jobAanvraag partiële ontheffing sollicitatieplicht

31 oktober 2019

Geachte wethouder de heer E. Visser,

Op 30 oktober 2019 is mij door trajectregisseur de heer U. Ö. in een gesprek in wijksteunpunt Bloemfontein in Vaassen medegedeeld dat ik geen betaalde baan zal vinden bij de gemeente Epe of de gemeente Apeldoorn. Dat is volgens hem uitgesloten als optie. Hierbij is geen onderbouwing gegeven echter wel de kanttekening dat ik misschien wel terecht kan bij gemeenten die open zouden staan voor mijn commentaar op processen.

Ik stel voorlopig op grond van deze mededeling vast dat ik op een zwarte lijst sta bij beide gemeenten en als potentiële werknemer persona non grata ben.

Ik vraag als ingezetene van de gemeente Epe daarom bij het college van burgemeester en wethouders van Epe partiële ontheffing aan van de sollicitatieplicht die voor mij geldt doordat ik krachtens de Participatiewet een uitkering ontvang.

De ontheffing die ik in een beschikking wil ontvangen, moet mij ontslaan van de plicht om op vacatures van de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn te solliciteren. Hiermee wordt dan door het bestuursorgaan een uitzondering gemaakt op de eis van het zo breed mogelijk solliciteren alsmede op de arbeidsverplichting waardoor iedere vacature passend voor mij is.

Zonder een ontheffing, loop ik het risico om verwijtbaar buiten de kaders van de wet te treden als ik vacatures van de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn laat passeren. Zo'n verwijt met mogelijk negatieve gevolgen (zoals benoemd in de afstemmingsverordening) wil ik met deze aanvraag en de ontheffing uitsluiten.

https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/aanvraag-partiele-ontheffing-sollicitatieplicht/

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie