Aansprakelijkstelling eerste aanvraag bijstand

JustitiaAansprakelijkstelling eerste aanvraag bijstand

Vaassen, 25 oktober 2019

Geacht college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe,

Met deze brief stel ik het college van de gemeente Epe aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit een onrechtmatige overheidsdaad ontstaan door handelingen van de gemeente Apeldoorn verricht ten tijde van de behandeling van mijn eerste aanvraag algemene bijstand in 2016.

De directe schade die ik hierbij op uw college verhaal, bedraagt € 3.500,-


Onrechtmatige overheidsdaad

Bij het afhandelen van mijn eerste aanvraag bijstand in 2016 heeft de gemeente Apeldoorn onder uw eindverantwoordelijkheid jegens mij handelingen verricht die in strijd zijn met de wettelijke plicht alsmede handelingen die in het maatschappelijk verkeer onaanvaardbaar zijn.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot een situatie waarin u gemeend heeft mijn aanvraag bijstand af te moeten wijzen. Het veroorzaken van deze situatie is een onrechtmatige overheidsdaad waarbij aan de zeven vereisten wordt voldaan (onrechtmatigheid, toerekenbaarheid, relativiteit, causaliteit, schade, eigen schuld/schadebeperking en verjaring).


Voorliggend proces

Zoals u bekend moet zijn, is er in mijn casus een voorliggend proces bezwaar en beroep. Dit proces dat wordt beheerst door het bestuursrecht is nu in de fase van beroep (zitting Rechtbank Gelderland op 13 december 2019).

De aansprakelijkstelling van heden begeeft zich binnen het leerstuk van de onrechtmatige daad (beschreven in het Burgerlijk wetboek) gepleegd door een bestuursorgaan (en daarmee een onrechtmatige overheidsdaad) en wordt beheerst door het burgerlijk recht.

De bestuursrechtelijke zaak, het beroep ARN 19/3338 PW, ziet ook op de eerste aanvraag bijstandsuitkering. Het procesbelang hierbij is de rechtmatigheid van het genomen besluit.

Bij een afwijzing van de aansprakelijkheid door het college van de gemeente Epe zal een civielrechtelijke procedure zich niet richten op die rechtmatigheid, maar op de toedracht van de besluitvorming en het klimaat waarbinnen tot besluitvorming is gekomen. Die zijn doorslaggevend bepalend geweest met overheidshandelen in strijd met de wet en het verkeer (behoorlijkheid).

Opmerking:
Een eventuele vernietiging van het besluit door de bestuursrechter, waarmee het besluit onrechtmatig wordt verklaard, zal direct zorgen voor het voldoen aan het vereiste 'toerekenbaarheid' van de onrechtmatige overheidsdaad. Het zal echter ook deze aansprakelijkstelling overbodig maken, doordat vernietiging van het besluit dan neerkomt op het alsnog toewijzen van de eerste aanvraag algemene bijstand. De geleden directe schade zal dan hierdoor worden geneutraliseerd (het civielrechtelijk procesbelang valt ermee weg).

Ik verzoek u om binnen de door wet gestelde termijn schriftelijk uitspraak te doen op deze aansprakelijkstelling.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen

ONDERDEEL VAN

ACHTERGROND

ZAAKNUMMER EPE

107840

RAPPEL

5 december 2019

Hierbij stel ik vast dat mijn aansprakelijkstelling van 25 oktober 2019 wordt genegeerd door de gemeente Epe. Dit maak ik op uit het ontbreken van zaak 107840 in MijnEpe en uit het uitblijven van een reactie.

Op woensdag 15 januari 2020 zal de civielrechtelijke procedure onrechtmatige overheidsdaad door mij worden gestart bij de rechtbank.

Nieuw zaaknummer:
113815

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie