Alert op misleiding door de gemeente Apeldoorn

waakhondAlert op misleiding door de gemeente Apeldoorn

11 januari 2020

Hierbij dien ik een aanvullend stuk in op zaak ARN 19 / 7247 PW, verzoek om voorlopige voorziening van R.M.F. Heijder te Vaassen.

Ik ben extra waakzaam op de schriftelijke producties van de uitvoeringsorganisatie en het team Veiligheid & Recht van de gemeente Apeldoorn omdat ik steeds meer concrete aanwijzingen heb van pogingen tot misleiding van de opdrachtgevende gemeente Epe, de onafhankelijke bezwarencommissie en zelfs de Rechtspraak.

In het kader daarvan heb ik de zending van de rechtbank (van 10 januari 2020) met de kopieën van processtukken voor deze zaak gecontroleerd.


Verzuim gemeente

Mijn controle heeft geleid tot de conclusie dat de Eenheid Veiligheid & Recht gemeente Apeldoorn heeft verzuimd mijn stuk 'Aanvullende productie voor bezwaar' van 16 december 2019 in de processtukken op te nemen en de rechtbank hierover in onwetendheid te laten.

Omdat er een cruciaal aspect in staat dat tegen het naar mijn oordeel onrechtmatige psychische onderzoek pleit, dus in het nadeel van de gemeente, ga ik ervan uit dat dit incident behoort tot de pogingen tot misleiding. Ik ben bereid deze aanname te laten varen als de gemeente met een plausibele verklaring komt.

Overigens heb ik er op 16 december 2019 zelf voor gezorgd dat de rechtbank niet verstoken is gebleven van het stuk. Ik heb het digitaal op Rechtspraak.nl aangeleverd. Daarmee maakt het in elk geval reeds deel uit van de beraadslagingen.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie