afvragenAanvullende productie voor bezwaar

Aan:
Gemeente Epe
College van burgemeester & wethouders

Vaassen, 16 december 2019

Geacht college,

Hierbij doe ik u op mijn bezwaar van 12 december 2019, zaaknummer 114723, tegen het door de gemeente Epe ingestelde medisch psychologisch onderzoek een aanvullend processtuk toekomen.

Het betreft uw beslissing op een ander bezwaar, te weten dat van 31 juli 2019, zaaknummer 100200, tegen de door de gemeente Epe afgewezen aanvraag individuele inkomenstoeslag 2019.

Ik vestig hierbij uw aandacht op de passage:

Er is niet gebleken dat u psychische of medische beperkingen heeft waardoor u niet in staat zou zijn om algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden.

Deze vaststelling in overweging nemende, dient het college zich naar mijn oordeel te beraden en zich zo nodig bij de rechter en de gemeenteraad van Epe te verantwoorden over het volgende.

Als niet is gebleken is dat ik psychische beperkingen heb die arbeidsinschakeling belemmeren, wat is er in korte tijd veranderd of gebeurd waardoor de gemeente Epe zich genoodzaakt voelde om een maand na de beschikking van 7 november 2019 opdracht te geven aan Ausems en Kerkvliet voor het uitvoeren van een medisch psychologisch onderzoek naar mijn psychische belastbaarheid?

Er kan in een maand veel wijzigen en gebeuren wat een dergelijk onderzoek zou kunnen rechtvaardigen, maar gezien de ernst van zo'n instrument en het beslag dat het aanwenden daarvan legt op publieke middelen, is het vereist om dat kwantitatief en kwalitatief te onderbouwen. Alleen dan kan worden vastgesteld of het instellen van een onderzoek rechtmatig en noodzakelijk is.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder


Epe

Epe

Epe

Epe

Epe

Epe

Epe

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie