PoppenkastBeslissing op bezwaar van 31 juli 2019

8 november 2019

Geen verrassingen vandaag bij de beslissing op het bezwaarschrift van 31 juli 2019. Geheel volgens verwachting heeft de poppenkast van gemeente Epe, gemeente Apeldoorn en de onafhankelijke bezwarencommissie de afwijzing van de aanvraag individuele inkomenstoeslag van Ray Heijder gelaten zoals deze was. Het bezwaar is ongegrond verklaard.

Wel is er de ontbrekende wettelijke grondslag en motivatie aan toegevoegd, als sluwe bestuursrechtelijke truc om af te leiden van de onrechtmatige beslissing. Het is nodig om te analyseren hoe bestuursorganen zoals de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn omspringen met de belangen van burgers en deze zo legaal mogelijk verkwanselen en vertrappen.


Bestuursrechtelijk verder procederen

In dit geval is er behalve de onrechtmatige afwijzing van de aanvraag individuele inkomenstoeslag een extra reden om bestuursrechtelijk verder te procederen: het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie. Hiermee is niet alleen de beslissing op onjuiste gronden genomen, maar ook de onafhankelijke bezwarencommissie misleid. Dat onder de open ogen van de secretaris van de commissie die zelf van de gemeente Apeldoorn is en met zijn andere pet op een directe collega van de juridisch medewerker die in deze zaak voor het college optreedt tegen de burger. Bedenkelijk op z'n minst!

Het is goed om de bestuursrechter te laten toetsen of het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie in het bestuursrechtelijke proces is toegestaan. Zo niet, dan ligt het voor de hand dat de beslissing op de aanvraag en op het bezwaar door de rechter wordt vernietigd.


Ook burgerrechtelijk

Omdat inmiddels lessen zijn geleerd die aantonen dat er voor de burger nauwelijks winst valt te behalen met het bestuursrecht en dat dit ook tot langslepend processen leidt waarbij schade en nadeel blijven liggen als probleem, is er inmiddels het besef dat ook burgerrechtelijk procederen zo snel mogelijk in gang moet worden gezet.

Voor deze zaak is de aansprakelijkstelling reeds ingediend bij het college van de gemeente Epe.


Analyse van de beslissing op bezwaar

Onderaan deze webpagina is de brief met de beslissing op het bezwaar van 31 juli 2019 geplaatst.

Gemeenten en onafhankelijke bezwarencommissie de beste vrienden
Op het eerste gezicht lijken de gemeente Apeldoorn, gemeente Epe en de onafhankelijke bezwarencommissie het uitstekend met elkaar te kunnen vinden. Deze indruk heeft belanghebbende ook al aan eerdere zaken overgehouden. Het is ook niet zo verwonderlijk als men elkaar naar de mond praat en de belangen en bezwaren van de burger uit het oog verliest.

Het is maar goed dat bezwaarmaker heeft afgezien van de hoorzitting van de bezwarencommissie. Dat heeft verspilling van energie, geld en tijd voorkomen. In vorige zaken is naar het oordeel van belanghebbende door de bezwarencommissie ook al niets gedaan met zijn aanvullingen (van vele pagina's). Dus wat heeft de zogenaamde participatie van de bezwaarmaker eigenlijk voor zin in deze poppenkast?

Misleiding
In dit proces misleidt de gemeente Apeldoorn haar 'vrienden' de gemeente Epe en de onafhankelijke bezwarencommissie. Niet verwonderlijk dat er verkeerde beslissingen worden genomen. Dit gebeurt door het aanwenden van onjuiste en onvolledige informatie. Met de belanghebbende als slachtoffer.

De misleiding van de gemeente Epe en de onafhankelijke bezwarencommissie door de gemeente Apeldoorn heeft onder meer tot gevolg dat de opvatting heerst dat het college in casu voldoende onderzoek heeft verricht naar de individuele omstandigheden van bezwaarde. Dit kan niet standhouden als alle feiten worden meegewogen en een aanmerkelijk deel daarvan niet wordt verdraaid en wordt verstopt. Bovendien sluit het college (zowel van Epe als van Apeldoorn) zich volledig af voor belanghebbende waardoor er geen sprake kan zijn van dat zogenaamde 'voldoende onderzoek'.

Zo onafhankelijk ben je dus als bezwarencommissie: super afhankelijk van de informatie en als die onjuist en onvolledig is...
Maar wat maakt het uit, wat kan het zo'n clubje van bij elkaar geraapte pseudo-onafhankelijken nou voor rotzorg zijn?

Erkenning tekortkoming
De enige toegevoegde waarde van deze bezwarenprocedure lijkt de erkenning van het ontbreken van de wettelijke grondslag en de motivatie in de bezwaarde beslissing. Dat wordt simpel opgelost door deze in de beslissing op het bezwaarschrift alsnog te geven en daarmee zou dan de kous af zijn.

Bestuursrechtelijke truc
Er kan hier sprake zijn van een bestuursrechtelijke truc:

  1. Laat de wettelijke grondslag en de motivatie in de beslissing op de aanvraag achterwege
    Er is geen reden om aan te nemen dat een professionele organisatie als de gemeente Apeldoorn dit per ongeluk is vergeten. Bovendien had men direct bij binnenkomst van het bezwaar de aanvulling kunnen doen zonder inschakeling van de bezwarencommissie. Te meer omdat bezwaarmaker aangaf dat juist dit aspect ontbrak aan de beslissing op de aanvraag.
  2. Geef deze omissie ruiterlijk toe in de beslissing op het bezwaar daarop
    Hiermee moet de bezwaarmaker denken dat hij iets heeft afgedwongen en mogelijk is hij dan verguld genoeg om het erbij te laten. Wat het nog mooier maakt, is dat de bezwarencommissie ermee komt. Dit zal de gemiddelde belanghebbende laten denken dat een bezwarencommissie nuttig is en ook nog eens écht onafhankelijk.
  3. Vul tegelijkertijd aan met de wettelijke grondslag en de motivatie
    Belangrijk om de bezwaarmaker daadwerkelijk te overtuigen dat het bezwaar maken zinvol is geweest en hij een soort van gelijk heeft gekregen dankzij de bezwarencommissie.

En zo is de aandacht van de onrechtmatige afwijzing op grond van onjuiste en onvolledige informatie afgeleid.

Maar met deze truc zal belanghebbende geen genoegen nemen en er zich niet door uit het veld laten slaan. Hij zal bestuursrechtelijk in bezwaar gaan en burgerrechtelijk een schadevergoeding en/of nadeelcompensatie afdwingen.

 

 


Epe

Epe

Epe

Epe

Epe

Epe

Epe

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie