taken laat uitvoeren, blijft zelf verantwoordelijk. Daarom vraagt Ray Heijder bij het college van de gemeente Epe om een onderzoek naar een mogelijke administratieve misstand veroorzaakt door de gemeente Apeldoorn.
MEER

11 augustus

Aanvraag onafhankelijke cliëntondersteuning

Aanvraag bij college: omdat de contacten met de gemeente Epe (Apeldoorn) in een structureel, conflictueuze situatie plaatsvinden, wil Ray Heijder bij elk gesprek over zijn hulpvraag in het sociaal domein zeker zijn van formele onafhankelijke cliëntondersteuning.
MEER

2 augustus

Hoger beroep ingediend bij Centrale Raad van Beroep

Geen gras over laten groeien, direct hoger beroep ingediend (digitaal met DigiD) bij de Centrale Raad van Beroep na de ontvangst vandaag van de uitspraak van Rechtbank Gelderland. Drie gronden aangevoerd.
MEER

2 augustus

Uitspraak beroep

Ken je dat gevoel, dat de tijd voorbij vliegt? Time flies when you are having fun! Maar dat in één dag maar liefst zes weken in rook opgaan, dat maak je niet vaak mee. Maar het bestaat en daarvoor gaan we naar Rechtbank Gelderland. Gisteren meldden we nog dat Rechtbank Gelderland zich zes weken extra tijd gunt om uitspraak te doen. Warempel een dag later is daar dan toch de uitspraak! Het geduld van Ray Heijder is maar één dag op de proef gesteld. Dat is bij de gemeente Apeldoorn wel anders (daar gaat het beroep trouwens over).
MEER

1 augustus

Uitstel uitspraak beroep

Vandaag ontvangen: de brief van Rechtbank Gelderland waarin de griffier bericht dat de uitspraak op het beroep niet binnen zes weken kan worden gedaan. Besloten is om de termijn met zes weken te verlengen.
MEER

1 augustus

Formulier dwangsom 1 augustus 2019

Digitaal ingediend bij MijnEpe.
MEER

31 juli

In bezwaar gaan made easy

Da’s mooi, bezwaar maken kan ook makkelijk en snel. Dat komt een keer goed uit als het om een relatief lullig bedragje gaat van € 341,- dat je als burger wordt misgund.
MEER

31 juli

Aansprakelijkheid door derden (zaak 94053)

Met een e-mail (die ook als document wordt geplaatst in het zaaksysteem PIP/MijnEpe) doet Ray Heijder een poging om extra duidelijkheid te verschaffen wat naar zijn waarneming hard nodig is.
MEER

30 juli

Gemeente Apeldoorn werkt Ray Heijder structureel tegen

Onzin, die Ray Heijder ziet spoken, want zoiets doet een gemeente niet, een burger structureel tegenwerken? Welnu, de gemeente Apeldoorn doet dat wel! Het is de bedoeling om dat uiteindelijk onomstotelijk te bewijzen. Een nieuw incident levert het volgende bewijsstuk: een subjectieve afwijzing aanvraag individuele inkomenstoeslag.
MEER…

17 juli

Gemeente Apeldoorn meedogenloos

Gemeente Apeldoorn kun je zien als het Noord-Korea onder de gemeenten met een schrikbewind op het gebied van de Participatiewet. De nu zo in het nieuws veel genoemde Laborijn-gemeenten (Doetinchem, Aalten en Oude IJsselstreek) en Montferland verbleken erbij. Die hebben tenminste nog iets van zondebesef. Gemeente Apeldoorn toont zich meedogenloos klaar voor de verdere strijd met de worstelende burger Ray Heijder.
MEER

4 juli

Aanvraag individuele inkomenstoeslag ingeleverd

De aanvraag individuele inkomenstoeslag voor Ray Heijder is ingediend. Met een belangrijke kanttekening.
MEER

4 juli

Werkplein Activerium Apeldoorn blundert. Alweer!

Dit keer gaat het al gelijk mis bij de aanvraag van de individuele inkomenstoeslag.
MEER

21 juni

Zitting Rechtbank Zutphen 21 juni 2019

Vanmiddag is er bij de Rechtbank Zutphen een zitting voor het beroep van Ray Heijder van 15 oktober 2018. Dit beroep is gericht tegen de gemeente Apeldoorn en ziet op het ‘niet tijdig nemen van een beslissing door een overheidsinstantie’.
MEER

20 juni

Deze beslissing ziet er beter uit

Het college van de gemeente Epe heeft een beslissing genomen op het bezwaarschrift van Ray Heijder van 27 februari 2019. Dat was gericht tegen een besluit van de gemeente Epe om Ray Heijder geen ondersteuning meer te bieden.
MEER

19 juni

In beroep tegen afwijzing bijstandsaanvraag 2016

20 mei

Motivatie voortzetting bezwaar

Op 8 mei 2019 heeft de bezwarencommissie aan Ray Heijder per brief gevraagd om aan de bezwarencommissie schriftelijk zijn belang kenbaar te maken bij het voortzetten van de bezwarenprocedure met kenmerk DOS-2019-0920082. Vandaag heeft hij die toelichting gestuurd.
MEER

16 mei

Aankondiging zitting rechtbank 21 juni 2019

De eerste rechtszaak (van waarschijnlijk minimaal 3 rechtszaken) is ingepland voor vrijdag 21 juni 2019, 14:30 uur in Zutphen.
MEER

14 mei

Ingebrekestelling college gemeente Epe

Ray Heijder stelt vandaag het college van de gemeente Epe in gebreke wegens het niet uitvoeren van de collegeopdracht artikel 7 lid 1 onderdeel a nummer 1 van de Participatiewet.
MEER

14 mei

Onkostenvergoeding (niet verschenen consulent)

Hierbij verzoek ik de gemeente Epe € 225,- onder vermelding van ‘onkosten 28022019’ over te maken.
MEER

9 mei

Gefeliciteerd, we hebben verloren!

Het bezwaar van Ray Heijder van 19 februari 2019 is ongegrond verklaard. Een ‘major setback’? Een grote tegenvaller? Nee, juist niet!
MEER

7 mei

Keurige reactie rechtbank Gelderland

Eerlijk is eerlijk, rechtbank Gelderland heeft naar aanleiding van een vraag van Ray Heijder gisteren snel, adequaat en klantvriendelijk gereageerd. Dit levert een sprank hoop tegenover de wanhoop die een absoluut dieptepunt nadert waar het gaat om de onbehoorlijkheid van de gemeente Epe en gemeente Apeldoorn.
MEER

6 mei

Frauderende ambtelijke organisatie

Geacht uitvoerend college Apeldoorn, geachte wethouder heer Sandmann,
Geacht verantwoordelijk, uitbestedend college Epe, geachte wethouder de heer Visser,
Geachte griffies van de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe,
Geachte voorzitters van de raadsfracties Apeldoorn en Epe,
MEER

6 mei

Melding vermoedelijke fraude

Ray Heijder vermoed dat een niet ondertekend vals herzieningsbesluit is verzonden vanuit het werkplein Activerium Apeldoorn en doet er melding daarvan.
MEER

6 mei

Gemeenten Apeldoorn en Epe frauderen stelselmatig

Ambtenaren van de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe frauderen stelselmatig. Maar misschien doen zij ‘gewoon’ hun werk.
MEER

6 mei

Wijze en tijdstip verwittiging van bezwarencommissie

Ray Heijder vraagt aan de bezwarencommissie hoe en wanneer deze op de hoogte is gebracht van het (volgens hem illegale) herzieningsbesluit.
MEER

6 mei

Hoorzitting op het nippertje afgezegd

De bezwarencommissie sociale zaken van de gemeente Epe speelt een zeer verdachte rol in mogelijke fraude door de gemeente Epe en/of gemeente Apeldoorn.
MEER

6 mei

Zorgen over voortgang rechtszaak

Het is inmiddels meer dan 10 weken geleden dat Ray Heijder in zijn eerste beroep tegen de gemeente Epe (gemeente Apeldoorn) iets heeft gehoord. Tijd om een update te vragen. Online met DigiD.
MEER

26 april

Herzieningsbesluit – bezwaarde besluit ingetrokken

Het bezwaar van Ray Heijder tegen de beschikking die het besluit tot beëindiging ondersteuning bij arbeidsinschakeling bevat, is ontvankelijk gebleken. Het besluit is ingetrokken.
MEER

18 april

Uitnodiging hoorzitting 7 mei 2019

Het bezwaarschrift van 27 februari 2019 (bezwaar tegen het besluit beëindiging ondersteuning) wordt tijdens de hoorzitting van de commissie Sociale Zekerheid op dinsdag 7 mei 2019 behandeld.
MEER

16 april

Geluidsopname hoorzitting ontvangen

Netjes geregeld door de bezwarencommissie van de gemeente Epe (en Apeldoorn), de geluidsopname van de hoorzitting bezwarencommissie opgestuurd naar Heijder.
MEER

2 april

Aanvullende stukken na hoorzitting

HET IS VOLBRACHT! Wat een klus die binnen een week. Wat een illustratie van de moeite die je als burger moet doen om een gemeente te bewegen tot het doen van recht. En dan nog is het maar afwachten.
Meer…

31 maart

Bizar gesprek met de sociale recherche

Op 21 maart 2016, dus nu drie jaar geleden meldde Ray Heijder zich voor een bijstandsuitkering bij de gemeente Apeldoorn die de Participatiewet uitvoert voor de gemeente. Wat volgde was een drama begonnen met een onhandige, maar alleen grappige bedoelde opmerking van Ray.
Het bereikte een eerste dieptepunt op 1 juli 2016, ruim 3 maanden later met een gesprek met de sociale recherche, team Risc genaamd.
MEER

26 maart

Voorbereiding hoorzitting

Hoe bereid je zoiets voor, een hoorzitting met een bezwarencommissie naar aanleiding van een bezwaar dat je hebt ingediend tegen een beslissing van jouw gemeente? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven omdat het altijd maatwerk is. Ray kan alleen laten zien hoe hij dat doet. Misschien heb je er als lezer iets aan. Meer

16 maart

Interview met Ray Heijder

Over enkele dagen is het precies drie jaar geleden dat Ray Heijder met zijn hulpvraag op grond van de Participatiewet in het sociaal domein zich meldde bij de gemeente Apeldoorn. Dat was op 21 maart 2016. Tot op de dag van vandaag sleept het conflict voort tussen hem en een machtige overheidsinstantie (waarbij ook zijn eigen gemeente Epe een bedenkelijke rol speelt). Een einde lijkt nog lang niet in zicht. Een ‘goed’ moment om Ray Heijder te interviewen. Meer

16 maart

Toezending stukken hoorzitting

De gemeente Apeldoorn heeft stukken gestuurd met betrekking tot de hoorzitting van 26 maart 2019 inzake het bezwaar van Ray Heijder van 19 februari 2019. Bekijk het verweerschrift (pdf download 2 mb).

7 maart

Reden opschorten bezwaar in MijnEpe

De gemeente Epe heeft een zaaksysteem dat meer vragen dan antwoorden oplevert. Wat gaat zij hieraan doen?
Meer…

7 maart

Secretaris commissie Sociale Zekerheid bedankt

De secretaris van de onafhankelijke bezwarencommissie Apeldoorn heeft razendsnel gereageerd op een vraag. Een bedankje is dan in elk geval op z’n plaats.
Meer…

7 maart

Uitnodiging hoorzitting bezwarencommissie en reactie daarop

Ray Heijder heeft een uitnodiging van de hoorzitting van de commissie Sociale Zekerheid op 26 maart 2019. Hij heeft gereageerd.
Leer verder >

5 maart

Ook tweede bezwaar opgeschort

Reden onbekend.
Tweede bezwaar opgeschort

4 maart

Doet ie het of doet ie het niet?

De trajectregisseur werk & inkomen gemeente Epe komt niet opdagen voor een gepland gesprek met Ray Heijder.
Een verslagje >

Doet ie het of doet ie het niet

3 maart

Waarom verlengde behandeltermijn bij zaak 85004 (bezwaar)?

Verlengde termijn

3 maart

Opheldering gevraagd over status zaak 84147

Status 'opgeschort'

De tijdlijn zal uiteindelijk teruggaan
tot en met 21 maart 2016