Aanvraag opsporing individuele inkomenstoeslag 2018

Aanvraag opsporing individuele inkomenstoeslag 2018

Lab 055/0578

24 augustus 2019

Geachte wethouder de heer E. Visser,

Naar aanleiding van mijn aanvraag individuele inkomenstoeslag 2019 is er onder uw verantwoordelijkheid door de gemeente Apeldoorn aan mij medegedeeld dat ik in 2018 individuele inkomenstoeslag heb ontvangen. Dit zou blijken uit de administratie van de gemeente, zo viel te lezen.

Overigens is die aanvraag voor 2019 door uw college afgewezen en daartegen loop nu een bezwaar.

Uit een intern onderzoek is mij gebleken dat ik het bedrag in 2018 niet heb ontvangen op mijn rekening die in de uitkeringsadministratie is opgenomen. Ook heb ik geen toewijzingsbesluit- of beschikking van de gemeente Epe aangetroffen in mijn administratie.

Ik vermoed dat het uitgekeerde bedrag van de individuele inkomenstoeslag 2018 tussen wal en schip is geraakt en misschien zelfs bij iemand is terechtgekomen die er geen recht op heeft.

Uiteraard ben ik benieuwd waar de toewijzing is gebleven en waarom het in 2018 geen probleem was om mij de inkomenstoeslag te gunnen (en dit jaar wel).

Kan het zijn dat er in 2018 wellicht ambtshalve is toegewezen en ik er niet over ben geïnformeerd? Ik heb vorig jaar overigens in tegenstelling tot wat de gemeente suggereert, geen aanvraag gedaan.

De vermissing van het bedrag van 2018 heb ik overigens ook aangegeven op het aanvraagformulier 2019.

Ik vertrouw erop dat u mijn aanvraag opsporing individuele inkomenstoeslag 2018 met enige spoed in behandeling neemt.

https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/aanvraag-opsporing-individuele-inkomenstoeslag/

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen


Zorgplicht