Mag dat?!Aanvraag gericht aan college Epe

21 november 2019

Geachte wethouder de heer E. Visser,

Op 31 oktober 2019 heb ik mijn aanvraag 'Aanvraag partiële ontheffing sollicitatieplicht' ingediend bij u en daarmee bij het college van de gemeente Epe. Zaaknummer: 108427.

Drie weken later op 20 november 2019 schrijft uw ambtelijke organisatie mij het volgende:

Dit informatieverzoek is gerelateerd aan het feit dat u een bijstandsuitkering ontvangt. Zoals u weet voert de gemeente Apeldoorn (Eenheid Activering en Inkomen) deze wettelijke taak voor de gemeente Epe uit. Voor vragen die hiermee verband houden, verwijzen wij u ook naar de Eenheid Activering en Inkomen van de gemeente Apeldoorn. In het vervolg zullen wij dergelijke vragen ook niet beantwoorden, maar rechtstreeks doorsturen naar de Eenheid Activering en Inkomen.

Deze zaak wordt afgesloten.

Hiermee wordt een op bestuurlijk niveau ingediende aanvraag door ambtenaren afgeschaald doorgeschoven naar het ambtelijk niveau van een ander bestuursorgaan en niet naar het college daarvan.

Ik ga hiermee niet akkoord en denk dat het bestuursrechtelijk onrechtmatig is. Overigens is er sprake van een aanvraag, niet van een informatieverzoek.

Wel kan er mee leven dat operationele vragen met betrekking tot de bijstandsuitkering aan de uitvoeringsorganisatie, in casus de gemeente Apeldoorn, moeten worden gesteld. Dat is ook vrij logisch.

Voor mij is het niet relevant dat de gemeente Epe werkzaamheden uitbesteed aan de gemeente Apeldoorn. Gemeente Epe blijft jegens mij als ingezetene van uw gemeente verantwoordelijk. Als er bezwaar of beroep moet worden ingediend, moet dat ook tegen het college van de gemeente Epe.

Bent u desondanks van mening dat ik mij voortaan tot het college van de gemeente Apeldoorn moet wenden met aanvragen gerelateerd aan de bijstandsuitkering, dan verzoek ik u mij dat schriftelijk te berichten met een wettelijke onderbouwing daarvoor. Als die juist is, zal ik mij er uiteraard aan conformeren.

Vooralsnog beschouw ik mijn aanvraag bij u ingediend op 31 oktober 2019 op correcte wijze ingediend. Als u geen beslissing op mijn aanvraag neemt, zal ik de bekende bestuursrechtelijke vervolgstappen nemen.

Dit incident meld ik ook in het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) van BurgerkrachtCentraal om later te kunnen worden meegenomen in de processtukken voor civielrechtelijke procedures wegens onrechtmatige overheidsdaad (schadeclaims met aansprakelijkheid gemeente Epe).

Online versie:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/aanvraag-gericht-aan-college-epe/

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie