Aanvraag verbetering ‘Mijn Epe’

Aanvraag verbetering 'Mijn Epe'

Lab 055/0578

Storing

12 augustus 2019

Geachte heer burgemeester Van der Hoeve,

Overwegende dat,

[1] U Algemeen bestuurlijke zaken en dienstverlening (waaronder informatiebeleid en ICT) in uw portefeuille heeft;

[2] 'Mijn Epe' een publieksdienst is die wordt ondersteund door software voor zaaksystemen;

[3] Mijn kennis over zaaksystemen mij doet weten dat aangemaakte zaken technisch gezien direct in het overzicht 'Mijn Zaken' moeten kunnen verschijnen en er derhalve geen technische belemmering bestaat;

[4] Aangemaakte zaken (zoals 100759 en 100761) niet direct in het overzicht verschijnen (en ook de dag erna niet -zie screenshot d.d. 12/8/2019 om 12:40 uur-);

[5] De burger in staat moet zijn om door de gemeente over hem opgeslagen gegevens te controleren en eventueel te laten corrigeren (AVG) ;

[6] Ik individueel recht heb op het gebruik van de aangeboden dienst en daarin wordt beperkt als deze niet of onvolledig functioneert,

dien ik hierbij een aanvraag in bij het college van de gemeente Epe voor een verbeterde de dienstverlening ten aanzien van 'Mijn Epe'.

Ik laat het daarbij aan het verantwoordelijkheidsbesef van het college over om te onderzoeken of er alleen sprake is van een mogelijke beperkte dienstverlening op individueel niveau, of dat andere gebruikers van 'Mijn Epe' ook door dit probleem worden geraakt. Ik heb (nog) geen signalen via BurgerkrachtCentraal.nl ontvangen die erop duiden dat het laatste het geval is.

Ik verzoek u om de beslissing op mijn aanvraag schriftelijk aan mij bekend te maken.

Deze aanvraag stuur ik via e-mail aan u (burgemeester@epe.nl) en MijnEpe/PIP. Bovendien is deze online te vinden op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/aanvraag-verbetering-mijn-epe/

Hoogachtend,

Ray M.F. Heijder


Mijn Epe - Mijn Zaken

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie