AVG

Aanvraag inzage AVG

31 oktober 2019

Geachte wethouder de heer E. Visser,

In 2018 heb ik een AVG inzageverzoek ingediend. Daarop is naar mijn tevredenheid gehandeld door de gemeente. De verleende inzage heeft mij veel opgeleverd.

Recentelijk heb ik stukken onder ogen gekregen (met name via Rechtbank Gelderland) die erop duiden dat er gegevens over mij zijn opgeslagen waar ik geen kennis van heb. Ik doel hiermee onder meer op interne correspondentie tussen de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn. Voor zover ik kan bepalen zijn deze mij onbekende gegevens ontstaan na de AVG-inzage in juli 2018.

Ik maak mij zorgen over die gegevens omdat ik waarneem dat er onjuistheden (en zelfs leugens) over mij worden uitgewisseld. Bovendien zijn er voor mij open einden waarbij ik bijvoorbeeld niet kan beoordelen of bepaalde interne correspondentie uiteindelijk volledig is gevoerd of ergens spaak is gelopen. Waarschijnlijk zijn hier misstanden aan de gang die mijn belangen reeds hebben geschaad of dat binnenkort zullen doen bij uitspraken op lopende bezwaarprocedures. Daarnaast kan ik mij onvoldoende voorbereiden op beroep bij de rechtbank en de komende twee rechtszaken wegens onrechtmatige overheidsdaad.

Tevens staan de onjuistheden en leugens de huidige ondersteuning bij arbeidsinschakeling in de weg doordat de trajectregisseur zich daarop lijkt te baseren tijdens de gesprekken met mij.

Ook in ruimere zin voorzie ik dat onjuistheden en leugens op termijn ineens in mijn nadeel kunnen werken in de uitvoeringspraktijk met betrekking tot mijn aanspraak op voorzieningen in de Participatiewet. Ze kunnen ineens toeslaan en ik wil dat voor zijn door hierbij te verzoeken om inzage in mijn gegevens, ontstaan vanaf juli 2018.

Vervolgens zal ik gedwongen zijn gebruik te maken van mijn andere privacyrechten, te weten gegevens wijzigingen en/of wissen.

Ik vertrouw erop dat dit AVG inzageverzoek net zo netjes wordt ingewilligd als de vorige keer.

https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/aanvraag-inzage-avg/

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen

OPGENOMEN IN

ZAAKNUMMER

MijnEpe
108434