Aanvraag onderzoek administratieve misstand

Aanvraag onderzoek administratieve misstand

11 augustus 2019

Geachte heer wethouder Visser,

Overwegende dat,

[1] Elke gemeente haar inwoners ordentelijk dient te informeren;

[2] Het uitbesteden van dienstverlening (via bijvoorbeeld een dienstverleningsovereenkomst met een andere gemeente) een gemeente niet ontslaat van haar plichten en verantwoordelijkheden;

[3] Ik een bijstandsuitkering ontvang op grond van de Participatiewet van de gemeente Epe;

[4] De gemeente Epe volgens mijn bankafschriften uitbetaalt;

[5] De gemeente Apeldoorn volgens de berichtenbox MijnOverheid betaalspecificaties verzendt;

[6] Ik niet over elke maand dat ik bijstandsuitkering ontvang een betaalspecificatie aantref in mijn berichtenbox MijnOverheid,

dien ik hierbij een aanvraag in bij het college van de gemeente Epe voor een onderzoek naar de volledigheid van verstrekte gegevens over de betaling van mijn bijstandsuitkering. De resultaten van dat onderzoek wil ik vervolgens graag schriftelijk ontvangen.

Ik laat het daarbij aan het verantwoordelijkheidsbesef van het college over om ook te onderzoeken of er alleen sprake is van een mogelijke misstand op individueel niveau, of dat andere ontvangers van een bijstanduitkering ook hierdoor worden geraakt.

Ik heb (nog) geen signalen via BurgerkrachtCentraal.nl ontvangen van eventueel andere bijstandsgerechtigden die tegen hetzelfde aanlopen.

Een screenschot van mijn berichtenbox MijnOverheid heb ik bijgevoegd.

Ik verzoek u om de beslissing op mijn aanvraag schriftelijk aan mij bekend te maken.

Deze aanvraag stuur ik via e-mail aan u (evisser@epe.nl) en MijnEpe/PIP. Bovendien is deze online te vinden op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/aanvraag-onderzoek-administratieve-misstand/

Hoogachtend,

Ray M.F. Heijder


MijnOverheid

Onderdeel van

Lab 055/0578

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie